Pomozte zefektivnit ochranu lidí i zvířat před střetem na silnici

autor: Ing. Jiří Mrtka, Doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D.
Na Mendelově univerzitě v Brně probíhá výzkum, který by mohl výrazně zefektivnit taková ochranná opaření na silnicích, která by zamezila střetu aut se zvířaty. Nutná je ale pomoc vás řidičů.


Automobilová doprava je významným fenoménem současnosti.

Výstavba dopravní infrastruktury je podmínkou ekonomického rozvoje, který pak ovšem přináší rychlý růst přepravních výkonů a růst intenzity provozu na komunikacích (Anděl a Hlaváč, 2008). Podle údajů Ředitelství silnic a dálnic ČR připadalo v roce 2009 v průměru na 1 km2 krajiny České republiky asi 705 m silnic a dálnic, na kterých se každý den ujelo 1 860 km. Každý čtvereční kilometr krajiny křižují tedy automobily tak, že na něm za den absolvují vzdálenost přibližně z Prahy do Bruselu a zpátky, což dokumentuje, jak významně doprava ovlivňuje ekologické poměry v krajině. Dopravní zátěž přitom neustále roste, například mezi roky 1980 a 2005 se zvýšila více než dvakrát (o 115 %) a tento vzrůstající trend stále pokračuje (Anděl a Hlaváč, 2008).

Smutnou součástí silničního provozu jsou také zvyšující se počty přejetých zvířat a s tím spojená bezpečnostní rizika pro posádky vozidel. Proto se v poslední době objevují snahy různých institucí zabránit živočichům v přecházení komunikací, například chemickými látkami aplikovanými na okrajích komunikací. Aby tato opatření byla účinná, aby byla používána tam, kde je jich nejvíce potřeba a aby jejich účinek mohl být kvantifikován (číselně vyjádřen), je nutné znát současný stav věci.

Metodika výzkumu pochází ze Švédska

Při pokusu o kvantifikaci tzv. silniční mortality zvířat je třeba silnice v pravidelných intervalech sledovat, nejlépe je každý den pěšky procházet a to po obou stranách. Tato činnost je však jak časově, tak i finančně velmi náročná. Mnoho zvířat navíc po srážce nezůstává na silnici nebo v jejím blízkém okolí. Někteří jedinci odchází a následně hynou mimo dosah komunikace nebo jsou z komunikace odstraněni přímo řidiči. Tito jedinci pak samozřejmě nejsou při pochůzkách zaznamenáni. Zřejmě z těchto důvodů tým švédských výzkumníků, který se pokusil o kvantifikaci silniční mortality zvířat na území Švédska, přišel s jinou metodou získávání vstupních dat a to s takzvaným dotazníkem pro řidiče.

Také my jsme se rozhodli zmapovat dosavadní situaci v České republice oslovením co nejširšího spektra řidičů s dotazníkem. Cílem tohoto projektu je získat data, na jejichž základě bude možno identifikovat ty živočišné druhy, které se nejčastěji stávají oběťmi automobilového provozu. Dále pak zjistit celkové množství usmrcených jedinců těchto druhů v rámci ČR a vyčíslit finanční náklady vynaložené na opravy poškození, která vznikla na vozidlech během těchto střetů. Výsledky práce poslouží jako zdroj informací, které budou dále využity k informování široké veřejnosti o dané problematice a jako podklad pro budoucí, rozsáhlejší výzkum.

Rádi bychom vás požádali o spolupráci v podobě vyplnění tohoto dotazníku, které zabere jen několik, cca 5 minut. Počet vyplněných dotazníků je zcela klíčový pro úspěch celé akce. Dotazník můžete vyplnit na webových stránkách www.prejetazvirata.cz .

Děkují autoři

Tato práce byla podpořena výzkumným projektem IGA-MENDELU TP5/2011 “Možnosti zpomalení ústupu biodiverzity při zachování produkčních i mimoprodukčních funkcí krajiny “, který je financován Mendelovou univerzitou v Brně.autor:
Ing. Jiří Mrtka, Doc. Ing. Marie Borkovcová, Ph.D.
Autoři působí na Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství Mendelovy univerzity v Brně

datum vydání:
3. července 2011


Diskuze k článku „Pomozte zefektivnit ochranu lidí i zvířat před střetem na silnici“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!