Tajemství Ledových slují pomáhá odhalit laserový skener

autor: Lenka Reiterová
Stáří a vlastnosti jednotlivých podzemních prostor unikátních podyjských Ledových slují pomáhá odhalit nová metoda pozemního laserového skenování. Odborníci s ním začali minulý rok a letos budou pokračovat a provedou i několik kontrolních vrtů. Odhalení dávné historie lokality může osvětlit tradiční přírodní souvislosti a tím pomoci k pochopení dnešních vztahů v krajině. Tak může výzkum přispět i k účinnější ochraně přírodních hodnot lokality.

Podzemní prostory v Ledových slujích u Vranova nad Dyjí jsou totiž evropským unikátem. V daném typu horniny nemá takový rozsah skalního řícení v Evropě obdoby. Svahy Ledových slují proto lákají amatérské i profesionální výzkumníky již více než 100 let. Přesto dodnes není jasné, jak vlastně Ledové sluje vznikly a jaká byla přesná příčina přemístění říčního koryta pod strání. Nové metody mapování i geofyzikálního průzkumu mohou přinést další pokrok v poznání.

Zmapovat vnitřní prostory Ledových slují tvořené chaoticky nakupenými skalními bloky různé velikosti je totiž velmi obtížné. Tradiční způsob měření úhlů a vzdáleností je časově velmi náročný a v řadě podzemních prostor nepoužitelný. Proto jsme rádi, že Ústav geoniky AV ČR mohl v této lokalitě vyzkoušet novou metodu pozemního laserového skenování, která poskytne věrný prostorový model jak podzemních dutin, tak mikroreliéfu povrchu. V loňském roce se podařilo touto metodou některé podzemní dutiny nejen přesně zmapovat, ale též zorientovat v prostoru a navázat na povrchovou mapu.

Geofyzikální výzkumy zase mohou ukázat strukturu podloží a nalézt místa hlavních geologických poruch, aniž je narušen půdní povrch. Kontrolní vrty k potvrzení naznačených hypotéz je pak možné provést pouze v nejzajímavějších místech. V loňském roce se ukázalo, že takovým místem může být okrouhlík a přilehlé koryto opuštěného říčního meandru pod Slujemi. Proto Správa NP umožní v letošním roce provedení kontrolního vrtu, z něhož by bylo možné přesně zjistit vlastnosti, pořadí i stáří jednotlivých podzemních vrstev.

Areál Ledových slují je jedním z přírodovědecky nejhodnotnějších území Národního parku Podyjí. Po stránce zoologické má území zcela zásadní význam pro ochranu netopýrů. Z celkově 26 druhů žijících v České republice jich na Ledových slujích odborníci zjistili 17. Z hlediska vegetace je snad nejzajímavější přirozený výskyt smrku v takto nízké nadmořské výšce.

Neinvazivní geofyzikální výzkum i měření pozemním laserovým skenerem bude v roce 2013 pokračovat. Možná bychom se brzy mohli dočkat i zajímavé publikace, která poodkryje tajemství Ledových slují.

Ledové sluje v číslech:

Délka chodeb: cca 1000 m
Nejhlubší propast: 40 m (v jeskyni Brněnská)
Nejnižší naměřená teplota: -18°C (v jeskyni Ledový sklep - únor 2010)autor:
Lenka Reiterová
vedoucí odboru ochrany přírody a krajiny správy Národního parku Podyjí

datum vydání:
12. března 2013


Diskuze k článku „Tajemství Ledových slují pomáhá odhalit laserový skener“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!