Národní park České Švýcarsko

autor: Tereza Vachoušková
České Švýcarsko je nejmladší český národní park, vyhlášený v roce 2000. České Švýcarsko je známé především pro unikátní pískovcové útvary ve tvaru skalních věží, bran nebo bludišť.


Lokalizace

Území Českého Švýcarska, malého pískovcového ostrůvku uprostřed Evropy. Národní park České Švýcarsko je jedním ze čtyř národních parků České republiky. Nalézá se v okrese Děčín mezi obcemi Hřensko a Chřibská a zaujímá oblast při státní hranici se Německem, která ho odděluje od NP Saské Švýcarsko. Geologicky náleží do Děčínské vrchoviny.

Předmět ochrany

Hlavním předmětem ochrany jsou unikátní skalní města a na ně vázaní živočichové a rostliny. Oblast je známá především svými skalními útvary — věžemi, branami, stěnami, které vystupují nad souvislé lesy. Význačné jsou též soutěsky Kamenice a Křinice.

Historie

Územím procházely odedávna obchodní stezky, k jejichž ochraně bylo vybudováno množství skalních hrádků. Ty v některých obdobích sloužily též jako sídla lupičů. Území bylo původně slovanské, následně bylo do konce druhé světové války osídleno německým obyvatelstvem. Nyní je oblast znovu téměř výlučně osídlena Čechy. Počátky turistického využití spadají do 19. století. Romantičtí umělci se nechávali inspirovat divokou krásou skal, jako například skladatel Carl Maria von Weber.

Snahy o zákonnou ochranu území byly již od počátku 20. století, komplexní ochranu území zajistilo až vyhlášení CHKO Labské pískovce. Přírodně nejcennější část území byla 1. ledna 2000 vyhlášena národním parkem, který má rozlohu 79,25km².

Fauna a flora

V soutěskách potoků, říček a řek můžeme zaslechnout volání ledňáčka, objevit stopy vydry říční anebo zahlédnout siluetu pstruha potočního. Na svou pouť do Atlantského oceánu a zpět do vodních toků Českého Švýcarska se začal znovu vydávat losos obecný.

Vlivem velkých teplotních i vlhkostních rozdílů mezi plošinami a kaňonovitými údolími se ve vyšších suchých a teplých polohách nacházejí porosty borovice lesní s přimíšenou břízou a jeřábem, ve stinných údolích rostou chladnomilné smrky, buky, kleny a javory. Významné jsou zbytky původních lesů, které se zachovaly na nedostupných skalách.

Ze vzácnější fauny se zde vyskytuje i výr velký, krkavec velký, skorec vodní, plch zahradní, čáp černý a vzácně se zde vyskytuje nově vysazený rys ostrovid a sokol stěhovavý. Z významných rostlin zde roste rojovník bahenní, šicha černá, violka dvoukvětá, čípek objímavý, žebrovice různolistá, různé kapraďorosty a četné druhy mechů.

Pro území je typická klimatická inverze, kdy se studený vzduch hromadí na dně roklí, kde rostou chladnomilné podhorské a horské druhy, a na výše položených skalách se vyskytují teplomilná společenstva.

Kultura, sport, volný čas

Vedle unikátních přírodních a historických památek, lesů a krásných vyhlídek nabízí České Švýcarsko širokou škálu dalších možností trávení volného času. Je zde množství kin, divadel, muzeí, sportovišť a dalších zařízení, v kterých můžete najít zázemí pro relaxaci či poznání, a zpestřit si tak dovolenou v Českém Švýcarsku.

Horolezectví
Horolezectví se nejprve objevilo v německé části Labských pískovců. Následně se rozšířilo i na české straně, která se stala koncem 19. století jednou z prvních a nejslavnějších českých lezeckých oblastí.

Po zřízení národního parku bylo skalní lezení kompletně zakázáno, následně povoleno po část roku.

