Lezecká oblast Kružberk

autor: Tereza Vachoušková
Nad údolím řeky Moravice, v blízkosti stejnojmenné přehrady, leží obec Kružberk. Obcí prochází hranice Přírodního parku Moravice, významné velkoplošné přírodní rezervace v ČR (tato oblast je ekologicky druhou nejčistší oblastí v České republice).

Obec Kružberk a okolí je v současnosti cílem mnoha rekreantů, zejména v letních měsících. Nabízí se překrásná příroda, cyklistické trasy, sjíždění řeky, pěší turistika, ale hlavně horolezectví.

Kružberské cvičné skály nalezneme v překrásné krajině Oderských vrchů, na levém břehu řeky Moravice, přímo pod přehradou Kružberk (ta zásobuje mimo jiné pitnou vodou například Ostravu). Odkrytý skalní masiv pod betonovou přehradní zdí údolní nádrže je tvořen převážně břidlicemi a drobami, s mnoha přechodovými strukturami, o čemž svědčí přirozená vrstevnatost a rozpojitelnost horniny, odlupující se v různě mocných deskách.


Kružberské cvičné skály jsou rozděleny do tří částí

1. Žabí kůň - skalní žebro v levé části s dřevěným zábradlím kolem trigonometrického bodu.

2. Hlavní masiv - je oddělen od Žabího koně širokým travnatým žlebem. Tento skalní masiv má ve středu paty u silnice jeskyni. Vlevo od jeskyně se zvedá asi 25m vysoká stěna, která pak nad jeskyní přechází ve skalní pilíř asi 50m vysoký. Pilíř se láme hladkou stěnou ke svahu a ustupuje od silnice. Od pilíře vpravo, oddělen komínkem, vystupuje menší skalní útvar Kostolík.

3. Rozlámaná - skalní stěna lámavých skal vpravo od Hlavního masivu.

Trasy v obtížnostech II - VII jsou nově odjištěny. Materiál je pevný a najdete zde velké množství hezky udělaných tras. Výstupové cesty jsou fixně jištěny skobami, kruhy a nýty, jištění je možno doplnit použitím smyček (uzlů) a vklíněnců.

