Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   —   Obchod.Bejvávalo.cz   —   originální samolepky na stěnu Pieris.cz   —   efektní sdílení PDF souborů DraGIF.cz

Biologie člověka - Člověk v zoologickém systému

autor: Mgr. Jana Hájková
Přináším vám další část témat z biologie ze střední školy. Dneska si společně projdeme proces hominizace a sapientace. To, že jsme příbuzní lidoopům asi víte. Proč jsme se ale od nich tak odlišili? Byl důvodem této změny životní prostor? To vše a ještě mnohem více se dozvíte zde.


Trocha historie

Místem člověka v zoologickém systému se zabývali takoví velikáni jako Aristoteles, Karl Linné nebo Charles Darwin. Aristoteles například určil umělé systémy živých organismů na světě, tedy rozdělení na keř, strom. A byl to právě on, který se zasadil o správné zařazení člověka. Díky Karlu Linné zase máme systém přírody a mimo jiné také zařazení člověka mezi opice. Významně k tomuto tématu přispěl Charles Darwin dílem „Původ člověka“ z roku 1871. Darwin je znám svou vývojovou neboli evoluční teorií, ve které se rozhodl tvrdit, že člověk je příbuzný lidoopům. Toto téma je dodnes celkem pravidelně probíráno a mnohdy je za něj sám autor kritizován. Ještě bych ráda zmínila jedno jméno a tím je Engels se svým dílem „Podíl práce na polidštění opice“.

V historii ještě chvíli zůstaneme a podíváme se do třetihor, tedy do doby vývoje primátů. Mezi tehdejší zástupce patřili např. driopitékové nebo drokonzul. V průběhu třetihorního období docházelo k ústupu deštných pralesů a rozšiřovaly se spíše savany a stepi, kde vládne období sucha a srážek. S úbytkem lesního porostu bylo i méně prostoru a také obživy. Někteří živočichové zůstali v korunách stromů, jiní byli nuceni je opustit. Všichni už by se tam totiž nevešli a neuživili by se. Tento přechod dal vzniknout skupině lidoopů (např. gorily). Všimněme si také toho, že v Americe žádní lidoopi nejsou.

Změny

Kvůli přechodu z jednoho životního prostředí do jiného bylo zapotřebí určitých změn. Tyto proměny dělíme na dvě základní podskupiny. První se týká tzv. hominizace a druhou si označíme jako sapientaci.

Hominizace neboli proces polidštění se týká anatomických změn, jejichž důsledkem byly vzpřímená chůze a dvojesovité prohnutí páteře u člověka. Páteř už nebyla obloukovitá a vzpřímené postavení bylo zapříčiněno potřebou většího rozhledu, který dříve poskytovaly koruny stromů. Ve vývoji došlo k posunutí tylního otvoru a zkrácení přední končetiny, u které se navíc palec jako nástroj práce dostává do opozice. Naopak dolní končetiny se prodlužují a nejdelší kostí se stává kost stehenní. Máme kratší a vyklenutější hrudní koš, naše pánev je kratší a širší. Z větší části jsme ztratili přirozené osrstění, kterému se u člověka říká ochlupení. Články prstů na končetinách jsou v rovině. Nohu už nemáme plochou, nýbrž naše chodidlo je vyklenuté. Velmi důležitou změnou byla změna poměru mezi mozkovou a obličejovou částí. Samozřejmě se nám zvětšila mozkovna na úkor vlastního obličeje, z toho vyplývá, že máme i větší kapacitu mozku. Mizí pro primáty typické nadočnicové oblouky a díky vyklenutí čelních kostí vzniká čelo. Kromě toho došlo také k rozšíření čelisti, řezáky a špičáky jsou bez mezery. Typickými znaky pro člověka jsou bradový a nosní výčnělek, ke kterým došlo zarovnáním tlamy.

Rozumové změny, odborně označované jako sapientace vedly k rozvoji rozumu a ke zmoudření. Právě díky tomuto znaku došlo k objevení rodu homo. Výrazné jsou anatomické změny na lebce a také výška těla je větší. Během vývoje se prohlubuje sociální cítění. To se projevuje i v tom, že máme trvalá obydlí, rozvíjíme umění, jsme schopni abstraktního myšlení a řeči, udržujeme kult mrtvých pohřbíváním apod. Zástupce Homo sapiens sapiens recens je jediný žijící zástupce z rodu Homo.

Zařazení člověka

A nyní se dostáváme k vlastnímu zařazení člověka do zoologického systému. U zařazení je v závorce uveden český ekvivalent používaného termínu.

vědecká klasifikace zařazení charakteristika
nadříše eukaryota (jaderní) membránový prostor, pravé jádro (ohraničené)
říše animalia (živočichové) živočišná buňka bez buněčné stěny, vakuoly a plastidů
podříše metazoa (mnohobuněční)
oddělení deuterostomie (druhoústí) na místě 1. otvoru je řitní otvor a na opačném konci se prolamuje ústní otvor
pododdělení bilaterália (dvoustranní) dvoustaně (bilaterálně) souměrní
kmen chordata (strunatci) chorda dorsalis- chrupavčitá opora tělazatlačena obratli
podkmen vertebrata (obratlovci) vertebre- obratle
třída mammalia (savci)
podtřída theria (živorodí)
nadřád eutheria (placentálové)
řád primates (primáti, nehetnatci)
podřád simie (opice)
nadčeleď pongidea a hominoidea (lidoopi a lidé)
čeleď hominidae (lidé) neandrtálský, kromaňonský
rod homo (člověk)
druh hoo sapiens (člověk moudrý)
poddruh homo sapiens sapiens recens (člověk moudrý moudrý současný (žijící)) asi před 40 000 lety
autor:
Mgr. Jana Hájková

datum vydání:
12. dubna 2010


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozováný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.