Naše projekty:   magazín Bejvávalo.cz   •   obchod Bejvávalo.cz   •   magazín Příroda.cz   •   samolepky na stěnu Pieris.cz   •   plastikové modely Plastikáče.cz   •   převod PDF na GIF animace DraGIF.cz

 
 
 
 

Typy půd

Pedologie, tedy věda studující vznik a vývoj půd, je dnes již velmi obsáhlá. S růstem množství informací, které daný vědní obor nashromáždil, zvětšuje se i potřeba tyto informace uspořádat a třídit. Z nashromážděných znalostí a dat, které jsou na základě určitých principů tříděny do různých škatulek, se pak vytváří různé klasifikace, rejstříky a systémy.

á hornina. Autor: J. Hladký">Kambizem - klikněte pro zobrazení detailuKambizem
Ve svrchní části profilu se nachází mělký humusový horizont tmavého zbarvení. Pod tím to horizontem se nachází hnědý...
Náš nejrozšířenější půdní typ (vyskytuje se na 45 % zemědělského půdního fondu) kambizem je představitelem referenční třídy kambisoly. Pro tuto referenční třídu jsou typické dva půdotvorné procesy, které charakterizují do ní patřící půdy. V těchto půdách dochází jednak k silnému vnitřnímu zvětrávání, kdy se primární minerály v půdě mění na minerály sekundární a půda je obohacena o velké množství jílu. Tomuto procesu se říká vnitřní zvětrávání, odborně bisialitizace. Druhým určujícím půdotvorným procesem pro tuto referenční třídu je hnědnutí, odborně braunifikace. To znamená, že půdní částice jsou obarveny do odstínu hnědé v důsledku sloučenin železa, které jsou uvolněny chemickými procesy.

Kambizemě se vykytují v širokém rozpětí nadmořských výšek (od 300 až po 1000 m n. m.). Můžeme se s nimi tedy setkat od nížin až po hory. Původním porostem kambizemí byly doubravy a bučiny, případně ve vyšších polohách smíšené lesy. V dnešní době je najdeme buď jako zemědělskou půdu anebo pod listnatými lesy v členitém terénu. Teplotní rozmezí jejich výskytu je 4 až 9 °C a srážky 500 - 900 mm. Jak jsou rozdílná místa výskytu kambizemí, jsou rozdílné i jejich vlastnosti. Ze zemědělského hlediska je jich využití komplikováno častým umístěním na svazích, které jsou náchylné k erozi a dále malou mocností profilu a vysokým obsahem skeletu. Pro většinu kulturních rostlin mají také nepříznivé pH. To však lze upravit pomocí vápnění. Jsou vhodné pro pěstování brambor a lnu.

Původním porostem na hnědozemi byl listnatý les

Druhým nejrozšířenějším půdním typem na našem území je hnědozem. Jako půdní typ hnědozem je označováno asi 13 % zemědělského půdního fondu. Hnědozem patří do referenční třídy luvisoly. Do referenční třídy luvisoly patří půdy, které mají diagnostický horizont označovaný jako luvický. Ten vzniká tak, že ve svrchní části profilu dojde ke ztrátě karbonátů, poklesu pH a uvolní se tak organické látky, jílové minerály, železo a hliník. Vlivem zasakující vody jsou tyto látky posunuty do spodní části profilu. Obohacený horizont je pak označován jako iluviální horizont a horizont ochuzený o organické látky a jílové minerály je nazýván eluviální.
Debata k článku 'Typy půd '
autor článku:
Jan Hladký
Autor pracuje v Ústavu agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin Agronomické Fakulty Mendelovy univerzity v Brně. Zde pracuje i na své dizertační práci.

datum zveřejnění:
13. února 2012


Reklama

Tapety na plochu


tapeta Zima

Vyhledávání


Reklama

Chcete nás podpořit?

Přidejte si na své stránky naši ikonu.
Příroda.cz - příroda, ekologie, životní prostředí, život
Návod naleznete zde.


© 2004 - 2020 PŘÍRODA.cz - registrace ISSN 1801-2787       další odkazy:
  • napište nám
  • vtipy o zvířatech
  • o nás

  • Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
    Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.   RSS kanál serveru www.Příroda.cz