Typy půd

autor: Jan Hladký
Pedologie, tedy věda studující vznik a vývoj půd, je dnes již velmi obsáhlá. S růstem množství informací, které daný vědní obor nashromáždil, zvětšuje se i potřeba tyto informace uspořádat a třídit. Z nashromážděných znalostí a dat, které jsou na základě určitých principů tříděny do různých škatulek, se pak vytváří různé klasifikace, rejstříky a systémy.


49132 -58.38048,0 0,-67.61203 58.38048,0 0,-49.86529 c 0,-57.864202 35.34117,-89.37185 86.96125,-89.37185 24.72618,0 45.97867,1.841252 52.17065,2.665227 l 0,60.471913 -35.8024,0.0174 c -28.07075,0 -33.50723,13.34098 -33.50723,32.91645 l 0,43.16657 66.95336,0 -8.71889,67.61203 -58.23447,0 0,173.49132 114.16361,0 c 13.65294,0 24.72385,-11.07082 24.72385,-24.72724 l 0,-398.548952 c 0,-13.658156 -11.06917,-24.72724271 -24.72385,-24.72724271 l -398.548944,0 z" id="Blue_1_" inkscape:connector-curvature="0">

V přírodě jen stěží najdete půdu, která přesně odpovídá určitému typu

Bylo tomu tak v případě botanického a zoologického systému. Švédský botanik a zoolog C. Linné po nasbírání ohromného množství dat o živočiších a rostlinách dokázal tyto data uspořádat a podle určitých kritérií zařadil rostliny a živočichy do systému. Stejně tomu bylo i v případě pedologie. Ruský badatel V. V. Dokučajev, který je považován za zakladatele nauky o půdách, nasbíral díky své usilovné a mnohaleté práci ohromující množství dat o půdách a jejich vlastnostech. Jako první si mimo jiné uvědomil, že vývoj půdy závisí na půdotvorných faktorech (viz. článek Jak vzniká půda). Získané informace dokázal roztřídit a na jejich základě pak vytvořit klasifikační systém půd. Samozřejmě každá věda má nějaký svůj systém, který ji slouží k utřídění zjištěných poznatků. Nesmíme však zapomenout, že se jedná o lidmi vytvořené systémy a jednotlivé kategorie jsou většinou výsledkem dlouhodobé diskuze a vědeckého dohadování. Jsou to uměle stanovené kategorie, které pramálo odpovídají realitě v přírodě. V případě pedologie je to velice markantní. Pedologický klasifikační systém rozlišuje na dvě desítky půdních typů. V přírodě však vyhraněný půdní typ, který by přesně odpovídal klasifikačnímu systému, najdete jen stěží. V naprosté většině případů narazíte na různé přechodové varianty a daná půda ponese znaky více půdních typů. Je to dáno jednak neuvěřitelnou složitostí půdního vývoje a závislostí tohoto vývoje na půdních faktorech, které se mohou během času měnit. Navíc darebná příroda jaksi odmítá respektovat námi vytvořené kolonky.

Klasifikační systém

V ČR platí od roku 2001 Taxonomický klasifikační systém půd. Každý systém má určité taxonomické jednotky. V případě Taxonomického klasifikačního systému půd ČR jsou to jednotky následující: referenční třídy půd, půdní typy, půdní subtypy, půdní variety, ekologické fáze, degradační a akumulační fáze, půdní formy. Tyto taxonomické jednotky jsou charakterizovány a pro jejich tvorbu platí následující:

Referenční třídy půd
Referenční třída sdružuje půdní typy obd
autor:
Jan Hladký
Autor pracuje v Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické Fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zde pracuje i na své dizertační práci.

datum vydání:
13. února 2012


Diskuze k článku „Typy půd“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!