Světový den vody - 22.3.2010

autor: Mgr. Jana Hájková
Právě na včerejšek připadl Světový den vody (World Water Day), který byl vyhlášen OSN už v roce 1993. Letošní ročník nese název: „Čistá voda pro zdravý svět“.


Trocha vodní historie

Světový den vody neboli World Water Day určila v roce 1993 Organizace spojených národů. Předcházel tomu návrh z roku 1992 podaný na jednání v Rio de Janeiru. Tímto dnem chtěli poukázat na problémy spojené s vodou a vodním hospodářství. Akce je zaměřena na čistotu a ochranu vod a na šetření vodními prostředky. Tato každoroční kampaň si klade za cíl připomenout lidem na celém světě význam vody a potřebu ochrany vodních zdrojů.

Voda je životadárnou látkou, bez které by něbyl život. Naše modrá planeta, která je tvořena 71% této kapaliny by se bez ní obešla, ale my ne. Voda se samozřejmě může vyskytovat ve třech základních skupenstvích, tj. jako kapalina, ve skupenství plynném jako pára nebo v podobě pevného skupenství jako led. Voda byla dokonce u vzniku vlastního života na Zemi. Nejprve totiž vznikla provizorní atmosféra a hydrosféra a až na jejím základě se začal plně vyvýjet život od těch nejmenších živočichů. To vše před 3,9 miliardami let.10) Voda tedy neodmyslitelně patří k životu. Neoběšli by se bez ní živočichové, rostliny a ani lidé.

Každý rok nese Světový den vody nějaký podtitul. Letos je to „Čistá voda pro zdravý svět“. V roce 2006 to bylo „Voda a kultura“, 2007 „Zvládání vodní nouze“, 2008 „Sanitární zařízení“ a loni „Společná voda- společné příležitosti“.

Kromě OSN se na Světovém dni vody podílejí i UNESCO, FAO, WHO

Hlavní myšlenky7)

Evropská vodní charita vyhlášená v roce 1968 ve Štrasburku Evropskou radou stanovila mezinárodní normy týkající se pitné vody. V tabulce níže uvádím jen jejich základní přehled.

Bez vody není života Voda je pro všechny tvory na Zemi nenahraditelná surovina. Díky koloběhu této tekutiny prochází přes atmosféru, hydrosféru, pedosféru a biosféru. Ve formě srážek spadne na zem, tedy do oceánů, moří a řek, část se vsákne do půdy a další nemalý podíl přijmou rostliny a živočichové. Odsud se voda znovu vypařuje, dostává se do oblak a ve formě srážek znovu padá na zem. A celý koloběh se takto neustále opakuje.
Zásoby sladké vody nejsou nevyčerpatelné Spotřeba vody každoročně roste a její přítomnost by pro nás neměla být samozřejmostí. Vzpomeňme si na pohádku Sůl nad zlato. Lidé dnes používají vodu hlavně v zemědělství a průmyslu, ale roste i spotřeba vody na obyvatele, kterých je navíc stále stoupající počet.
Znečišťování vody způsobuje škody člověku, ale i ostatním živým organismům Chraňme účinně vodu před všemi možnými druhy znečištění. Voda je jedno z mnoha životních prostředí. Je domovem řady zástupců z živočišné i rostlinné říše. Mimo jiné i těch, kteří pomáhají s jejím čištěním. Znečistíme-li vodu, zabráníme tak i těmto čistitelům v jejich jinak běžné aktivitě.
Jakost vody musí odpovídat požadavkům pro různé využití Pokud zaléváme zahrádku, nepotřebujeme k tomu vysoce kvalitní vodu, která nám teče (většinou) doma z kohoutku. Postačí např. do sudu nachytaná dešťová voda. Stejně tak jsou odlišné požadavky na průmysl, rybářství, rekreaci apod. Nejvyšší prioritu má samozřejmě pitná voda. Zde se velice dbá na normy odpovídající lidskému zdraví.
Navrácení použité vody do zdroje nesmí zabránit dalšímu použití A znovu je tu otázka ochrany životního prostředí včetně vody a vodních zdrojů. Snažme se zabránit fyzikálnímu, biologickému nebo chemickému zněčištění. Ochranou vody chrání přece sami sebe.
Pro zachování vodních zdrojů má zásadní význam rostlinstvo, především pak les Les a rostlinstvo vůbec hrají velmi důležitou roli co se vodního hospodářství týče. Především slouží jako zásobárna vody, protože zadržují část srážek a podílí se na vyrovnávání odtoku vody. Jejich další důležitou funkcí jsou hospodářství a rekreace. Pomůžeme-li tedy při výsadbě mladých stromků, pomůžeme tak i zachování vodních zdrojů.
Vodní zdroje musí být zachovány Co bychom si bez vody počali? Kvůli minimálnímu procentuálnímu množství sladké vody na Zemi, jen 1% z těch 71% je sladká voda, jsme odkázáni na to, jak s vodou hospodaříme. Kromě toho sem spadá také otázka nerovnoměrného rozložení vodních zásob na planetě.
Důležité je naplánování účelného hospodaření s vodními zdroji To se týká hlavně příslušných orgánů, které by měli při důkladném plánování přihlížet i k budoucí potřebě. Zde je kladen důraz na vodohospodářskou politiku každé země.
Zintenzivnění vědeckého výzkumu pro ochranu vody, výchova nových odborníků a důkladné a včasné informování veřejnosti S vodohospodářskou politikou souvisí také podpora vědeckého výzkumu vody, především tedy použitých. Vymýšlejí se nové možnosti jak již použitou vodu vrátit do koloběhu k jejímu opětovnému užití. V tomto směru by měli být proškolováni i noví techničtí a bilogičtí pracovníci.
Voda je společným majetkem, nepatří nikomu a my bychom se měli naučit ji účelně a ekonomicky využívat Lidé v České republice spotřebují průměrně denně 120 litrů vody. (viz níže) Měli bychom se tedy s vodou naučit šetřit. Kdo vodou plýtvá, jedná proti společnosti i proti sám sobě.
Hospodaření s vodními toky by se mělo provádět v rámci přirozených povodí Povodí je oblast, ze které voda odtéká do jedné řeky nebo do jezera. Většina povodí se nachází na území hned několika států. Není tedy vhodné, aby se o tutéž věc starali dva různí „vlastníci“. Nelze tedy jednat jen v rámci politických a správních hranic. To může znamenat, že jedna země pro dané povodí udělá maximum a druhá to odbude s tím, že to není hlavní politickou prioritou dané oblasti. Výsledek bude v takovém případě takřka nulový a snaha první země vyjde naprázdno.
Voda nezná hrani, je potřeba mezinárodní spolupráce S předchozí myšlenkou souvisí i tento bod. Je vhodné řešit vodohospodářskou tematiku daného povodí se sousedními státy.

