Kniha Stopy evropských zvířat – bible pro všechny opravdové přírodomilce

autor: Lenka Kadlíková
Tahle mega bichle nadchne všechny, co chtějí zkoumat okolní přírodu do hloubky. Pomůže nejen zjistit, kdo kolem vás žije, ale i pochopit spoustu věcí z fascinujícího světa zvířat, které jsou běžnému člověku skryté a nejspíš je ani nenajdete v žádné encyklopedii.

Tahle kniha naplnila své ambice být dosud nejucelenější encyklopedií o stopování evropských zvířat, která tu kdy vyšla. Autorem knihy je Joschua Grolms člověk, který stopování zasvětil celý svůj profesní život. Učil se od renomovaných vědců i domorodých obyvatel. Stal je světově uznávaným stopařem a jedním z mála specialistů, v tomto směru, na evropská zvířata.

Stopařská terminologie na začátek

Hned na začátku knihy autor naprosto čtivým způsobem vysvětluje základy stopování. Velmi podrobně se věnuje anatomii zvířecích chodidel v závislosti na způsobu života. Přidává základní stopařské pojmy. V návaznosti na to ukazuje jak vypadají stopy a základní stopní dráhy, ze kterých můžete vyčíst nejen to, o jaký druh se jedná, ale i chování konkrétního zvířete v danou chvíli.

Stopy samozřejmě nejsou jediným pobytovým znakem, který po sobě zvíře zanechá. Spolu s autorem se zahloubáte i do studia okousaných stromů, pelíšků, ale i mršin a hovínek. Naučíte se si v přírodě všímat detailů a zjistíte, jak ty lesy a louky kolem vás jsou živé.

To vše s ohledem na konkrétní živočišný řád.

Celé tohle povídání Joscha Grolms prokládá příběhy z vlastního života, které jsou v knize jasně graficky oddělené a přidávají knize na čtivosti.

Atlas jednotlivých druhů je rozdělen do několika kapitol podle tříd a řádů

Každá kapitola vždy začíná obecnou charakteristikou a pokračuje jednotlivými druhy. Tam, kde je to potřeba, dopodrobna rozebírá rozdíly mezi zaměnitelnými druhy.

Evropské savce zde najdete podstatě všechny. Ať už samostatně na několika stranách, nebo jako součást konkrétního rodu, který je probrán jen jako celek. Většina druhů je ale probírána samostatně.

Podobně je zpracována i kapitola o ptácích. Jednotlivé druhy jsou však častěji zmíněny jen v rámci řádu. Kniha si zde neklade za cíl naučit čtenáře poznávat jednotlivé druhy podle zbarvení peří či vajíček, na to jsou jiné publikace, nicméně nikde jinde asi nenajdete takto podrobně rozebrané rozdíly v ptačích stopách.

Autor samozřejmě zmiňuje i o plazy, obojživelníky a bezobratlé. U bezobratlých se poměrně obsáhle zmiňuje o kůrovcích. Získáte tak představu o tom, že lýkožrout smrkový není jediný kůrovec, kterého lze v našich lesích potkat. Na fotografiích napadených stromů autor názorně ukazuje rozdíly mezi nimi. Každý druh totiž dělá ve dřevě trošku jiné charakteristické chodbičky. Nemusíte tak vidět dospělého brouka, stačí vám vidět kus odloupnuté kůry.

Naprosto skvělá je část s ukázkou stop v reálné velikosti

Které v knize najdete u savců a ptáků. Stopy jsou zde řazeny od těch těch nejmenších až po medvěda, který je, snad jako jediný, vyobrazen v měřítku 1:2. Máte tak skvělou možnost hned na začátku si jednoduše zúžit portfólium možných druhů na jejichž stopy jste narazili a to nejen u savců, ale i u nejběžnějších ptáků. Najednou si začnete všímat drobných detailů a jednoduše rozeznáte třeba jelena od srnce, lišku od vlka – psa.

Konkrétní druh

Pokud se budete vyskytovat v místech, kde se může pohybovat vlk, jistě uvítáte opravdu podrobný popis rozdílů mezi pobytovými znaky a chováním těchto dvou velmi příbuzných druhů a budete si jistější i v případech, kdy vedle psí stopy nepovede stopa lidská, která vám s největší pravděpodobností řekne, že tu byl pes se svým páníčkem, nikoli vlk. Mohl to však být i váš kolega stopař, který se po stopě vydal před vámi. Rozeznat, zda jde o vlka či psa, však může mít díky příbuznosti mnohdy problém i zkušený stopař.

Když už jsme u konkrétního druhu, kniha vždy v kostce zmiňuje jeho základní charakteristiky jako je vzhled, potrava, rozmnožování a základní informace o biotopu, kde na něj můžeme narazit. Pak dopodrobna popisuje pobytové znaky, nejen stopy, ale i trus, značkování, noru a případné zbytky kořisti. Ano i podle zbytku kořisti můžete zúžit portfolio druhů, které připadají v úvahu.

Aby se vám s knihou lépe pracovalo

Hned na obalu najdete základní rozdělení savců a ostatních živočišných tříd s číslem stránky, kde jev knize najdete. Podrobnější obsah samozřejmě nechybí. Na zadní straně obálky je názorně ukázáno, jak správně měřit stopy a nechybí ani milimetrová stupnice. Jednotlivé kapitoly jsou barevně oddělené. Veškeré informace jsou doplněné spoustou fotografií a kreseb jsou tak jasně uchopitelné i pro laika.

Co by možná knihu pozvedlo ještě výš, by byly Qr kódy odkazující na videa s jednotlivými tipy pohybů, aby si člověk lépe představil pohyb zvířete, které zanechalo konkrétní stopní dráhu.

To je však jen maličkost, když vezmu v potaz o jak neskutečně informacemi nabyté, úžasné dílo se jedná

Nemůžu knihu hodnotit z hlediska faktické správnosti, nicméně člověku, který se zajímá o to, kde žije a co žije v jeho okolí, umožní tahle bichle naučit se koukat opravdu hluboko do nitra přírody kolem sebe.

Pro dnešního člověka je opravdu až ohromující, co na sebe dokáže zvíře při své cestě prozradit, pokud bude člověk všímavý a bude přemýšlet v souvislostech. Stopování je jedna z činností, která vás opravdu vtáhne zpět do přírody a donutí vás přemýšlet jako zvíře.

Až se vydáte po stopě

Mějte na paměti, že pokud budete mít štěstí, bude se na konci stopy ukrývat živý tvor. Chovejte se podle toho. Respektujte platnou legislativu. Například zákaz vstupu mimo cesty v klidových územích Národních parků. Pokud při stopování narazíte na chráněné (třeba vlk) či naopak invazní druhy (nutrie, psík mývalovitý), nahlaste to Agentuře ochrany přírody.

Vydavatel: Kazda
Rok vydání: 2023
Počet stran: 816 celobarevná
ISBN: 978-80-7670-095-6
Autor: Joscha Grolms
Vazba: Pevná celobarevná

knihu koupíte tuautor:
datum vydání:
13. listopadu 2023


Diskuze k článku „Kniha Stopy evropských zvířat – bible pro všechny opravdové přírodomilce“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!