Typy půd

autor: Jan Hladký
Pedologie, tedy věda studující vznik a vývoj půd, je dnes již velmi obsáhlá. S růstem množství informací, které daný vědní obor nashromáždil, zvětšuje se i potřeba tyto informace uspořádat a třídit. Z nashromážděných znalostí a dat, které jsou na základě určitých principů tříděny do různých škatulek, se pak vytváří různé klasifikace, rejstříky a systémy.Nejrozšířenější půdní typ v ČR je kambizem

Náš nejrozšířenější půdní typ (vyskytuje se na 45 % zemědělského půdního fondu) kambizem je představitelem referenční třídy kambisoly. Pro tuto referenční třídu jsou typické dva půdotvorné procesy, které charakterizují do ní patřící půdy. V těchto půdách dochází jednak k silnému vnitřnímu zvětrávání, kdy se primární minerály v půdě mění na minerály sekundární a půda je obohacena o velké množství jílu. Tomuto procesu se říká vnitřní zvětrávání, odborně bisialitizace. Druhým určujícím půdotvorným procesem pro tuto referenční třídu je hnědnutí, odborně braunifikace. To znamená, že půdní částice jsou obarveny do odstínu hnědé v důsledku sloučenin železa, které jsou uvolněny chemickými procesy.

Kambizemě se vykytují v širokém rozpětí nadmořských výšek (od 300 až po 1000 m n. m.). Můžeme se s nimi tedy setkat od nížin až po hory. Původním porostem kambizemí byly doubravy a bučiny, případně ve vyšších polohách smíšené lesy. V dnešní době je najdeme buď jako zemědělskou půdu anebo pod listnatými lesy v členitém terénu. Teplotní rozmezí jejich výskytu je 4 až 9 °C a srážky 500 - 900 mm. Jak jsou rozdílná místa výskytu kambizemí, jsou rozdílné i jejich vlastnosti. Ze zemědělského hlediska je jich využití komplikováno častým umístěním na svazích, které jsou náchylné k erozi a dále malou mocností profilu a vysokým obsahem skeletu. Pro většinu kulturních rostlin mají také nepříznivé pH. To však lze upravit pomocí vápnění. Jsou vhodné pro pěstování brambor a lnu.

autor:
Jan Hladký

datum vydání:
13. února 2012


Diskuze k článku „Typy půd“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!


Nákupem na Bejvávalo.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.