Rak říční - Astacus astacus

autor: Mgr. Jana Hájková
Rak říční je sladkovodní korýš žijící v tekoucí vodě. Je jedním z nejznámějších indikátorů znečištění vodních toků.

třída rakovci (Malacostraca)
řád desetinožci (Decapoda)
čeleď rakovití (Astacidae)
rod rak (Astacus)

Vzhled

Dospělí jedinec měří až 25 centimetrů. 1) Jak je patrné z obrázků, tak má rak říční srostlou hlavu a hruď. Zbytek těla tvoří zadeček. Na hlavohrudi má pět párů článkovaných končetin. Klepeta má zespodu červená. Na halvě má ústní otvor a pár dlouhých tykadel, která mu slouží jako hmatový orgán a také jako rovnovážné ústrojí. Kromě nich má ještě kratší tykadla, která využívá jako čichový orgán. Oči má umístěny na pohyblivých stopkách. Rak říční se dožívá relativně vysokého věku, až 15 či 20 let. To je dáno i díky vysoké schopnosti vlastní regenerace. Rak říční se pohybuje s pomocí svalů, které jsou přichyceni na vnitřní straně pevného krunýře. Na jeho těle jsou patrné žábry díky kterým dýchá. Základ jeho otevřené cévní soustavy tvoří trubicovité srdce, které nasává tělní tekutinu. Tu následně vypuzuje směrem dopředu, kde se z jedné kratší cévy vylévá zpět do celého těla. Nervová soustava raka říčního je žebříčkovitého typu. To znamená, že už je částečně centralizovaná. V mozku se nachází zauzlina, tzv. ganglion, z které vystupují celým tělem podéně probíhající nervové pruhy. Tyto nervové pruhy jsou, stejně jako žebřík, příčně spojeny tzv. komisurami.

Rozšíření

Vyskytuje se v celé Evropě s výjimkou Španělska, severní Anglie a Irska. Ve Velké Británii jde o druh nepůvodní, který zde byl vysazen jako potrava pro člověka zavlečená z Francie.

Způsob života a potrava

Raka říčního můžeme potkat především v noci, kdy loví vodní živočichy. V případě nouze sežere i mrtvá těla rostlin či živočichů. Jeho stavy kolísají v důsledku zněčišťování vod. Tento druh je tzv. indikátorem znečištění tekoucích vod. Je velmi citlivý na znečištění a proto se vyskytuje pouze v těch nejčistších sladkovodních tocích. Důvodem snížení počtu jedinců mohou být i parazité, např. račí mor.

Rozmnožování

Rak říční se běžně kříží s rakem bahením.

Ochrana

Lovem raků se živí například vydra říční. Dalším predátorem pro raka nebezpečným je norek americký. Tento sladkovodní korýš může být hostitelem pro parazita jako je potočnice račí . Doslova devastující je pro raky račí mor. Rak říční patří mezi kriticky ohrožený druh a spadá pod ochranu vyhlášky 395/1992 Sb. ve znění vyhl. 175/2006 Sb.
český název rak říční
latinský název Astacus astacus
hlavní znaky pevný krunýř, dlouhá tykadla, načervenalá klepeta, hlavohruď a ocas, 5 párů končetin
způsob života (v tlupě, samostatne v paru...)
rozšíření Čr ostrůvkovitě
rozšíření svět Evropa kromě Španělska a Spojeného království Velké Británie a Severního Irska
potrava vodní živočichové a rostliny
ochrana ano- kriticky ohrožený druh
zdroje (informací):
1) cs.wikipedia.org
2) http://www.biolib.cz

foto: Jiří Bohdal - www.naturfoto.czautor:
datum vydání:
20. srpna 2010


Diskuze k článku „Rak říční - Astacus astacus“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!