Voda v číslech6)

Jak jsem již napsala tvoří převážnou část Země vodní obal. Zbylých 29% tvoří souš, na které žijeme i my. Voda pokrývá 1,4 miliardy plochy zeměkoule. 97,5% z tohoto celku náleží vodě slané, která je pro naše potřeby takřka nevyužitelná. K zavlažování nebo na pití se hodí jen 0,26% vody z řek a jezer.

Počet obyvatel na Zemi překročil v roce 1999 6 miliard. (7 miliardová hranice by měla být překročena v roce 2012) 4) Z tohoto počtu má 1,1 miliardy obyvatel téhle planety, tedy cca. 18%, asi 1/6 špatný přístup k vodě. Kanalizaci nemá 2,6 mld. lidí, včetně těch v ČR. A každý týden zemře na nemoci způsobené nedostatkem pitné vody 42 tisíc lidí.1)

Pro představu uvádím některá ze zajímavých čísel v tabulce níže. Údaje v ní uvedené jsou v litrech

spláchnutí toalety 10-12
koupel ve vaně 100-150
sprchování 60-80
mytí nádobí v myčce 15-30
praní v pračce 40-80
mytí rukou 3
mytí automobilu 200
pití každý den 1,5
spotřeba v kuchyni 5-7
kapající kouhoutek 41 l/hod
netěsnící WC 80 l/hod
vytékající hadice na zalévání 60 l/hod
spotřeba vody podle zemí:
USA 300
vyspělé západoevropské země 150-200
ČR 120
země třetího světa 10
hygienické minimum podle Světové zdravotnické organizace 100

Projekt Aqua United 2010

Projekt Aqua United 2010 se koná jako součást Světového dne vody. Různé akce budou probíhat celý týden na celém území České republiky. První český vodní týden od 22. do 28. března přinese mnohé zábavné programy, včetně dnešního pokusu o světový rekord. Zhruba v 15 hodin se totiž dobrovolní účastníci sešli v Praze na Kampě za účelem vytvoření nejdelší fronty na záchod. Lidé mohou přispět symbolickou destikorunou a výtěžek pak poputuje na pomoc rozvojovým zemím. Výsledky tohoto případného českého rekordu zatím nejsou známy, protože se budou zpracovávat ve spolupráci s UNICEFEM a celkový počet lidí se bude zasílat na sečtení do Londýna.

Kromě již zmíněné fronty na záchod bude 27.3. od 11 hodin probíhat ve většině aquaparků a bazénů tzv. hodinová štafeta. Mnohde si budeme moci vyzkoušet aquazorbing (průhledná koule díky které se budeme kutálet po vodní hladině bez namočení) nebo jízdu na aquabiku, tedy vodním kole ponořeném ve vodě. Ale především se oragnizátoři budou snažit, abychom se dobře bavili.

V Česticích, v tamějším aquapalace si budeme moci vyzkoušet potápění do 8metrové potápěčské jámy. A to i bez náležitého dokladu, který jindy opravňuje jeho majitele potápět se do takovýchto hloubek. Tohoto se účastní i řada politiků a známých osobností, kterí se pokusí ze dna jámy vylovit co nejvíce jmen dětských domovů, které dostanou dárky.

Celkem se během Vodního týdne uskuteční přes 120 akcí, mimo jiné i ukázky vodních sportů, saunových ceremoniálů, závodů v plavání a soutěží pro veřejnost. 27.3. proběhne také Vodní noc s prodlouženou otevírací dobou, kdy si budeme moct užít plavání v bazénu při svíčkách nebo půlnoční saunování, a to vše za zvýhodněné vstupné. Vodního týdne se týká i soutěž se dvěmi otázkami. Výherce získá skúttr Yamaha. Více informací se dozvíte na http://www.wellnessnoviny.cz. Dne 18.4.2010 se také poběží „Běh pro vodu“ v délce 6 kilometrů (The Run for Water). Ale více si o této akci povíme jindy.

Zdroje:

1)www.novinky.cz
2) http://eagri.cz
3) www.worldwaterday2010.info
4) cs.wikipedia.org
5) globe.terezanet.cz
6) www.aquaunited.cz
7) www.sinice-rasy.cz
8) www.lesycr.cz
9) www.wellnessnoviny.cz
10) http://milkaspace.pise.cz

sklenice vody - pro nás tak samozřejmá věc, pro jiné má cenu zlataautor:
datum vydání:
23. března 2010


Diskuze k článku „Světový den vody - 22.3.2010“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!