Vydra říční, přirozený ukazatel čistoty vody

autor: Mgr. Tereza Mináriková
Vydry jsou okouzlující vodní predátoři, ale zároveň i ohrožená skupina živočichů, která doplácí na znečištění vod, likvidaci mokřadů a poptávku po vydří kůži. Podle Grace Yoxon z Mezinárodního fondu pro ochranu vyder (International Otter Survival Fund) „“Na celém světě žije 13 druhů vyder, z nichž u devíti je zřejmý klesající trend.“

Přestože je asi na první pohled nepoznáte, jsou mezi vydrami velké rozdíly. Vydry jsou semiakvatické šelmy, což znamená, že ke svému životu potřebují vodu. Vydry mořské tráví ve vodě nejvíce času - ve vodě loví, spí i se starají o své mládě, které vozí na břiše. Podél mořského pobřeží se ale také můžete setkat s dalšími druhy vyder, např. i u nás žijící vydrou říční, nebo vydrou kanadskou. Tyto druhy však ke svému životu kromě mořské vody potřebují i tu sladkovodní. Podél řek, rybníků a jezer žijí vydry na celém světě kromě Austrálie. Jakožto predátoři vodních živočichů se většinou živí rybami, ale některé druhy se zaměřují i na jiné vodní živočichy jako např. vydra malá či africká, které se specializují na kraby nebo již zmíněná vydra mořská, která na mořském dně hledá ježovky. Díky této specializaci pak vedle sebe může žít i více druhů: v jižní Asii vedle sebe žijí hned tři druhy: vydra malá, hladkosrstá a chluponosá. Vydry jsou převážně samotářsky žijící lovci, což platí i pro naši vydru říční. Potkáte-li někde více jedinců pospolu, je to samice, která vodí svá mláďata. Výjimkou jsou dva druhy vyder: vydra obrovská, obývající velké řeky jižní Ameriky. Váží až 30 kilogramů, a žije trvale v 5-8 členných skupinách, které velmi efektivně společně loví. Druhým příkladem je vydra malá, dorůstající maximálně 5 kg. Ty, tvoří skupiny i o více rodinách. Většině druhů se věnuje řada vědeckých i ochranářských týmů.

Co však mají všechny vydry společného je, že jsou vždy predátorem na vrcholu potravního žebříčku, a jsou proto přirozeně ukazatelem stavu svého životního prostředí- vodních toků, nádrží, moří, ale i jejich nejbližšího okolí. Proto je silně ohrožuje destrukce a znečištění vodního prostředí. Do vodních toků a následně i nádrží na nich a mořích na jejich konci teče veškerý odpad a splach. Vydry trápí těžké kovy, chemizace v zemědělství, moderní používání hormonů a antibiotik, v mořích jsou to ropné havárie. Vydry se také bohužel stále loví, ať už je lov legální či ilegální v závislosti na statutu vyder v daném státě. Loví se pro maso, kůži, jako trofej a jako škodná. „V moderních zemích pak přibyl ještě další negativní faktor ohrožující vydry, a tím je autodoprava. V rámci našeho výzkumu ročně sesbíráme na silnicích až 40 zajetých vyder. “ doplňuje Kateřina Poledníková z ALKA Wildlife. „U nás je navíc problém i nelegální lov, který se k tomu přidává.“

I přes všechny tyto problémy se vydra říční pomalu vrací do našich řek. Díky zvyšující se čistotě vod tady má znovu dobré podmínky k životu a pokud se kvalita vody udrží a člověk bude vydru tolerovat ve svojí blízkosti je naděje na přežití naší vydří populace velice dobrá.autor:
datum vydání:
27. května 2015


Diskuze k článku „Vydra říční, přirozený ukazatel čistoty vody“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!