I jedle bělokorá má své kůrovce

autor: Lenka Kadlíková
Všude se v souvislosti s kůrovci píše o lýkožroutu smrkovém, který, zejména v minulých letech, decimoval naše smrkové lesy. Tento kůrovec však není zdaleka jediný, který se u nás vyskytuje. Existují i druhy, které napadají zejména jedli. A vypadá to s nimi podobně jako s lýkožroutem smrkovým. Tedy alespoň s některými. V poměru k zastoupení jedlí českých v lesích.


Jedle v Česku

Jedle dosud unikala pozornosti, protože její zastoupení v Českých lesích je pouze 1,2%. Jedle je přitom významným druhem. Ať už se jedná o kvalitní dřevo nebo rekreační i ekologickou funkci jedlových lesů. Dříve, než se začaly vysazovat zejména smrkové monokultury obsazovala 20% našich lesů. Od 70tých let ji potkal podobný osud jako smrky. Jedlové porosty byly oslabeny oxidy síry a tím byly méně odolné vůči škůdcům, nejen kůrovcům. Oslabují je i dřevokazné houby nebo třeba jmelí bílé, které roste v korunách. Navíc velmi chutná lesní zvěři.

Jedloví lýkožrouti

Na průzkum do českých jedlových lesů se vydali vědci z Lesní ochranné služby, VÚLHM, v. v. i. Porovnávali výskyt tří druhů kůrovců zaměřujících se na jedle v různých, klimaticky odlišných, lokalitách po celé republice.

Stejně jako u, u nás nejběžnějšího, lýkožrouta smrkového, i zde byla situace nejhorší v nejsušší a nejteplejší lokalitě, kde bylo málo srážek a stromy byly oslabené. Nejvíc se u nás na jedlích daří lýkožroutu malému, který se vyskytuje zejména v korunové části stromů. To ukazuje na skutečnost, že jedle mají v dolní části dost pryskyřice, kterou používají k obraně proti těmto nežádoucím návštěvníkům. Brouka prostě pryskyřicí zalijí. V horní části stromu už jí ale, zejména v suchých letech, mají málo. Naopak vymizel lýkožrout jedlový, ten má totiž rád staré jedlové lesy s odumřelými stromy, které se u nás podstatě nevyskytují.

Proč navracet jedle do českých lesů

Význam jedlí je zejména ve vyšší odolnosti vůči suchu a dalším zhoršujícím se klimatickým podmínkám. Zejména ve vyšších nadmořských výškách, než například smrk, buk či modřín. Je to další druh, který historicky patří do evropských lesů. Nyní, po kalamitách zejména lýkožrouta smrkového máme šanci naše lesy ozdravit a vytvořit odolné, druhově bohaté lesy, kam patří i jedle. Problém je však v tom, že velmi chutná přemnožené lesní zvěři. Je tedy nutné mladé stromky chránit před jejich útokem.

Zdroj:
Miloš Knížek – Jan Liška – Adam Véle - časopis Zprávy lesnického výzkumu 3/2023


Tip Příroda.cz:
Navštivte stránky "Vintageposteria.cz", kde najdete nádherné dekorace na zeď.témata článku:
autor:
datum vydání:
23. listopadu 2023


Diskuze k článku „I jedle bělokorá má své kůrovce“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!