Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět učí děti zacházet s odpady, bateriemi i elektrozařízením

autor: Ilona Johnová
Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět je školní vzdělávací program organizovaný pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Projekt společně s organizací Recyklohraní, o.p.s. pořádají kolektivní systémy Asekol, Ecobat, Ekolamp, Elektrowin a autorizovaná společnost EKO-KOM. V listopadu 2012 evidujeme 3017 registrovaných MŠ, ZŠ nebo SŠ z celé ČR.

Projekt má formu soutěže – školy v průběhu školního roku sbírají body a jejich počet na účtu školy je základním kritériem pro závěrečné vyhodnocení. Jenže to není jediná funkce bodů, mohou sloužit i jako platidlo, neboť školy si za ně v e-shopu Recyklohraní mohou nakoupit mnoho užitečných pomůcek (výtvarné, sportovní, kancelářské potřeby, elektronika, knihy, učebnice aj.).

A jak lze získat dostatečné množství bodů? Stačí se zdarma zaregistrovat do programu a v průběhu školního roku se aktivně zapojit do jedné ze dvou součástí projektu:

1.Osvětová část – učíme se hravou formou

V rámci osvětové části projektu jsou v průběhu školního roku vyhlašovány úkoly, za jejichž splnění přidělíme body. V rámci vyhlašovaných úkolů společně hledáme černé skládky, povídáme si o starých elektrospotřebičích, jejich kouzlu, ale i nebezpečí pro přírodu, kreslíme osvětové plakáty nebo píšeme krátké povídky na zadané téma (Doupě Šrotonátora, Příběhy našich dědečků a babiček). Vedle toho každá ze zúčastněných společností připravila pro pedagogy učební materiál nazvaný EKOABECEDA. Pomocí pracovních listů se děti seznámí s druhy odpadů, s jejich tříděním a následnou recyklací, spočítají si, kolik odpadů projde třídící linkou, zjistí, kde se v ČR materiál vhodný k recyklaci zpracovává aj. Cílem EKOABECED je pomoci pedagogům zapojit EVVO do běžné výuky.

2.Sběrová část – sbíráme nepotřebná malá elektrozařízení

Osobní zkušenost je při výchově nejmladší generace k nezaplacení, a tak i Recyklohraní umožní školám praktickou výuku k zodpovědnému zacházení s odpady, použitými bateriemi a starými drobnými elektrospotřebiči. Společnosti organizující projekt do škol zdarma zapůjčí nádoby vhodné na sběr použitých baterií a drobných elektrospotřebičů, po jejich naplnění vše odvezou a za každý nasbíraný kg navíc připíšou body.

V roce 2011 vyprodukoval každý občan ČR 320 kg komunálního odpadu, z toho zhruba 13 % putuje do barevných popelnic na tříděný odpad (zdroj: Český statistický úřad). Toto číslo samo o sobě není špatným výsledkem, ale organizátoři projektu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět věří, že díky systematické výchově nejmladší generace se podaří podíl tříděného odpadu v budoucnu výrazně navýšit.autor:
datum vydání:
22. listopadu 2012


Diskuze k článku „Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět učí děti zacházet s odpady, bateriemi i elektrozařízením“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!