Lišaj smrtihlav - Acherontia atropos

autor: Tereza Vachoušková
Největší zástupce tohoto rodu v České republice.

Třída Hmyz - Insecta
Řád Motýli - Lepidoptera
ČeleďLišajovití - Sphingidae
Rod Lišaj - Acherontia

Vzhled

Lišaj smrtihlav patří k největším evropským motýlům a je největším našim lišajem. Přední křídla, dlouhá 45 až 65 mm, má šedočerná s nepravidelnými červenohnědými skvrnami. Celý povrch předních křídel je řídce poprášen lesklými šupinami. Zadní hlínožlutá křídla jsou ozdobena dvěma příčnými hnědými páskami, z nichž vnější je výraznější. Tykadla jsou tmavá, ke konci ztloustlá a bělavá, zakončená háčkem. Na tmavé hrudi vyniká světlý znak připomínající umrlčí lebku. Tupě zakončený zadeček je žlutý s namodralým, neostře ohraničeným podélným hřbetním pruhem a příčnými černými proužky na každém zadečkovém článku. Sosák je krátký a tuhý.

Rozšíření

Početnost mimořádně kolísá rok od roku. Ve studených obdobích je přílet minimální, v teplých letech přilétá velký počet jedinců. Přesné zjišťování počtu migrujících smrtihlavů je neobyčejně obtížné, protože jsou aktivní teprve pozdě v noci. Početnost je možné odhadovat nepřímo podle množství později nalezených housenek a kukel nebo registraci motýlů ulovených do světelných lapačů při sledování zemědělských škůdců. Motýl je rozšířen především v jižní Evropě, Africe, Madagaskaru a zasahuje i do Přední Asie. Migrací proniká až do jižního Švédska.

Způsob života

Tento druh zpravidla nepřežije v našich podmínkách zimu. Pokud se ale motýl stihne vylíhnout na podzim, odletí na jih, kde zimu přečká. Motýl se objevuje ve střední Evropě ve dvou generacích, z nichž první přilétá z jihu a druhá se líhne v září a říjnu z kukel, které se vyvinuly u nás. Motýl dobře létá. Z oblastí severní Afriky a jižní Evropy migrují na sever samičky a zakládají potomstvo v severněji položených krajinách.

Lišaj smrtihlav často navštěvuje včelí úly, kde bývá ubodán včelami. Po vylíhnutí nebo v nebezpečí vydává lišaj krátké pištivé zvuky.

Rozmnožování

Samičky na jaře kladou vajíčka na různé lilkovité rostliny, hlavně na brambor, na kustovnici cizí a na rajče. Vajíčka jsou velká, hladká, žlutozelená a housenky se líhnou asi po 10 až 12 dnech. V našich podmínkách trvá stádium housenky 40 až 60 dní. Housenky měří až 15 cm. Jsou pestré a mají tři základní zbarvení. Buď převládá na hřbetní straně barva žlutá, modrá nebo hnědá. Hlava má žluté zbarvení s černými bočními proužky a růžek na zádi těla je okrový, zrnitý a esovitě prohnutý. Při vyrušení vydávají kusadly vrzavý zvuk. Kuklí se hluboko v zemi (15 až 40 cm), kde vytvářejí prostorné hliněné pouzdro, ve kterém se mění v rudohnědou, lesklou, asi 6 cm dlouhou kuknu.

Zdroj:
Rudolf Hrabák: Kapesní atlas našich motýlůautor:
datum vydání:
7. srpna 2007


Diskuze k článku „Lišaj smrtihlav - Acherontia atropos“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!