Větrné parky při pobřeží ochlazují atmosféru

autor: Mgr. Jana Hájková
Vědci se zabývaly pozitivním vedlejším efektem výstavby větrných parků při pobřeží. Zjistili, že tato zařízení mají vliv na změny na tok tepla v atmosféře.


Američtí vědci zjistili, že výstavba větrních elektráren při pobřeží moří vede k ochlazování spodních vrstev atmosféry

Vrstvy vzduchu nad rozsáhlými větrnými parky na otevřeném moři se prokazatelně ochlazují. Američtí vědci zhodnotili detailní klimatický model následků větrných parků při pobřeží na životní prostředí. Svou studii zveřejnili v odborném časopise „Environmental Research Letters“.

„Předpokládané klimatické následky instalovaných větrných turbín jsou příznačné,“ popisují klimatologové Chien Wang a Ronald G. Prinn z massachusettského institutu v Cambridge. (zdroj: 1)

Minimálně o jeden stupeň chladnějšími by se mohly stát spodní patra atmosféry

Toto bude doprovázeno regionálním působením na tamější turbulence a srážky. Vědci ve svých propočtech vycházeli z mohutné výstavby větrných elektráren při pobřežích moří. Počítali na celém světě s několika milióny zařízení produkujících větrnou energii. Při instalovaném výkonu kolem 44 000 gigawattů by mohly větrné turbíny do roku 2100 pokrýt čtvrtinu globální spotřeby elektrického proudu. (zdroj: 1)

V čem vidí vědci příčinu ochlazování?

Příčina ochlazování spodních vrstev atmosféry je podle vědců v měnících se vzdušných proudech nad větrnými parky. Tak by mohly také točící se rotory zřetelně vést k vyšším turbulencím. Následkem by bylo, že se zvýší výměna tepla mezi teplejšími vzduchovými vrstvami a zřetelně chladnější mořskou vodou a spodní část atmosféry se tak bude ochlazovat. Pro účely zhodnocení výzkumu vycházeli vědci z hloubek vody kolem 200 až 600 metrů. (zdroj: 1)

Otázkou zůstává, zda toto předpovídané ochlazení bude mít vliv i na pobřeží

Páni Wang a Prinn nejsou schopni na základě svého modelu předpovědět, zda se bude citelně měnit i klima na nejblíže ležícím pobřeží.

Také v Německu se usiluje o rychlou výstavbu větrných parků v Severním a Baltském moři v důsledku vzdání se jaderné energie. Jenom v německé části Severního moře je schváleno podle Spolkového úřadu pro námořní dopravu a hydrografii (zkratka BSH) v Hamburku 23 větrných parků při pobřeží, dohromady s 1 611 zařízeními a výkonem kolem 7 650 megawattů. (zdroj: 1)

O dalších 56 větrných parků s více jak 20 000 megawatty výkonu je zažádáno. (zdroj: 1) Současně analyzují mnozí vědci možné působení takovýchto zařízení na svět živočichů, aby mohly být převážně vyloučeny negativní vlivy při stavbě a provozu.

Zdroj: 1) www.welt.deautor:
datum vydání:
26. července 2011


Diskuze k článku „Větrné parky při pobřeží ochlazují atmosféru“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!