Různorožec ovocný - Serraca punctinalis

autor: Renata Petříčková
Tohoto typického zástupce čeledi píďalkovitých můžeme vidět od jara do léta stejně tak v lesích, jako v městských parcích.


Vzhled

Je to středně velký motýl, přední křídlo měří 21-26 mm. Tělo má útlé, hlavu poměrně malou, avšak výraznou a štíhlé dlouhé končetiny. Samci mají tykadla hřebenitá. Základní zbarvení je bělošedé, nažloutlé. Na hnědými šupinkami poprášených křídlech probíhají dvě příčky, z nichž vnější je ostře zubatá, vnitřní je málo patrná, neostrá a spíše mlhavá. Někdy bývá pole mezi oběma příčkami tmavší, hnědé. Lem křídel je tmavý a paralelně s ním probíhá klikatá světlá, po obou stranách tmavě lemovaná a ostře lomená vlnovka. Na zadních křídlech je tato vlnovka pravoúhle klikatá. V diskoidální části křídel je malá oválná nebo srdčitá skvrnka. Tykadla a tělo jsou krémová či šedavá.

Rozšíření

Tento motýl je rozšířen v lesostepích a listnatých lesích Evropy a Sibiře. Nejhojnější je v nížinách, zejména v teplejších lokalitách. Ale nežije jen v nížinách, je znám i z hor při hranici bukových porostů. Setkáme se s ním nezřídka i ve městech, a to v parcích, zahradách či na městských ulicích lemovaných stromy.

Způsob života

Motýl je hojný,. Během roku lze potkat dvě generace těchto motýlů. První se vyskytuje od dubna do června, druhá od července do srpna. Druhá generace je však mnohem méně početná. Vyhledává dostatečně vlhká, prosluněná místa s dostatkem stínů, například právě okraje údolí s porosty listnatých stromů s hojným podrostem keřů. Přes den motýl odpočívá na kmenech typicky tak, že osa těla je kolmá k ose kmenu.

Rozmnožování

Housenky se živí hlavně duby, vrbou a trnkou. Krom toho jsou jejich živnými rostlinami ještě ovocné stromy a keře, ale i jiné listnáče. Housenky je možné vidět od června do září. V posledním vývojovém stadiu jsou šedé nebo hnědavé, hnědě skvrnité s bradavkami. Na hřbetě se táhne hnědý pruh nebo rudé skvrny. Šestý tělní článek nese dva hrbolky. Před kuklením housenka umotá řídký zámotek, ve kterém se mění v hnědou kuklu.

Ochrana

I tento ačkoliv hojný motýl má v naší přírodě nezastupitelnou roli, a zaslouží si ochranu.autor:
datum vydání:
26. listopadu 2007


Diskuze k článku „Různorožec ovocný - Serraca punctinalis“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!