Ptačí řeč a inteligence sýkor koňader

autor: Petr Kadlík
Sýkora koňadra je krásný ptáček, kterého na krmítku většinou pozná i úplný laik. Tato naše největší a nejběžnější sýkorka má ale i některé zajímavé schopnosti, o kterých nejspíš nevíte.


Jedinečné varování sýkory před predátory

Je běžné, že se ptáci navzájem varují před predátory. Stačí aby se přiblížil jakýkoliv dravec, který by je mohl ohrozit, a začnou křičet na poplach. Sýkora koňadra (Parus major) to dělá samozřejmě taky, jen trošku chytřeji než ostatní.

Sýkorky jsou velmi přizpůsobivé ohledně hnízdění. Primárně mají hnízdo v dutinách stromů, ale klidně se zabydlí i v hromádce dříví, v dutinách zdí nebo ve starých opuštěných hnízdech po strakách či veverkách. Rozmanitost jejich hnízdišť ale přináší i rozmanitost možných predátorů.

A zde se právě projevuje zvláštnost sýkor koňader. Podle výzkumu, zveřejněného na Sciencedirect.com, dokáží sýkorky ve svém volání jasně rozlišovat různé druhy nebezpečí.

Výzkumníkům se podařilo od sebe odlišit varování před hadem, vránou a kunou.

Největší nebezpečí pro ptáky hnízdící v budkách a nejrůznějších dutinách představuje had, schopný se do těchto těžko dostupných prostor dostat. Proto si sýkory koňadry pro hada vyhradily zcela specifický a nezaměnitelný pokřik.

Varování před kunou a vránou je již zvukově podobné, ale opět je od sebe odlišitelné. Ostatní sýkory a hlavně jejich mláďata díky tomu přesně vědí, jaké nebezpečí jim právě hrozí.

Podle názoru doktora Toshitaka Suzuki z Graduate University for Advanced Studies v Kanagawě, který tento průzkum zveřejnil, to může představovat základy ptačího jazyka. Stejně jako lidé dokáží kombinováním omezeného počtu zvuků vytvářet neomezený počet slov různého významu, tak si sledované sýkory koňadry vytvořily ze svého repertoáru zvuků speciální „slova“ pro hada, kunu a vránu.


Vychytralá inteligence sýkor koňader

Sýkory nejenom rozlišují nebezpečné predátory, ale dokáží také varování před nimi zneužívat ve svůj prospěch.

Jak se třeba pohodlně najíst, pokud je krmítko plné chutných dobrot plně úplně obsazené? Stačí zavolat na poplach, ostatní ptáky vystrašit ... a hned je celé krmítko jen pro chytrou sýkorku.

V předjaří, kdy samci bojují o teritorium, zase sýkory koňadry (i sýkory modřinky) do svého běžného zpěvu rádi přidají i varování před dravci. Ptáky jiných druhů takový zpěv sýkor dost děsí, ale chytré samičky sýkor význam zpěvu plného varovných tónů zcela přesně chápou.

Přesto všechno jsou ale sýkory pro ostatní ptáky užitečným „hlídačem bezpečí“. Lze se na ně spolehnout přes celý rok a včas si všimnou jakéhokoliv možného ohrožení. A za to se jim jejich občasné lumpárny jistě dají odpustit.autor:
datum vydání:
9. června 2022


Diskuze k článku „Ptačí řeč a inteligence sýkor koňader“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!