O králi s korunkou

autor: Karel Filip
Nemíním vám vypravovat žádné pohádky ani pověsti. Chci se pouze zmínit o vzácném ptáku, který se opět usidluje v naší krajině, ze které byl nevhodnými zemědělskými zásahy téměř vypuzen. Jeho jméno je dudek chocholatý.

Je to pták velmi atraktivního vzhledu, avšak v přírodě je snadno přehlédnutelný. Navíc je naše populace, kterou tvoří 4 až 5 párů na Českolipsku poměrně velmi plachá. V posledních letech pravidelně sleduji jeho hnízdění v oblasti Provodínských kamenů, kde jsem měl štěstí pozorovat jeho ladné pohyby a temperament při vyhledávání potravy. Přilétá k nám z Afrických polopouští brzy z jara a okamžitě si začne označovat své hnízdní teritorium typickým a nezaměnitelným zpěvem podobným hlasu všeobecně známé kukačky, nikoliv však dvojslabičném, ale přednášeném v jedné tónině trojslabičně. Tohoto zpěvu si všiml již zakladatel vědeckého názvosloví K. Linné a pojmenoval jej rodovým jménem Upupa, což plně vystihuje rytmus zpěvu.

V období vychovávání mláďat však žije velmi skrytým a opatrným způsobem života a na pastvinách, kde shání živočišnou potravu v trusu přežvýkavců, je plachý. Hnízdo si staví ve stromových dutinách, pískovnách v zemních norách, nebo i v hromadě kamení. Mláďata jsou poměrně s ohledem na lidský vkus poměrně nevzhledná a mají silně vyvinuty nadocasní žlázy s páchnoucím výměškem, kterým jsou schopna zasáhnout případného predátora. Lze si jen přát, aby se u nás zalíbilo i nové generaci mladých ptáků a v následujícím roce se k nám opět v hojnějším počtu navrátila.autor:
datum vydání:
1. listopadu 2010


Diskuze k článku „O králi s korunkou“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!