Turistika
Krajina Českého Švýcarska odjakživa lákala k návštěvám. Byly to toulky romantiků už v 19. století, kdy se člověk lekal vlastního stínu uprostřed „zapomenuté“ země skal a nečekaných průhledů do nespočtu roklí a kopců, ale i pozdější víkendové výlety, směřující nejdále pár kilometrů za Hřensko. Dnešní doba je sice jiná, ale novodobý poutník stále touží – stejně jako jeho romantický předchůdce – objevovat neznámé. Nabídka míst, která v Českém (a částečně i Saském) Švýcarsku a okolí stojí za návštěvu, je opravdu bohatá. Můžeme zde najít okolo 16 hradů, zámků nebo zřícenin. Také o vyhlídky a rozhledny zde není nouze.

Na území Národního parku České Švýcarsko byla jízda na koních a jejich používání k tahu (např. povoz, kočár apod.) povolena zatím pouze po silnicích a místních komunikacích. V zájmu podpory trvale udržitelného turistického a rekreačního využívání území národního parku se však Správa Národního parku České Švýcarsko rozhodla vymezit pro tyto účely i další trasy.

Ubytování v Českém Švýcarsku
Při výletu do Českého Švýcarska je Vám k dispozici široká škála ubytování. Můžete si pronajmout celou chalupu či chatu, stanovat v kempu nebo se ubytovat v některém z řady penzionů, hotelů nebo apartmánů. Ubytování přesně podle svých představ si můžete například na stránkách Ceske-Svycarsko-ubytovani.eu.

Nej...

Nejvyšší bod: Růžovský vrch – 619 m. n. m.

Nejnižší bod (jde zároveň o nejníže položený bod v ČR): Hřensko – 116 m. n. m.

Největší skalní most: Pravčická brána (největší pískovcová skalní brána v Evropě) – délka 26 m, výška 16 m

Nejzajímavější skalní útvar: tzv. ohnivec – útvar ve tvaru slunce, který s největší pravděpodobností vznikl úderem blesku do skály – České Švýcarsko je jediné místo na světě, na kterém byl ohnivec nalezen

Nejvyšší strom: smrk u zaniklé osady Zadní Jetřichovice vysoký 54 metrů (jeho stáří se odhaduje na 250 let)

Nejvzácnější lišejník: děratka – tento lišejník nalezneme pouze na území severních a východních Čech a v přilehlé části Polska – jinde na světě se nevyskytuje

Největší živočich: jelen evropský

Nejvzácnější šelma: rys ostrovid

Nejvzácnější hlodavec: plch zahradní – patří mezi nejvzácnější hlodavce naší země, je řazen mezi tzv. kriticky ohrožené živočichy a zapsán do Červené knihy ohrožených a vzácných druhů ČR

Nejvzácnější oblasti: Růžovský vrch, Ponova louka, Nad Dolským mlýnem, Babylon

Nejstarší doložené osídlení: sídliště lovců střední doby kamenné z doby před téměř 10 000 lety; tito lidé patřili k posledním lovcům Evropy

Nejnavštěvovanější turistické cíle: Pravčická brána, soutěsky říčky Kamenice

Nejslavnější návštěvníci: dánský pohádkář Hans Christian Andersen, německý malíř Caspar David Friedrich, císař Josef II.

Skála s nejdelší tradicí horolezectví: Pevnost neboli Beckstein u Gabrieliny stezky – v roce 1888 na něj vystoupil Carl Beck s přáteli, a uskutečnili tak první sportovní výstup na území dnešní ČR

Správa parku Národního parku České Švýcarsko

Adresa: Pražská 52, 40746 Krásná Lípa
Tel.: +420 412 354 050
Fax: +420 412 354 055
e-mail: n.park@npcs.cz

Lesní správa a oddělení stráže přírody
Adresa: 407 16 Jetřichovice 91
Tel.: +420 412 555 016
Tel.: +420 412 555 035
Fax: +420 412 512 221

Oddělení geologie - skalní četa
Adresa: 405 73 Hřensko 89
Tel.: +420 412 558 557

Pokud se rozhodnete vydat k nám do Českého Švýcarska, věřte, že nebudete litovat a že se sem ještě nejednou vrátíte.

Zdroje:
www.ceskesvycarsko.cz
cs.wikipedia.org

Ubytování České Švýcarskoautor:
datum vydání:
10. srpna 2007


Diskuze k článku „Národní park České Švýcarsko“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!