Vltava

autor: Mgr. Jana Hájková
Pojďte se vydat po stopách naší nejdelší řeky. Tak schválně, kdo z Vás ví, jaké zdrojnice Vltava má?


Poloha

Tak tedy, umístit tuto řeku jen do jednoho regionu, jak jistě po představě mapy víte, nejde. Pramení na Šumavě a její koryto se táhne z Jihočeského kraje, konkrétně od Vimperka až po Mělník ve Středních Čechách. Města, která se mohu pyšnit jedním z našich nejznámějších vodních toků jsou mimo jiné Český Krumlov, České Budějovice a samozřejmě Praha a Mělník, kde Vltava svou pouť končí.

Jak jsem již řekla, je to naše nejdelší řeka. Od pramene k ústí dosahuje délky 433 km. Povodí se rozkládá na ploše 28 090 km2 a průměrný průtok vody je 150 m3/s. Výškový rozdíl mezi pramenem a ústím je 1016 metrů.

Zdroj

Za počátek Vltavy je pokládáno místo soutoku dvou řek, které leží v nadmořské výšce 155 m.n.m. Obě dvě řeky se stékají na Šumavě pod Černým Křížem. Za hlavní pramenní tok bereme Teplou Vltavu. K ní se přidává pravobřežní přítok, Studená Vltava. Zdroj se nachází v blízkosti rašeliniště. Většina hlavního toku se nazývá Vltava, ale není tomu tak na celé její délce. Její menší část nese název Černý potok a dále Teplá Vltava.

Tok

Hluboké a úzké údolí, to jsou slova vystihující většinu její cesty. Jen na několika málo místech se koryto rozšiřuje. Celkem prudký spád vody byl jedním z hlavních důvodů k usplavnění Vltavy a vybudování tzv. vltavské kaskády.

Jedná se o systém vodních děl. Na Vltavě bylo vystavěno celkem 9 přehrad. Ty byly vytvořeny za účelem zadržení velkého množství vody, tak i k výrobě elektrické energie.Nejznámějšími přehradami jsou Lipno, které má 2 části, Orlík a Slapy. Lipno, jinak nazývané také Lipenská přehrada, je největší vodní plochou v České republice. O jejím využití se zmíním v části článku nazvaném Využití.

Přehrada Orlík nese jméno po zámku stojícím několik metrů nad hladinou. Tato vodní plocha začala být budována přibližně 2 roky po zahájení stavby Lipenské přehrady. Nejvyšší výškový rozdíl mezi hladinou a dnem je úctyhodných 74 metrů. Svou plochou si vydobyl místo 2. největší přehrady vltavské kaskády.

Vodní nádrž Slapy sahá na 5. místo v pořadí českých přehrad dle rozlohy.

Za Vyšším Brodem se tok stáčí k severu a tohoto směru se drží až do svého konce. Na středním toku vytváří Vltava četné meandry. Jsou to jinak řečeno zákruty, které si voda vymlela. Hlavními přítoky jsou Malše, Lužnice, Otava, Sázava, Berounka.

Ústí

Řeka Vltava ústí do jiné řeky, do Labe. Proč ale dali naši předkové společnému toku název Labe, když Vltava je delší a v místě sjednocení má i širší a vodnatější koryto. To ví jen oni. Vltava je levým přítokem Labe a tato čistě česká řeka je souvisle splavná od Slap až po své ústí. To je délka nějakých 92 km.

Využití

Asi nejdůležitějším důvodem pro výstavbu vltavské kaskády byl možný zdroj energie. Do té doby nevyužívaný vodní tok byl překlenut několika hrázemi. Ty byly určeny k zadržení velkého objemu vody, která je svou prudkostí vhodná k výrobě elektřiny. Vodní elektrárny umístěné na Vltavě mohou díky turbínám poháněným vodou vyrábět značné množství energie.

V souvislosti s Vltavou můžeme použít i pojem nákladní doprava. Ta je provozována na celkem krátkém úseku z Prahy do Mělníka.

Další možností využívání je ochrana proti případným povodním. Jak si jistě ještě pamatujete, tak v srpnu roku 2002 nedokázalo Lipno pojmout nečekaný příval vody a záplavám tak nic nebránilo. V roce 2006 se už o povodních ale vědělo a přehradní nádrž byla připravena pojmout dostatečné množství vody.

Vltava a jejích 9 přehrad je obrovskou zásobárnou vody.

K této řece také neodmyslitelně patří osobní rekreace. V Praze jsou pořádány rekreační plavby, stejně tak jako z Prahy do Slap nebo na přehradních nádržích. Pro vodáky je známá a využívaná část Vltavy od Lenory po Hlubokou nad Vltavou. Údolí, které řeka vytváří, jsou důležitou lokalitou pro rekreační pobyt. No řekněte, není krásné vyvalovat se na sluníčku, lenošit u vody či provozovat vodní sporty? Na březích po celé délce toku Vltavy je možné potkat i sportovní rybáře, kteří se zde vyžívají ve svém koníčku.

Zdroj:
111 nej... České republiky
encyklopedie Česko

Fotografie:
Jan Ševčík - www.naturfoto.cz
Ondřej Prosický - www.naturephoto.czautor:
datum vydání:
13. září 2007


Diskuze k článku „Vltava“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!