Popis tras

. . .
NázevObtížnostPopis
1. PrvníIIIPřed posledním výšvihem normální cesty dolním koutem dolů pod stěnku. Vzhůru pod převis, vpravo kolem něho a dále až ke konci skal.
2. Západní cestaIIINástup koutem vlevo od převisů dolní stěny. Koutem na travnatou lavici, dále po stupních pod stěnami ke skobě. Koutem na další lavici, pak stěnkou pod převisy, 2 m doleva a koutem přes převis na normální cestu.
3. SvatebníVNástup v bivaku pod převisy. Koutem vpravo přes převis a po stupních na lavici. Vlevo koutem vzhůru pod šedou, převislou stěnku. Stěnkou vzhůru na lavici a další převis stěnkou na normální cestu
4. Západní stěnaV Nástup v bivaku, přes převis na hranu vlevo, po hraně na lavici. Stěnkou vlevo od hrany, pak koutem ke kruhu. Převis obejdeme vlevo a přes stupeň na hřeben.
5. Západní hranaIVNástup vpravo od bivaku, po stupních na lavici, hranou, pak přes stěnku vlevo od hrany a přes stupně doleva na normální cestu.
6. JižníIIIPo stupních a přes hladkou stěnku na lavici. Vlevo kolem převisu a přes stěnku pod převis. Koutem přes převis a dále koutem na normální cestu.
7. Jižní koutIIIPlochým zářezem na lavici. Přímo přes převis a dále koutem, potom hranou na normální cestu.
8. Baudišova vlevoVStěnkou vpravo od plochého kouta přes převis na lavici. Koutem pod převisy a dále koutem vlevo na hranu. Přes stěnku na normální cestu.
9. Baudišova vpravoVINástup na lavici stejný jako u cesty vlevo. Z lavice koutem ke kruhu a dále přímo převis koutem na normální cestu.
10. GustávovaVNástup na lavici jako u předchozích cest. Z lavice přímo pravou hranou pak převislou spárou kolem hrany na normální cestu.
11. Normální cestaIIIPo stupních pravé hrany dolní stěny na lavici. Středem rozpukané stěnky na stupeň a pak vpravo kolem hrany na další stupeň Po téměř vodorovném hřebeni k pilíři, vystupujícímu ze stěny. Přímo po pilíři, pak přes stupně na vrchol. Varianta - (V) - Z hřebene sestup pod pilíř a hladkou stěnkou přímo na pilíř.
12. KoutemIIIKoutem vpravo kolem pilíře normální cesty na vrchol.
13. Záhoranského cestaVNástup žlebem a vlevo pod stěnu. Přes stupně a stěnku pod převis, přímo přes něj a přes stupně na vrchol.
14. Horní koutVNástup vpravo od Záhoranského cesty, rozporem v otevřeném převislém koutě, nakonec přes stupně k vrcholu.
15. Horní pilířVNástup ještě vpravo od předchozí cesty. Hranou kouta vzhůru, nakonec přes stupně k vrcholu.
16. Cik-cak-rincalIIINástup žlebem a vlevo pod stěnu, pak širokým koutem po stupních na vrchol.
17. Nová cestaVINástup žlebem až pod hranu. Stěnkou vlevo od hrany balkónek a přes další stěnku, pak po stupních k vrcholu.
18. HranaVŽlebem pod hranu, hranou pod převisem vlevo na balkónek, pak po hraně po šikmých stupních na vrchol.
19. Východní stěnaVIŽlebem pod stěnu. Širokou spárou na úzkou lištu. Po ní 3 metry vlevo ke skobě. Přes převislou stěnku, pak přes stupně na vrchol.
20. Nová východníVIŽlebem pod stěnu. Úzkým zářezem asi 2 metry vpravo od hrany na lištu. Po ní 3 metry doprava přes převisky, pak přes stupně na vrchol.
21. HladkáVIHladkou stěnou mezi cestami č. 20 a 22 přes kruh přímo vzhůru.
22. BučkovaIVŽlebem pod stěnu až k úzké spáře. Stěnku vlevo od spáry na lištu, po ní asi 5 metrů doleva, pak přímo vzhůru k vrcholu.
23. PosledníIIINástup vpravo od spáry (předchozí popis). Kolem spáry vzhůru na travnatou lavici a přes stupně k vrcholu.
24. KoutIIITrhlinou v koutě pod KG-stěnkou na travnatý svah.
25. KG-stěnkaVIKoutem pod převislou stěnkou, po ní vzhůru a doprava na hranu. Po lavici pod další stěnku a přes ni na svah. Varianta. Od druhé skoby doleva a přímo vzhůru.
25a Hrana KG –stěnkyVIPřímo hranou přes kruh.
26. Záhoranského hranaVHranou pod převisy, přes převis a stále vpravo kolem hrany na svah. Varianta. Z cesty č.26, doprava v převisu ke kruhu a potom přímo vzhůru.
27. Malinový komínVIStěnkou pod širokou spáru. Převislou spárou, pak komínem na svah.
28. Opavská VIStěnkou pod převisy vpravo od Malinového komína, mírně vlevo přes převisy na úzkou lavici. Přes převislou stěnku a přes stupně na svah.
29. Nová OpavskáVIPřímo přes pás převisů vpravo od Opavské, dále pomocí trhlin na převislý stupeň a přes stěnku na svah.
30. ČochtanovaVStěnkami vlevo od Kugyho spáry na vystupující blok. Přes převislou stěnku a dále přímo na svah.
31. Kugyho cesta III-VSpárou pod převisy, překrok vlevo a přes stěnku na svah. Přes několik stupňů pod další stěnu. Koutem, pak přes lámavé stupně na lavici. Převislou stěnkou pomocí úzké spáry na vrchol.
32. Provázková VIOd borovice na Kugyho cestě ještě přes stupeň na hladkou stěnku. Přes ni a další stupně na lavici (kruh na Kugyho cestě). Poněkud dolů a přímo převislou, lámavou stěnou na vrchol.
33. Druhá ČochtanovaVPřes stupňovité stěnky vpravo od Kugyho cesty pod převis. Přímo přes něj a přes stupně na svah.
34. Německý žebříkIIINástup ve spádnici Malinového komína. Po šikmé lavici až k trhlině nad jeskyní. Trhlinou asi 5 m, pak vpravo přes stupně na plošinu – kruh. Dále vlevo od pilíře pod převis, překrok doprava na hranu a po ní na vrchol.
35. Nová jeskyněVINástup uvnitř jeskyně v prvním koutě. Vzhůru do stropu a spárou ve stropě po skobách k ústí jeskyně. Neúplně vyskobována!!!
36. Strop jeskyněVINástup uvnitř jeskyně vpravo od vchodu do zadní jeskyně. Kolem trhliny po skobách, pak rozporem ve stropě jeskyně až k jejímu ústí.
37. Vchod do jeskyněVNástup ve vchodu do jeskyně. Pravou stěnou vchodu vzhůru až do místa, kde vchod přechází ve spáru. Spárou vzhůru na svah.
38. VelikonočnVStěnou vpravo od jeskyně na lavici, doleva a přes převis na plošinu Německého žebříku.
39. Střed pilířeVIStředem stěny mezi jeskyní a hranou na lavici. Přes převis do kouta a jím na plošinu na Německém žebříku.
40. Varianta hranyVMezi pilířem a hranou přímo vzhůru pod převislou stěnku, dále vzhůru přes stěnku po skalách na plošinku pod dalším převisem (kruh), od kruhu šikmo dolů, přes převis na hranu a přímo vzhůru na vrchol.
41. Velká hranaIVPo hraně pod převis, vlevo kolem něho nebo přímo hladkým koutem a přes stěnku na balkón. Vlevo na hranu a po ní na stupeň. Přes převislou stěnku k borovici, po hraně na vrchol.
Varianta - (VI) - 5 m nad nástupem vlevo pod převislou stěnku a pomocí skob přes ni.
42. Velký koutIVKomínem na vrchol Kostolíka, pak koutem pod Velkou stěnu až na vrchol. Lámavé!!!
43. KostolíkIIIPo stupních na vrchol Kostolíka. Travers po lavici vlevo až na velkou hranu a po ní k vrcholu.
44. Stanislavského cestaVVlevo stěnou Kostolíka spárkou na druhý stupeň. Úzkou spárou ve stěně Hlavního masívu na lavici, pak pod širokou spáru na balkón. Sokolíkem v koutě na stupeň, dále shodně s Velku hranou, avšak koutem kolem vlastní hrany.
Varianta - (VI) - Hladkou stěnkou vlevo od široké spáry na balkón.
45. SuperhranaVIZ balkónu na Velké hraně přímo po svislé hladné hraně až k borovici. Travers ke kruhu ve Velké stěně a Velkou stěnou k vrcholu.
46. Nová stěnaVIOd kruhu na vrcholu Kostolíka přímo po hladké stěně k borovici na Velké hraně.
47. Velká stěnaVIOd kruhu na vrcholu Kostolíka mírně doprava, pak přímo vzhůru ke kruhu. Dál stále šikmo doprava až na nejvyšší bod. skal.
48. TraversIVZ vrcholu Kostolíka po lavici na hranu. Poněkud dolů a po lavici až do kouta na Kugyho cestu. Opět poněkud dolů a traversem přes celou stěnu a přes KG-stěnku do kouta, kterým na svah. Travers je možno lézt i naopak.

