Biočas a biorytmy

autor: Ing. Dagmar Honsová
Také se už nemůžete dočkat jara a každodenně počítáte o kolik minut je delší den než ten předešlý? Trvání (délka) dne souvisí s tzv. ročními sezónními rytmy neboli vnitřními biologickými hodinami biologických objektů. Ovlivnění nálady a energie člověka světlem je známé už více než 2000 let.

Fototerapie dnes patří k moderním antidepresivním léčebným procedurám. Nejdramatičtěji se nedostatek světla objevuje při polárních výpravách jako arktická hysterie, která se projevuje depresemi, nespavostí nebo přejídáním.

Ve středoevropských podmínkách si lidé na nedostatek denního světla a tím energie nejvíce ztěžují v lednu. Všichni dobře známe přísloví: Na Nový rok o slepičí krok. V překladu to znamená, že je den delší o 5 minut než v den zimního slunovratu. Přísloví na Hromnice (2.2.) o hodinu více už zní daleko optimističtěji.

Nedávno jsem ale absolvovala přednášku o biorytmech a jejich vlivu na naše chování bez ohledu na počasí a roční dobu. Až do nedávna se předpokládalo, že pravidelné cyklické jevy jsou dány do souvislosti s postavením Slunce a Měsíce na obloze a jsou řízeny z vnějšku, tedy střídáním dne a noci. Celkem v nedávné době se zjistilo, že živočichové i člověk mají tzv. endogenní (vnitřní) hodiny, které jsou dány 24 hodinovým střídáním světla a tmy synchronizovány. Biorytmy vyjadřují cykly, které probíhají v našem organizmu bez ohledu na letní nebo zimní čas. Každý cyklus začíná dnem narození a opakuje se stále dokola. Náš lidský základní cyklus je 25 hodinový a je denně opravován naším 24 hodinovým dnem. Lidské biorymy rozdělujeme do tří skupin: Nejkratší je fyzický cyklus, který se opakuje po 23 dnech a ovlivňuje naši tělesnou pohodu a energii. Emociální cyklus probíhá 28 dní a předurčuje naše nálady a optimismus. Nejdelší cyklus je intelektuální s trváním 33 dní a vlivem na náš intelekt a rozhodování. Každý z těchto cyklů má dvě fáze - pozitivní a negativní – tedy stoupající (jsme bystří, plní energie, dobré nálady s nadprůměrnými rozumovými schopnostmi) a klesající (s nedostatkem vitality, náladovostí a s vyšší pravděpodobností chybování). Při přechodu z pozitivní do negativní fáze máme před sebou tzv. kritický den.

Známé jsou také jedenáctileté cykly sluneční aktivity. Z dále studovaných biorytmů jsou nejznámější cirkalunární ženský cyklus s periodicitou synodického měsíce 29,5 dne, přívalový lunisolární rytmus řídící aktivitu pobřežních mořských živočichů (12,4 hodin). Intenzivně využívaný je umělý civilizační cirkaseptánní rytmus (týdenní) se sociálním a pracovním režimem.autor:
datum vydání:
5. února 2008


Diskuze k článku „Biočas a biorytmy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!