Dva zajímavé výzkumy se psy

autor: Bc. Katka Heczková
Vědci zjistili, že psi cítí jednoduchou formu závisti. Jiní vědci zase zkoumali hygienické náviky majitelů psů a jejich odolnost vůči nemocem.


Psi cítí jednoduchou formu závisti

Rakouská studie zveřejněná v roce 2008 v renomovaném časopise Proceedings of the National Academy of Sciences uvádí, že psi pravděpodobně pociťují emoce, kterou jsou podobné řevnivosti, nebo chcete-li určité formě závisti.

Vědci prováděli výzkum na různých druzích zvířat, například i u opic, které jsou mezi lidmi velmi oblíbené. Jak zmiňuje autor práce, u opic je známo, že jsou často rozčilené, podrážděné a naštvané, když jejich opičí kolega přijímá větší odměnu za provedení identického úkolu. Byla popsána stádia stávky, odmítání účasti opice v úkolu a dokonce ignorace úkolu, jestliže studovaná opice vidí nižší nebo méněcenné ohodnocení své snahy.

Vědci proto porovnali tyto reakce opic se psy, kteří jsou nejčastějšími domácími mazlíčky a oblíbenými společníky téměř na celém světě. Zajímavým výsledkem bylo, že psi reagovali podobně jako opice, ale s tím rozdílem, že vyjadřovali menší přecitlivělost na „bezpráví“, kterého se jim dostalo.

Celý experiment probíhal následovně: Psi a jejich majitelé byli seřazeni vedle sebe po dvojicích, psi seděli před svými pány. Každý pes byl vyzván, aby páníčkovi podal tlapku („dal pac“) a za splnění úkolu byl ohodnocen buď kouskem uzeniny nebo chleba. Vědci provedli několik pokusných variant a zjistili, že obdarovaným psům ani tolik nevadilo, jaký druh odměny dostali (atraktivní uzenina/ méně atraktivní kousek chleba), ale spíš to, když za provedený úkol odměnu nedostali vůbec a kolega pes ve dvojici ano. Taková reakce byla vyhodnocena a označena jako projev nelibosti a řevnivosti.

Vědci výsledek pokusu označili za možnou evoluční cestu závisti, která dosáhla od psovitých šelem až po primáty mnohem sofistikovanějších podob, se kterými se setkáváme my lidé.

Lidé se špatnými hygienickými návyky jsou více náchylní k nemocem než lidé, kteří spí v posteli se svými psy.

Dobrá zpráva pro majitele psů spící se svými hafany přišla z Kansasu. Průzkumy vědců z Kansas State University ukázaly, že více než polovina majitelů psů se svými mazlíčky sdílí postel a nechá se olizovat na tvář, a že téměř polovina majitelů psů se dělí se svým miláčkem i jídlo. V této lidsko-zvířecí symbióze spolu sdílejí také bakterie, a to především známou Escherichia coli, která je běžná v trávicím traktu jak lidí, tak i psů. Doktorka Kate Stenske se rozhodla zjistit, zda mají na výskyt této bakterie v trávicím traktu vliv právě společné spací návyky. Úkolem bylo také potvrdit u těchto majitelů psů gen, který vytváří rezistenci vůči známým antibiotikům.

Vědci proto zkoumali exkrementy psů a jejich nedůsledných chovatelů, přičemž zjistili, že u 10% párů byly nalezeny totožné kmeny hledané bakterie. Nalezeny byly také kmeny rezistentní vůči antibiotikům, těch měli ale překvapivě více lidé. Toto zjištění přivedlo vědce k názoru, že nikoli psi přenášejí bakterie na své majitele, ale naopak že lidé je přenášejí na své psy. Toto zjištění pak vedlo k myšlence, že spaní se svými mazlíčky nebo psí olizování tváří člověka nezpůsobuje nárůst společných kmenů bakterie E.coli. Nárůst rezistence bakterií vůči lékům byl ale potvrzen u těch majitelů, kteří si málo nebo vůbec neumývají ruce po hraní se psem nebo před vařením. Je tedy dobrou zprávou pro všechny milovníky psů, že špatná osobní hygiena je nebezpečnější, než sdílení společného prostoru se psy.

Zdroj: www.sciencedaily.comautor:
datum vydání:
19. února 2010


Diskuze k článku „Dva zajímavé výzkumy se psy“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!