Jak se na místo dostanete, turistická vybavenost

Příjezd od Prahy nebo od Brna vede vždy přes Olomouc, Šternberk, Moravský Beroun a dál směrem na Opavu. V obci Hořejší Kunčice se dejte doprava na značený Budišov nad Budišovkou. Po cca. 8 kilometrech dojedete k přehradní hrázi Kružberk.

Dříve se dalo dojet autem přímo pod skály (směrem od Vítkova za hrází doleva), ale dnes je tam cedule zákaz vjezdu. Parkovat lze stejně dobře u hospody .

Jídlo, pití a další lze zakoupit v blízkém penzionu Velké sedlo po celý den, otevřeno je od 10:00-20:00. Zde se také parkují auta, jelikož ke skalám je Zákaz vjezdu! Ubytování stojí 150,-Kč, plná penze 170,-Kč. Spát můžete také přímo v jeskyni ve cvičné skále nebo na břehu Moravice ve stanu.

Když už máme lezení po skalách dost.

Kromě horolezectví je zde i jiné sportovní vyžití. Při ubytování v penzionu Velké sedlo si můžete na antukovém kurtu zahrát tenis, volejbal nebo nohejbal. Součástí penzionu je také stolní tenis a ruské kuželky. Po celý rok připravuje pro své hosty také řadu soutěží a zábavných akcí. Mezi nejnavštěvovanější patří tradiční slet čarodějnic, 0 km sjezdu řeky Moravice, jarní silák Vítkovska, bahenní zápasy v plavkách a další.

Přehrada Kružberk bývá asi 2x ročně upouštěná a umožňuje tak skvělé podmínky pro vodáky na řece Moravici, ne příliš náročné.

Při začátku vzdutí přehrady jsou po obou březích zříceniny malých hradů Medlice a Šternek. Hrad Medlice pochází z 13. století, neměl dlouhého trvání, neboť válečné události 15. století, pravděpodobně vojsko Matyáše Korvína, způsobilo jeho konec. K tomu ještě stavba nedaleké silnice Olomouc-Opava, na kterou byl použit i hradní materiál. Pouhé zbytky zdiva zůstaly také po hradu Šternek, patřícím zřejmě pánům ze Šternberka. Jeho historie trvala jen desítky let. Stával na ostrožně ze dvou stran obklopený hlubokým srázem. Jeho definitivní konec nastal po stavbě silnice Opava-Olomouc v letech 1775-7.

Zdroje:
www.pazout.horolezci.cz
www.adrex.cz
www.hrady.cz

Chaty v Moravském krasuautor:
datum vydání:
18. července 2007


Diskuze k článku „Lezecká oblast Kružberk“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!