Klasické žárovky versus úsporné zářivky

autor: Mgr. Jana Hájková
Co by na toto téma řekl Thomas Alva Edison? Na Internetu jsem si přečetla mnoho negativních reakcí na téma „klasické žárovky končí“. Čím je to způsobeno? Proč bychom měli využívat právě ty úsporné? Chtěla bych zde nastínit základní body tématu klasické versus úsporné žárovky. V žádném případě nechci článkem někoho přemlouvat, aby změnil své dosavadní stanovisko, ať už ve prospěch nového nebo zažitého.


Cena

Jedním z rozhodujících faktorů, na které člověk při nákupu čehokoliv v dnešní době hledí je cena. Klasickou žárovku pořídíte v dnešní době pod 10 korun, kdežto nákup úsporné žárovky vás vyjde na více než dvacetinásobek. To je dáno především tím, že výroba úsporných žárovek je energeticky náročnější. Tento důvod uvádějí hlavně lidé, kteří stále využívají především žárovky klasické. Podle Mediafaxu tak hovoří 4 z 10 Čechů.

Spotřeba energie - za 5let úspora 3500Kč

Vezmeme-li jejich porovnání z hlediska spotřeby energie, pak v zásadě vyhrávají žárovky úsporné. Při jejich používání můžeme ušetřit za 5 let dokonce až 3 500 Kč. Všimněte si například, že na obalu klasické žárovky je energetická třída E, u úsporné žárovky je to třída B. Je zde tedy značný rozdíl. Samozřejmě záleží na počtu žárovek, na velikosti bytu, délce a častosti svícení.

Pouhých 5% energie se přemění ve světlo

Zbylá část se mění v neužitečné teplo vyzařované do okolí. Proto, když na klasickou žárovku položíme ruku, spálíme se.

I klasické žárovky mají na některých místech své opodstatnění

Z hlediska ceny se můžeme bavit ještě o jednom faktoru. Tím je fakt, že úsporná žárovka spoří až po zhruba několika minutovém svícení. Jejich použití se tedy vyplatí na místech, která bývají dlouho osvětlena. Naopak místnosti jako toaleta nebo chodba jsou vhodným kandidátem pro nešetření úspornými žárovkami.

Klasická stowattová žárovka vydrží svítit přibližně tisíc hodin, úsporná zhruba (čtyřikrát menší příkon) šestkrát tolik. Místo jedné úsporné jsme tedy nuceni za stejné období koupit šest obyčejných, přesto se to cenově (podle nákupní ceny) stále vyplatí. Záleží ale na kvalitě dané žárovky. Ovšem připočítáme-li vyšší spotřebu…

Matné žárovky a žárovky s vyšším výkonem než 100W už seženeme těžko

Evropská unie zakázala od loňského září prodávat klasické žárovky. Konkrétně veškeré světelné zdroje, které mají vyšší energetickou třídu než „A“ a jsou tvořeny neprůhlednou (matnou, bílou, mléčnou apod.) baňkou. U žárovek s průhlednou (čirou) baňkou se zakazuje prodej všech těch, které spadají do nižší třídy než „E“ a zároveň těch, které mají příkon vyšší než 100 W a spadají do třídy „C“. Vše s výjimkou doprodeje stávajících zásob.

Každý další rok se budou postupně zakazovat žárovky s nižšími příkony. V roce 2010 to budou žárovky s vyšším příkonem než 75 W, v roce 2011 bychom na pultech obchodů neměli sehnat klasické žárovky s energetickou třídou nad 60 wattů. Roku 2012 se dočkáme jejich úplného zákazu.

Na pouličním osvětlení ČR do roku 2020 může ušetřit 1,4milionů tun CO2

Během následujících několika let by se zavedením úsporných žárovek výrazně snížila i produkce CO2 (oxid uhličitý). Jen na poulčním osvětlení by se mohlo do roku 2020 podle Aktuálně.cz ušetřit přibližně 1,4 milionu tun CO2. Odborníci vyčíslili tuto situaci na bezmála 150 eur na 1 tunu oxidu uhličitého. V Evropě se takto ušetří po zavedení všech dostupných opatření až 23 milionů tun CO2. Pokud by takto energeticky spořil celý svět, pak bychom ušetřili až 120 miliard eur a 630 milionů tun kysličníku uhličitého. Zastánci úsporných žárovek se okamžitě vytasí s pozitivním vlivem na celkové globální oteplování naší planety.

První města už mají úsporná pouliční svítidla

Tak například město Kladno vyměnilo část veřejného osvětlení za úsporná svítidla. Předpokládá tak, že každoročně ušetří minimálně dvě stě tisíc korun. Vynaložená investice v hodnotě asi půl miliónu korun se jim vrátí přibližně za tři roky a od té doby už budou jen šetřit. Mimo jiné tak uspoří i nemalé množství emisí skleníkových plynů.

Největší problém jsou jedovaté látky přidávané do úsporných zářivek

Při výrobě úsporných žárovek se také přidává argon, rtuť a jiné, životnímu prostředí škodící látky. Proto důležitou roli bude také hrát recyklace zářivek s obsahem rtuti. Zde hrozí nebezpečí, že by se tato jedovatá látka při neodborné likvidaci mohla dostat do koloběhu životního prostředí (např. do podzemních vod, půd apod.) a narušit tak jeho rovnováhu.

Nutnost třídění a recyklace úsporných zářivek může být velký problém

Novou šanci získávají firmy, které se dokáží prosadit na nově otevřeném politicky podporovaném trhu s výrobou, prodejem a recyklací úsporných svítidel. Jednoznačně se tím posílí konkurence na trhu a ekonomický a ekologický problém se tam může díky trhu sám vyřešit.Nutná ale bude ukázněnost nás občanů v oblasti třídění těchto nebezpečných odpadů. Takovéto odpady je možné odevzdat buď přím na sběrný dvůr, v obchodě kde tato zařízení prodávají nebo při městem pořádaném sběru nebezpečného odpadu.

Na trhu se ale určitě objeví i nekvalitní zboží, které se ve výsledku může paradoxně pochlubit horším vlivem na životní prostředí.

žárovky klasické úsporné
cena + -
výroba- náročnost + -
spotřeba při několikahodinovém používání - +
spotřeba při krátkodobém používání + -
životnost - +
produkce CO2 - +
obsah škodlivých látek* + -

* nemusí hrát negativní roli při správné likvidaci použitého zboží

Zdroje informací:
aktualne.centrum.cz
utulne.centrum.cz
www.videoraj.cz
ekologie.wu.cz
cs.wikipedia.org
www.ekolist.cz
www.mediafax.czautor:
datum vydání:
29. ledna 2010


Diskuze k článku „Klasické žárovky versus úsporné zářivky“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!