Jak prodávat a kupovat volně rostoucí houby

autor: Lenka Kadlíková
Sbírat houby patří k české národní tradici. Pokud ale máte tu smůlu, že jedlé houby v lese „prostě nevidíte“, tak si samozřejmě můžete čerstvé houby koupit. Nebo naopak můžete takovým lidem houby zkusit prodávat. Víte, na co je potřeba si při takovém obchodu s houbami dávat pozor?


Čerstvé houby v lese i na trhu

Čerstvé houby a jejich sbírání milují nejen Češi a Slováci, ale například i Ukrajinci, Rusové, Lužičtí Srbové nebo Němci. Protože na to ale v dnešní době řada lidí nemá čas nebo schopnosti, tak lze v sezóně často u silnic či na trhu vidět například podnikavé houbaře s plnými košíky hub na prodej.

Osobně bych ale takovéto houby raději nekupovala. A pokud ano, tak pouze v případě, že si jsem opravdu jistá svými znalostmi hub a dokážu zcela bezpečně z košíku eliminovat případné nejedlé či dokonce jedovaté houby.

Houby v prováděcím předpisu zákona o potravinách

Houby jsou v českých domácnostech velmi oblíbené a proto je jim věnována veliká pozornost i v legislativě. Jedná se o zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o potravinách a tabákových výrobcích, vyhlášku 157/2003 Sb a u pěstovaných hub ještě nařízení (ES) č. 1580/2007 v platném znění.

Prodejce hub musí mít podobné osvědčení, jako mají například rybáři

Podle paragrafu 3 výše uvedeného zákona musí prodejce hub disponovat osvědčením, kterým prokáže svoji odbornou způsobilost, což Česká zemědělská a potravinářská inspekce namátkově kontroluje. Důvodem je především riziko záměny jedlých hub za ty nejedné či jedovaté. Navíc musí mít prodejce odborné znalosti o tom, jakým způsobem čerstvé houby skladovat. Jak je známo, tak tyto potraviny velmi rychle podléhají zkáze.

Osvědčení vydává Krajská hygienická stanice na základě písemné a ústní zkoušky a lékařské zprávy z vyšetření zraku. Vydává se na dobu určitou a je zárukou toho, že držitel houby opravdu dobře zná.

Prodejce musí uvést název hub, datum sběru a dobu použitelnosti

Požadavky na označení a jakost volně rostoucích hub jsou zakotveny v české legislativě. Evropská se tomuto nevěnuje. Prodejce má povinnost označit balení názvem, datem sběru a dobou použitelnosti, která je v tomto případě tři dny od data sběru.

Volně rostoucí houby musí být očištěné, skladované při teplotě 0 až 10 °C

Houby určené k prodeji musí mít při prodeji pevnou konzistenci, musí být dobře na sucho očištěné (ale neprané), bez příměsí a nečistot. Plodnice nesmějí být ani přestárlé, plesnivé, zapařené a nadměrně vlhké.

Houby mohou být rozděleny nejvýše jedním řezem, který musí být proveden tak, aby zůstalo zachováno spojení klobouku s tření (nohou). Loupání klobouků hub se povoluje pouze u klouzků.

Houby také často poškozují larvy hmyzu. Tzv. červivé houby lze nabízet k prodeji jen omezeně. Vyhláška říká, že perforace způsobené hmyzem jsou povoleny pouze na deseti procentech povrchu plochy řezu, nanejvýše však tři otvory a menší požerky nebo poškození plodnic úlomky mohou být pouze na dvou místech.

Celkově může být poškozených hub, které jsou nabízeny k prodeji, maximálně 5%. Poškozenými houbami se rozumí houby, kterým chybí více než čtvrtina klobouku nebo v nichž se vyskytují škůdci.

U volně rostoucích hub platí, že mohou být skladovány a přepravovány pouze v jedné vrstvě a to při teplotě 0-10 °C. Tyto podmínky musí splňovat jak houby původem z ČR, tak i dovezené z jiných zemí. Pro houby z jiných členských států EU tyto podmínky platí pouze v případě, že si výrobce nestanoví své vlastní podmínky uchovávání.

Kupujte pouze houby z chladících boxů

Z výše uvedených informace je patrné, že by se zákazník měl vyvarovat nákupu hub někde na stánku, na který praží slunce a většina hub je viditelně poškozených. Po nákupu doma houby okamžitě vyndejte z neprodyšného obalu, ihned je spotřebujte nebo vložte do lednice do části se sklepní teplotou.

Kontrolou prodeje je pověřena Státní zemědělská a potravinářská inspekce

Kontroly provádějí pracovníci, kteří mají stejné osvědčení, kterým musí disponovat prodejci. Dle informací inspekce se stává jen velmi zřídka, že prodejce osvědčením nedisponuje. Problém bývá především se způsobem uchovávání hub. Zejména pak na začátku houbařské sezóny, kdy teploty šplhají ještě přes dvacet stupňů Celsia. Předmětem kontroly je též obsah těžkých kovů a obsah pesticidů u volně rostoucích i pěstovaných hub.

Zdroj informací: Státní zemědělská a potravinářská inspekcetémata článku:
autor:
datum vydání:
21. září 2022


Diskuze k článku „Jak prodávat a kupovat volně rostoucí houby“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!