Ochrana přírody

autor: Libuše Weinerová
Myslivost i ochrana přírody má stejné cíle a to znamená zachování druhové pestrosti. Prostředky k těmto cílům jsou ale rozdílné.

Česká legislativa ochrany přírody ukládá mnohá významná omezení při výkonu práva myslivosti. Obecně jsou chráněny všechny druhy rostlin a živočichů před zničením, poškozením, sběrem či odchytem, který by mohl vést k ohrožení těchto druhů, k zániku populace nebo ke zničení ekosystému. Tato obecná ochrana se však netýká druhů zvěře, které nejsou uvedeny v seznamu zvláštně chráněných živočichů. Bez povolení nelze volně rozšiřovat do krajiny geograficky nepůvodní druhy nebo jakékoliv křížence. Ke konci roku 2001 existovaly v ČR 4 národní parky a 24 chráněných oblastí z toho Bílé Karpaty, Krkonoše, Křivoklátsko, Pálava, Šumava a Třeboňsko byli vyhlášeny v rámci projektu MAB (Man and Biosphere - Člověk a biosféra) pod patronací UNESCO biosférickými rezervacemi. Všechna velkoplošná chráněná území dohromady zaujímají 14,63% našeho území.

Přehled národních parků ČR

Název Rok vzniku Výměra [km2] Lesnatost [%]
Krkonošský národní park 1963 363 81,6
Národní park Šumava 1991 690 80,5
Národní park Podyjí 991 63 85,8
Národní park České Švýcarsko 2000 79 98,0

Přehled Chráněných krajinných oblastí ČR

Název Rok vzniku Výměra [km2] Lesnatost [%]
CHKO Beskydy 1973 1160 71,2
CHKO Bílé Karpaty 1980 715 45,3
CHKO Blaník 1981 41 30,3
CHKO Blanský les 1989 212 50
CHKO Broumovsko 1991 410 39
CHKO Český kras 1972 128 40,1
CHKO český ráj 1954 182 38,3
CHKO české středohoří 1976 1063 28,3
CHKO Jeseníky 1969 740 80
CHKO Jizerské hory 1967 368 74,3
CHKO Kokořínsko 1976 272 48,1
CHKO Křivoklátsko 1978 628 61,8
CHKO Labské pískovce 1972 245 73
CHKO Litovelské Pomoraví 1990 96 56
CHKO Lužické hory 1975 267 65
CHKO Moravský kras 1955 94 55,4
CHKO Orlické hory 1969 204 63,4
CHKO Pálava 1976 83 34,7
CHKO Poodří 1991 82 9,3
CHKO Slavkovský les 1974 610 52,8
CHKO Šumava 1963 940 57,6
CHKO Třeboňsko 1979 700 42,8
CHKO Žďárské vrchy 1970 709 47
CHKO Železné hory 1991 284 44,2

Chránění živočichové jsou rozděleny do tří kategorií:

1) Kritické ohrožení - bobr evropský, kočka divoká, medvěd hnědý, plch zahradní, sysel obecný, vlk obecný, vrápenec malý, vrápenec velký, břehouš černoocasý, bukač velký, bukáček malý, drop velký, dytík úhorní, chřástal malý, jeřáb popelavý, koliha velká, kolpík bílý, kulík hnědý, luňák červený, luňák hnědý, mandelík hajní, morčák velký, orel křiklavý, mořský, skalní, orloven říční, ostralka štíhlá, polák malý, poštolka rudonohá, puštík bělavý, raroh velký, rybák černý, skalník zpěvný, slavík modráček tundrový, sokol stěhovavý, strnad luční, zahradní, tenkozobec opačný, tetřev hlušec, vodouš rudonohý, volavka červená, výreček malý, zedníček skalní.

2) Silné ohrožení - los evropský, myšivka horská, netopýr černý, netopýr parkový, netopýr pobřežní, netopýr stromový, netopýr velkoduchý, netopýr velký, netopýr ostrouchý, rejsek horský, rys ostrovid, vydra říční, bekasina otavní, bělořit šedý, čáp černý, čírka modrá, datlík tříprstý, drozd cvrčala, dřemlík tundrovaný, dudek chocholatý, hohol severní, holub doupňák, chřástal kropenatý, polní, vodní, jeřábek lesní, kalous pustovka, kavka obecná, konipas luční, kos horský, krahujec obecný, krutihlav obecný, křepelka polní, kulíšek nejmenší, kvakoš noční, ledňáček říční, lejsek malý, lelek lesní, linduška horská, úhorní, lžičák pestrý, moták lužní, pilich, ostříž lesní, pěnice vlašská, pěvuška podhorní, pisík obecný, potápka rudokrká, racek černohlavý, rákosník velký, rybák obecný, skřivan lesní, slavík modráček středoevropský, slavík tmavý, sova pálená, strakapoud bělohřbetý, jižní, sýc rousný, sýček obecný, sýkořice vousatá, tetřívek obecný, ťuhýk menší, rudokrký, včelojed lesní, vlha pestrá, vodouš kropenatý, volavka bílá, stříbřitá, zrzohlávka rudozobá, žluva hajní.

3) Ohrožení - bělozubka bělobřichá, křeček polní, netopýr Brandův, netopýr brvitý, netopýr pestrý, plch lesní, tchoř stepní, veverka obecná, bekasína větší, bramborníček černohlavý, hnědý, brkoslav severní, břehule říční, cvrčilka slavíková, čáp bílý, čírka obecná, hýl rudý, chocholouš obecný, jestřáb lesní, kopřivka obecná, kormorán velký, koroptev polní, krkavec velký, lejsek šedý, moták pochop, moudivláček lužní, ořešník kropenatý, potápka černokrká, potápka malá, roháč, rorýs obecný, slavík obecný, strakapoud prostřední, ťuhýk obecný, šedý, vlaštovka obecná, výr velký.

Jejich ochrana se týká nejen všech vývojových stádií, ale i sídla a jejich biotopu.

Zdroje:
Encyklopedie MYSLIVOSTI (Jaroslav Červený a kolektiv)autor:
datum vydání:
16. července 2004


Diskuze k článku „Ochrana přírody“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!