Proti oteplování Země zalesňování nepomůže

autor: Mgr. Jana Hájková
Proti oteplování naší planety by nepomohlo dokonce ani její úplné zalesnění. Vědci zjistili, že takovýto krok by měl jen minimální efekt na snižování teploty. Přesto jsou oblasti, kde se zalesňování vyplatí více než jinde.


Výzkum kanadských expertů

Organizace spojených národů (OSN) tvrdí, že proti oteplování naší planety by pomohlo dostatečné opětovné zalesnění. Podporuje proto mnohé programy, které se této činnosti aktivně věnují. Kanadští vědci ale nyní přišli s výzkumem, který takovéto tvrzení vyvrací. Výzkum probíhal na základě obsáhlého výpočetního modelu globálního klimatického systému pod dohledem dvojice vědců: Viveka Arory z University of Victoria v kanadské provincii Britské Kolumbie a Alvara Montenegra z univerzity St. Francis Xavier University v kanadském Novém Skotsku.

Cílem projektu bylo propočítání nynějšího zalesňování s efektem v průběhu let 2081 až 2100. (zdroj: 1) Výsledky výzkumu byly zveřejněny v odborném časopise „Nature Geoscience“. Vědci se zde shodli na tom, že zalesňování pomůže celosvětově klimatu jen velmi málo. „Působení lesů je nižší než se očekávalo,“ informuje tým, „ačkoliv stromy při svém růstu vážou uhlík.“

Vědci pracovali s pěti odlišnými scénáři zalesnění ploch různého rozsahu

V prvním případě simulovali odborníci takový model, ve kterém bude lesy nahrazena polovina současné orné půdy a brownfields. Celkově by tak mělo být nahrazeno 10,1 mil. km2. Závěrem této simulace bylo, že Země by se oteplovala jen o 0,25 stupně Celsia méně než bez tohoto opatření. (zdroj: 1)

Při druhé variantě s celkovou přeměnou všech hospodářských ploch o rozloze 20,2 mil. km2, by rozdíl činil něco kolem 0,45 stupňů Celsia. (zdroj: 2) Vědci ale spíš předpokládají, že k takto rozsáhlému zalesnění by stejně nedošlo.

V dalších simulacích zkoušel tým, zda by zalesnění ve třech různých klimatických zónách mělo různou efektivitu. Zmiňované tři oblasti jsou následující: tropická, mírný pás severní polokoule a boreální zóna, která je nejvíce vzdálena od rovníku. Badatelům vyšlo, že pokud by se zvýšil podíl lesnatosti v tropech, kde jsou vyšší teploty a četnější srážky, pak by efekt na tamější klima byl trojnásobný oproti ostatním chladnějším oblastem.

Pokud by se zalesňování mělo vyplatit, pak by bylo nejefektivnější právě v tropických oblastech

Kanadští vědci tedy tvrdí, že spíše než na zalesňování je potřeba se zaměřit na snížení emisí oxidu uhličitého do ovzduší, neboť vliv zalesňování na celkový nárůst průměrných teplot je spíše zanedbatelný.

Na druhou stranu akumulují stromy sluneční záření mnohem více než orná půda, takže nad lesem může dojít dokonce k měřitelnému oteplení.

Zdroj:
1) www.welt.deautor:
datum vydání:
5. prosince 2011


Diskuze k článku „Proti oteplování Země zalesňování nepomůže“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!