Adresář: Záchranná stanice Dolní Brtnice

Záchranná stanice pro volně žijící zvířata, zejména sovy a dravce, v nouzi.

- pomáhá nalezeným ptákům i jiným zvířatům a to ošetřením, léčbou a vypouštěním zpět do volné přírody

- specializuje se především na drvace a sovy

- spolupracuje s dalšími stanicemi, zoologickými zahradami, státními úřady, mysliveckými sdruženími, ornitology, ochránci přírody aj.

- pořádá besedy, přednášky a výchovné programy pro mládež i veřejnost na téma ochrana přírody

- aktivně se zapojuje do humanitárních akcí


provozovatel: Miroslav Hořák
email: zachr.stanice.dravcu@volny.cz
internet: http://zachranastanice.brnikov.cz/

zařazeno v kategorii adresáře: záchranné stanice