Dôsledky turistiky v Belianskych Tatrách

autor: Mgr. Veronika Piscová
Platné ovšem nejen pro tuto lokalitu, ale i obecně.

Tatry svojou majestátnosťou a osobitosťou v rámci našich horstiev priťahujú čoraz viac nielen našich, ale aj zahraničných turistov. Návštevnosť Tatier neustále stúpa a s ňou narastá aj znečisťovanie prírody a poškodzovanie jej zložiek. Turistov často lákajú práve Belianske Tatry, ktoré sú zároveň i najzraniteľnejšou časťou Tatier.

Medzi negatívne javy, ktoré prináša turistika, patrí znečisťovanie prírody odpadkami. Najčastejšie sa hromadia na odpočinkových miestach, kde sa potom pôdy obohacujú o nitráty a mení sa tu floristické, prípadne fytocenologické zloženie.

Ďalšou závažnou skutočnosťou je zošľapovanie vegetačného krytu. Pri nevyhovujúcej povrchovej úprave chodníka začínajú na chodník veľmi intenzívne pôsobiť vietor, zrážky a mráz. Následkom intenzívnych eróznych procesov sa chodník stáva pre turistov neschodný a nevhodným aj z hľadiska bezpečnosti turistov, predstavuje pre turistov prekážku, ktorú treba obísť. Tak vznikajú náhradné chodníky - prte. Chýbajúca vegetácia v narušenom okolí pôvodného turistického chodníka umožňuje zintenzívnenie vodnej, veternej a mrazovej erózie, čo má za následok vznik zdevastovaných plôch. Väčšia polovica turistov často opúšťa chodník z dôvodu výstupu k nimi zvoleným vyhliadkovým miestam, s lepším výhľadom na okolitú krajinu, kam vedú už časom vytvorené nelegálne chodníky.

Častokrát sa môžeme stretnúť i s devastáciou najbližšieho okolia odpočívadiel. Turisti si často hľadajú miesta k odpočinku v blízkom okolí odpočívadla, a to z dôvodu už obsadených lavičiek, prípadne kvôli lepšiemu výhľadu na okolité štíty, tiež kvôli vyhľadávaniu miesta vhodného k toalete. Nájde sa dokonca pár turistov, ktorí na niektorých odpočívadlách prespávajú, ničia prístrešky a zakladajú na odpočívadlách ohniská.

Niektorí nedisciplinovaní turisti berú so sebou na vysokohorskú turistiku bicykle, psie doprovody (čím rušia najmä svište a kamzíky), iní sa snažia vziať si z hôr nejakú pamiatku (rastlinku do skalky a podobne). Najväčšou aroganciou je však porušenie zákazu vstupu na uzatvorený chodník, napriek výstražným tabuľkám, zátarasám a prípadným sankciám. Tento zákaz porušujú najmä domáci návštevníci, ktorí si cez uzatvorené chodníky skracujú cestu domov do najbližších dedín, ale aj zahraniční turisti, ktorí sú v prípade uzatvorenej hrebeňovky Belianskych Tatier skôr ochotní zaplatiť pokutu, ako dodržať zákaz vstupu. Často je porušovaný tiež zákaz vstupu na jednosmerný náučný chodník vedúci zo Ždiaru cez Monkovu dolinu do Kopského sedla v protismere.

V Belianskych Tatrách boli turistické chodníky v roku 1978 uzatvorené z dvôvodu nadmernej deštrukcie prírody. Dnes sú pre turistov na tomto území sprístupnené dva chodníky, náučný chodník vedúci zo Ždiaru cez Monkovu dolinu do Kopského sedla a náučný chodník vedúci z Tatranskej Javoriny do Kopského sedla. Výstup po týchto chodníkoch je skutočne zážitkom, ale prosím turistov, aby sa pri turistike správali k prírode ohľaduplne, veď koniec koncov my sme tu návšteva...


autor:
datum vydání:
10. listopadu 2008


Diskuze k článku „Dôsledky turistiky v Belianskych Tatrách“



 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!