Problémy dnešního světa - energie

autor: Antonín Lágner
V celém světě neustále stoupají nároky na dodávky energie. Jenže nerostné zdroje naší planety pomalu docházejí. Jak řešit tento problém dnešní společnosti a kde se tu vůbec vzal?

Příčina tohoto problému sahá až do vědecké revoluce. Do té doby byla energetická bilance planeta - lidstvo celkem vyrovnaná. S nástupem průmyslové výroby pomocí strojů pozvolna začal vzrůstat energetický deficit. Ten začal vznikat těžbou uhlí. Využití uhlí sice bylo důležité pro rozvoj společnosti a technické úrovně lidstva, ale značně se na něm zastavilo hledání energetických zdrojů. Dodnes je uhlí významným zdrojem pro získání elektrické energie.

Další významnou surovinou je ropa. V dnešní době se omezené zásoby ropy stále využívají především na produkci pohonných hmot a mazadel. Naftové kartely stále spoléhají na nová naleziště a OPEC stále zvyšuje denní těžební limity. V dnešní době je již možné nahradit pohon aut z benzínu a nafty na jiné druhy, ale to se nelíbí ropným společnostem. Přitom v současnosti by bylo daleko perspektivnější využívat na pohonné hmoty jen minimum a zbytek nechávat na produkci polymerních hmot, na kterých je současná společnost stále více a více závislá. Benzínový motor a využití uhlí jsou vynálezy staré již pár set let, ale přesto je lidstvo ještě nenahradilo.

To byly příčiny současného energetického deficitu, ale co s tím? Předně musím říci že možnosti by byly, ale v současnosti jsou to řešení spíše akademická, protože lidé kteří hýbou penězi nedokážou jejich tok zaměřit správným směrem. Všichni se lekají počátečních nákladů, které nejsou zanedbatelné.

Získání elektrického proudu

Dnes se převážně získává z hnědouhelných tepelných elektráren. Jejich účinnost je na dnešní dobu příliš nízká. Možností, kde získat energii je několik:

Využití obnovitelných zdrojů

Psal jsem o nich již v minulých článcích. Důvody, proč se nevyužívají jsou hlavně tyto: všude nejsou ideální podmínky pro využití, vysoké počáteční náklady které se vrací dlouhou dobu, strach některých lidí z neznámého, různé průmyslové loby zaměřené více na svou kapsu než na Zemi kde budou muset žít budoucí generace, pokud budou mít tu možnost.

Využití atomové energie.

Mnohé zpátečnické teorie jsou proti využití energie jádra. K hlavním argumentům odpůrců patří havárie v Černobylu. Musím uznat že to byla pro životní prostředí velká rána, ale odpůrci by také neměly zapomínat na výrazné zlepšení technologie a že Černobyl byl ukázkou selhání lidského faktoru. Je to podobné jako zakazovat transfůze, protože lékař jednou v minulosti podal špatnou krev.

Pohonné hmoty

Podle dnešních technických možností by byl nejefektivnější motor na vodík - kyslíkové spalování. Nejenže toto spalování je absolutně bezodpadové (vzniká čistá voda), ale tyto plyny by se daly získávat po neomezeně dlouhou dobu. Má to ale své problémy.
- musely by se začít vyrábět motory schopné účinně pohánět stroje na tento pohon
-musely by se vybudovat nebo přestavět čerpací stanice na sklady kyslíku a vodíku
- muselo by se začít efektivně získávat kyslík a vodík
- v neposlední řadě by se musela provádět význačná osvětová činnost pro překonání strachu lidí z neznámého.

Jako nejefektivnější stálá možnost pro získání plynů se jeví rozklad vody. Problém tohoto postupu je velká energetická náročnost tohoto procesu. Kde vzít tolik energie? Ze slunce. Na zemi je mnoho míst, kde je velký dopad slunečních paprsků. Jako velmi dobrá oblast by se jevila oblast Sahary. Problém s tím je politická situace v muslimských zemích a nákladnost vybudování jakékoliv pevné stavby v poušti. Dále by se museli udělat buď hlubinné vrty (hluboko pod Saharou jsou velká ložiska vody) nebo vystavět přivaděče. Tahle vize má dvě veliké překážky. Vůle lidí a peníze. Kdyby byla vůle odpovědných lidí zabývat se tím, co předáme dalším generacím lidí kteří budou muset žít na planetě kterou my znečistíme a vyčerpáme, jistě by se našly i peníze na tenhle projekt. V současnosti by peníze a váhu na uskutečnění měly: G12, OPEC, OSN, Světová banka. Tyto organizace se ale bojí z různých důvodů jen o něčem takovém přemýšlet. Jiné řešení by byla větší podpora vědy. Je mnoho míst, kde by se daly ušetřit peníze pro vědu, ale ty by musely jít opravdu na vědu (nikoliv na nové lavice pro posluchače a platy profesorů). Vím, že tento článek asi nikdo z odpovědných lidí čísti nebude, ale lidé se mění a jednou budete třeba Vy rozhodovat a vzpomenete si na naší planetu a její problémy a nebudete se kvůli vlastní kapse bát s tím něco udělat.autor:
datum vydání:
25. srpna 2004


Diskuze k článku „Problémy dnešního světa - energie“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!