Adresář: Záchranná stanice Česká Třebová

Slouží hlavně pro město Českou Třebovou a široké okolí. Není v pravém slova smyslu záchrannou stanicí, ale slouží jako Záchytná stanice pro volně žijící zvířata při Záchranné stanici Zelené Vendolí. V praxi to znamená, že většina zvířat po poskytnutí první pomoci putuje dále do Záchranné stanice Zelené Vendolí nebo do jiné specializované stanice, kde mohou být trvalé handicapy umístěni a použity k dalším odchovům. Pokud je naděje, že zvíře bude možno vypustit nazpět do volné přírody, je umístěno do komorové voliéry a po vyléčení vypuštěno.

Výjimkou jsou ježci, kteří pokud je o nutné, v mé stanici přezimují. Z tohoto důvodu v letošním roce buduji ježkárium.


provozovatel: Věra Malátková
adresa: Táborská 12, 560 02 Česká Třebová
telefon: 603 990 965
email: charlie@CT-net.cz
internet: http://charlie.ct-net.cz/stanice.html

zařazeno v kategorii adresáře: záchranné stanice