Neodborná instalace fotovoltaických elektráren může vést až k požáru!

článek je inzerce, nejde o odborný text
Proč je důležité svěřit montáž FVE odborné firmě a co se může stát při jejich neodborné montáži nebo údržbě?

Fotovoltaická elektrárna představuje moderní a stále populárnějším a populárnější způsob generování elektřiny z obnovitelných zdrojů, kterého může využít takřka každý majitel rodinného domu.

Tyto systémy mohou být instalovány na střechách budov nebo na pozemcích a mohou být velmi účinné při snižování nákladů na elektřinu a snižování uhlíkové stopy.

Nicméně, neodborná instalace fotovoltaických elektráren může představovat vážné riziko požáru. Pokud není montáž fotovoltaiky správně provedena a řádně připojen k elektrické síti, mohou vznikat nebezpečné zkraty, které mohou způsobit požár.

Je velmi důležité, aby fotovoltaické elektrárny byly instalovány odborníky, kteří mají potřebné znalosti a zkušenosti s těmito systémy. Ti by měli být schopni správně zkontrolovat a připojit systém k elektrické síti, aby se zabránilo nebezpečí požáru.

Samotné umístění instalace FVE hraje důležitou roli. FVE je nutné umisťovat mimo požárně nebezpečný prostor objektu, čímž je myšleno vyhnout se blízkému umístění světlíků, světlovodů, oken ustupujících podlaží či vzduchotechnických výústek.

Důležité je nepoddimenzovat použité vodiče a ostatní prvky. Vzhledem k větším tepelným ztrátám u nedostatečně dimenzovaných vodičů může docházet k nadměrného oteplení, které v praxi může vést ke vzniku požáru.

Bezpečnostní opatření při instalaci a údržbě fotovoltaických elektráren

Kromě toho, je důležité, aby byly fotovoltaické elektrárny pravidelně kontrolovány a servisovány, aby se zajistilo, že jsou v bezpečném stavu a že nejsou žádné závady, které by mohly způsobit požár.

Tyto kontroly by měly zahrnovat kontrolu kabeláže, kontaktů a dalších součástí systému, aby se zajistilo, že jsou v dobrém stavu a nejsou žádné známky poškození nebo opotřebení. Kabeláž by neměla být znehodnocena resp. deformována ostrým ohybem, který může vést k rychlejší degradaci vodiče a v konečném důsledku i k zemnímu spojení. Kabelové trasy je nutné vést v kabelových chráničkách či v kovových žlabech.

Už před samotnou montáží by ale mělo být řádně zkontrolováno, zda jsou fotovoltaické elektrárny vhodné pro danou střechu nebo pozemek. Například, střecha by měla být dostatečně silná a stabilní, aby mohla unést hmotnost panelů, a měla by být dostatečně exponována slunečnímu svitu, aby bylo dosaženo maximální účinnosti systému.

V případě, že se rozhodnete pro instalaci fotovoltaické elektrárny, je velmi důležité zvolit si odbornou a kvalitní firmu, která splňuje všechny požadavky a standardy pro instalaci fotovoltaických elektráren.

V závěru, neodborná instalace fotovoltaických elektráren může vést k vážným bezpečnostním rizikům, včetně požáru. Je důležité, aby byly fotovoltaické elektrárny instalovány odborníky s potřebnými znalostmi a zkušenostmi, pravidelně kontrolovány a servisovány, a aby bylo zajištěno, že jsou v bezpečném stavu.

Navíc je důležité zvolit si kvalitní a odbornou firmu pro instalaci, získat potřebná povolení a certifikáty a posoudit, zda je fotovoltaický systém vhodný pro danou střechu nebo pozemek. Tímto způsobem můžeme zajistit, že fotovoltaické elektrárny jsou bezpečné a účinné zdroje elektřiny.Článek je INZERCE, nejde o odborný text a informace v něm uvedené nemusí vyjadřovat názory redakce.
V případě Vašeho zájmu mít na www.priroda.cz svou reklamu nás neváhejte kontaktovat.

autor:
datum vydání:
27. ledna 2023


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!