Přírodní památka Meandry Lučiny - procházka krásnou přírodou

autor: Tereza Vachoušková
Tuto přírodní památku můžeme nalézt na jihozápadní straně Havířova. Meandry Lučiny se staly prvním chráněným územím města 1.ledna 1992. Myšlenka legislativní ochrany této řeky se však zrodila již v 80. letech minulého století.

Neregulovaný říční tok Lučiny (hlavní předmět ochrany), po mnohá desetiletí vytváří četné říční zákruty (meandry) v několikametrových naplaveninách a na něj navazující mokřady či drobné rybníčky. Díky korytotvorné činnosti, která je u této řeky velmi výrazná, se na toku Lučiny vytvářejí nátrže či štěrkové ostrůvky.

Protože člověk dosud jen minimálně zasahoval do přírodního rázu této krajiny, můžeme zde najít široké spektrum rostlinných i živočišných druhů.

Mezi stálé obyvatele této památky můžeme zařadit například ledňáčka říčního (Alcedo farfara), který v říčních nátržích hloubí své hnízdní nory, či střízlíka obecného (Troglodytes troglodytes) a konipase horského (Motacilla cinerea), kteří ke stavbě svých příbytků využívají zase podemletých kořenů stromů. Ani rak říční (Astacus astacus) zde není výjimkou. Díky relativně čistému prostředí, které řeka poskytuje. Toto území není jen plné fauny, ale i flóra má zde nemalé zastoupení. Pokud okolí řeky navštívíme z jara, budeme mile překvapeni krásou voňavého kvetoucího koberce. Nápadně zde kvete sasanka pryskyřníkovitá (Anemone ranunculoides), křivatec žlutý (Gagea lutea), zapalice žluťuchovitá (Isopyrum thalictroides) a prvosenka vyšší (Primula elatior). Naopak velmi nenápadná je pižmovka mošusová (Adoxa moschatelina) – ohrožený druh podle červeného seznamu severovýchodní Moravy a Slezska.

Nejrozmanitějším stanovištěm přírodní památky jsou mokřady. Jak už to tak u mokřadů bývá, není zde nouze o vodu, ale nejedná se jen o rozlehlé vodní plochy. Na takovém to území vás zajisté nepřekvapí do daleka slyšitelný koncert kuňkající ropuchy zelené (Bufo viridis), ropuchy obecné (Bufo bufo) a skokana zeleného (Rana esculenta). Mokřady jsou také biotopem čolka obecného (Triturus vulgaris). V okolí toku a vodních ploch bylo zjištěno celkem 15 druhů vážek, mezi vzácnější patří šidélko znamenané (Erythromma viridulum) a vážka bělořitná (Orthetrum albistylum). Pestrá je rovněž ichtyofauna – bylo zjištěno 13 druhů ryb, mezi nimi ohrožený druh střevle potoční (Phoxinus phoxinus) a ojediněle i kriticky ohrožená mihule potoční (Lampetra planeri).

V roce 1996 vzniklo první občanské sdružení, které si kladlo za prvotní cíl ochranu Chráněného přírodního výtvoru Meandry řeky Lučiny. V rámci této ochrany organizují členové sdružení každoroční pravidelné čištění řeky a brigády s cílem navrátit krajinu meandrů do původního stavu. V letech 1996-7 vždy o prázdninách společně hloubili mokřady v místech, kde se dříve mohly nacházet, s cílem rozšířit zde původní faunu a flóru. Těchto brigád se mohl zúčastnit každý práce chtivý jedinec.

Tato přírodní památka má stále co ukazovat. Není nic krásnějšího než ranní procházka po břehu řeky. Kolem severovýchodního okraje přírodní památky prochází značená cyklistická trasa, takže i lidé dávající přednost kolu před chůzí si zde jistě přijdou na své.

Zdroje:
www.kr-moravskoslezsky.cz
Návštěva v přírodní památce Meandry Lučiny vydaná Magistrátem města Havířovaautor:
datum vydání:
13. července 2007


Diskuze k článku „Přírodní památka Meandry Lučiny - procházka krásnou přírodou“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!