Biomasa jako obnovitelný zdroj energie

autor: Lenka Kadlíková
Náš ekologický slovníček Vám poví, že biomasa je množství rostlinné hmoty, která vyroste na určité ploše za určitou dobu. V současnosti se dostává do oblasti zájmů jako obnovitelný zdroj energie např. pro menší obce.

V našich podmínkách přicházejí v úvahu především dřevný odpad, sláma a další, nejen rostlinné, ale i živočišné produkty (kejda...). Často lze využít i kal z čistíren odpadních vod. Pro energetiku lze využít pouze tzv. suchou biomasu, kterou lze spalovat či zplyňovat.

Spalování biomasy má jednu velkou výhodu, nezatěžuje životní prostředí nadměrnou produkcí oxidu uhličitého. Při spalování dojde k produkci stejného množství této látky, které rostlina spotřebuje při svém růstu. Navíc popel vznikající při spalování biomasy se dá využít jako vysoce kvalitní hnojivo. Jedná se tedy o obnovitelný zdroj, při jehož zpracování nevznikne žádný odpad. Ve světě se vyprodukuje zhruba 3,5 krát více biomasy než jsme schopni spotřebovat na výrobu veškeré elektřiny. Je to číslo, které určitě stojí za zamyšlení. Proč si znehodnocovat životní prostředí radioaktivním odpadem nebo skleníkovými plyny, když máme nevyčerpatelný zdroj energie, který ještě k tomu dokážeme efektivně využít i v našich podmínkách.

Je známo, že zemědělci mají nejen u nás, ale i ve světě nemalé problémy s odbytem těchto energeticky výhodných surovin. V současné době se hledají alternativy jakým způsobem by mohli zemědělci s ekonomickým efektem biomasu využít. Jako nejefektivnější se jeví vlastí malé bioplynové stanice. S jejich pomocí by mohli vyrábět teplo, které použijí na vytopení provozů a elektřinu dodávat za výhodnou cenu do sítě.

Jako zajímavé se jeví i využití půdy nevhodné pro pěstování konzumních plodin, právě pro rostliny typu vrba, topol, či jiné rychle rostoucí rostliny vhodné pro energetické využití. Mezi první projekty tohoto druhu u nás patří rekultivace divoké skládky u Karlových Varů a následné osázení fytomasou (biomasa rostlinného původu).

Velmi dobře vyřešili problém s biomasou pocházející z obecního lesa v Jindřichovicích pod Smrkem. Místní kotelna na biomasu zásobuje teplem především obecní budovy, které jsou rozmístěny na poměrně malé ploše, takže se jedná i o ekonomicky výhodný projekt.

Nejen svou kapacitou ojedinělá kotelna na biomasu s kohezní stanicí (výroba elektřiny) zprovoznili v Bystřici pod Perštejnem. Využívají zde biomasu nejen z lesů, ale také od zemědělců hospodařících na blízkých polích.

Až osmdesát procent paliva v této kotelně tvoří štěpka, která se však díky ČEZu a jeho hře na ekologickou výrobu elektřiny začíná na našem trhu stávat nedostatkovým zbožím. ČEZ totiž ve třech svých elektrárnách začal mísit uhlí se štěpkou. Účinnost spalování této směsi je okolo podprůměrných 25%. ČEZ pak tuto energii prodává do sítě za cenu ekologické energie, která je díky podpoře státu vyšší než cena energie vyrobená jiným způsobem.

Tohle byla ale až druhá rána. První ránu nejen Bystřické kotelně, ale i dřevařským firmám vyrábějícím z biomasy brikety a podobné výrobky zasadili naši zákonodárci, kteří zvedli sazbu daně u biomasy z pětiprocentní na 22%. Myslím, že to celkové snížení vyšší sazby daně o tři procenta nehraje oproti 17% nárůstu velkou roli.

Doufejme, že naši zákonodárci konečně pochopí, kde je v ČR nejspíše jediná možnost efektivně vyrábět elektřinu a teplo z obnovitelných zdrojů a my už nebudeme muset jezdit dívat se na velkokapacitní kotelny a elektrárny na biomasu do ciziny.

Zdroje:
www.lea.ecn.cz
www.enviweb.cz
www.biom.czautor:
datum vydání:
28. července 2004


Diskuze k článku „Biomasa jako obnovitelný zdroj energie“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!