Adresář: Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy

Záchranou zraněných či jinak handicapovaných volně žijících živočichů. Zabýváme se jejich léčením, rehabilitací, přípravou na vypuštění a vlastním návratem vyléčených exemplářů do přírody. Územní působnost našeho zařízení je dána dohodou v rámci tzv. Národní sítě stanic, fungující pod patronací Ústřední výkonné rady Českého svazu ochránců přírody. V rámci této dohody zajišťujeme komplexní péči o zraněné, či jinak handicapované volně žijící živočichy na převážné většině Moravskoslezského kraje (mimo Rýmařov a Bruntál), dále pak Zlínský kraj (pouze jeho část, tj. správní území těchto pověřených obcí a měst: Bystřice pod Hostýnem, Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radoštěm a Vsetín), z Olomouckého kraje to jsou pověřené obce Hranice na Moravě, Lipník nad Bečvou a Prostějov a část Jihomoravského kraje. Díky rozvoji a zahušťování Národní sítě stanic, na kterém má svůj koordinační a metodický podíl také naše organizace, by se toto území mělo do budoucna ještě dále zmenřit. Stanicí prošlo v rámci tohoto základního programu přes 6 000 živočichů, jednalo se o 105 druhů ptáků, 25 taxonů savců a 2 druhy plazů a 1 druh obojživelníka. Ročně přijímáme okolo 700 zvířat a z tohoto množství se nám zhruba 55 procent daří vypustit zpět do volné přírody.

Samostatně řešíme nebo se podílíme na naplňování řady odborných projektů, jejichž cílem je záchrana kriticky a silně ohrožených druhů na�í fauny. Jde o tzv. záchranné programy, ke kterým se snažíme přistupovat co nejkomplexněji. Realizace těchto programů obnáší monitoring v terénu, vytváření nových hnízdních možností, snahu o eliminaci negativních prvků v krajině, které přímo ohrožují zájmové druhy a jejich populace. Dále jde o jejich odchov v zajetí a následnou přípravu vyprodukovaných mláďat na život v přirozených podmínkách a v neposlední řadě je to osvěta a popularizace těchto programů mezi nejširší veřejností. V současné době jsou v našem zájmu především tyto ohrožené druhy : sova pálená, sýček obecný, sokol stěhovavý, raroh velký, orel skalní a koroptev polní.


provozovatel: ZO CSOP Nový Jičín
adresa: Jan Kašinský ČSOP ZO Nový Jičín - Záchranná stanice a centrum ekologické výchovy, 742 54 Bartošovice na Moravě
telefon: 556758675, 723648759
email: kasinsky@csopnj.cz
internet: http://www.csopnj.cz/

zařazeno v kategorii adresáře: záchranné stanice