Proč slepýš není had?

autor: Lenka Kadlíková
Většina z nás ve slepýšovi vidí hada. Na první pohled opravdu tak vypadá. Nicméně jak jistě už ze základní školy víte, slepýš není had, ale beznohá ještěrka. Jaké jsou tedy základní rozdíly mezi slepýšem a hady?

U nás žijící slepýš vypadá jako šedý, bronzový či hnědý had, často bez výraznější kresby. I proto nejeden člověk se zděšením utíká, protože viděl hada. Má menší, kulatou, vyšší hlavu navazující na trup tak, že lze jen obtížně rozeznat, kde hlava končí a začíná dlouhé hadovité tělo. Je tu však několik základních věcí, které ho řadí mezi ještěrky.

Ocásek jako dárek na památku

Pokud od takovýchto zvířátek se strachem neutíkáte a podaří se Vám slepýše chytit za ocas, ten Vám ho nechá jako suvenýr a uteče se schovat. Právě tohle je jeden z obranných mechanismů, kterým se mohou chlubit ještěrky. Hadi nikoli.

Mrknul na vás?

Pokud budete mít štěstí, tohle „háďátko“ na vás může mrknout. Na rozdíl od jiných živočichů, si hadi nechrání oči pohyblivým víčkem, nemrkají. Takže to je další věc, proč slepýš nemůže být had.

Svlékání z kůže

Jistě víte, že hadi se svlékají z kůže. Samozřejmě nesvléknou celou kůži, jen svrchní pokožku :-). Jak rostou, je jim v ní poněkud těsno, protože s nimi neroste. Podobně to má i slepýš. Jeho svlečku ale nejspíš nenajdete celou, jen kousky. Hadi ji dokáží svléknout tak, že zůstane celá. Slepýš ne. Na hadí svlečce najdeme na spodní části těla odlišné, větší šupiny než má na horní části. Slepýš má po celém těle šupiny stejné.

Vyplazuje jazyk?

Hadi i slepýš prozkoumává své okolí pomocí jazyka, kterým vnímá okolní vůně a pachy. Všimněte si někdy, že had vyplazuje jazyk ze zavřené tlamy. Slepýš ji mívá pootevřenou.

Nožky pouze na kostře

Podobně jako u člověka na kostře najdeme zbytek ocásku - kostrč, u slepýšů na kostře najdeme zbytky nohou. Na živém slepýši je neuvidíte, Museli byste ho strčit pod rentgen.

Na velkou kořist musí zapomenout

Hadi obecně dokáží zkonzumovat mnohem větší kořist než slepýši. Mají totiž odlišně stavěnou čelist, která jim to umožní.

”Brnění“

Možná jste zaregistrovali, že slepýš nemívá úplně typické hadí pohyby. Na rozdíl od hadů mají totiž slepýši tzv. osteodermový podkožní kryt, jakési brnění, které jim znesnadňuje mrštný hadí pohyb.

Dva druhy slepýšů u nás

Donedávna se mělo za to, že ve většině Evropy se vyskytuje pouze jeden druh slepýše, slepýš křehký, který měl ale několik poddruhů. Už tomu tak není. Pro nás je podstatný slepýš východní. Právě tento druh, dříve poddruh slepýše křehkého, může totiž nalézt i u nás. Zejména na východní Moravě a ve Slezku. Jsou si ale natolik podobní, že bez odchytu je od sebe nepoznáte. Spokojte se tedy s tím, že na zahradě máte slepýše. Pokud vás tohle téma zajímá, podrobněji se mu věnuje článek odkazovaný níže mezi zdroji informací.

Tak už víte, že slepýš je neškodná ještěrka, kterou není nutné likvidovat. Naopak na zahradě vás zbaví nechtěné havěti, jako třeba slimáků.

Zdroj:
- Anguis colchica – slepýš východní [online]. [cit. 02.06. 2023] Dostupné z nature.cz

- Anguis fragilis – slepýš křehký [online]. [cit. 02.06. 2023] Dostupné z nature.cz

- Anguis fragilis – slepýš křehký [online]. [cit. 02.06. 2023] Dostupné z wikipedia

- Když vám cestu zkříží slepýš... [online]. 2003. [cit. 02.06. 2023] Dostupné z rozhlas.cz

- Jiří Moravec, Václav Gvoždík, Přehlížená rozmanitost slepýšů, Živa 5/2019, Dostupné online na www.ziva.cztémata článku:
autor:
datum vydání:
5. června 2023


Diskuze k článku „Proč slepýš není had?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!