Byl aktualizován seznam ohrožených zvířat a rostlin na červené listině

autor: Mgr. Jana Hájková
Světová přírodní unie ochránců aktualizovala tzv. červený seznam. Momentálně se na něm nachází 23 tisíc druhů, které jsou přímo ohroženi vyhynutím. Vedle známých druhů jako jsou lvi, obsahuje tento seznam 44 nových druhů rostlin. Ty všechny jsou využívány jako léčivky, a proto hrozí jejich zánik.

Červená listina ohrožených zvířat a rostlin se i přes nějaké ty ochranářské úspěchy opětovně prodloužila. Mezinárodní unie na ochranu přírody a přírodních zdrojů (IUCN, z anglického názvu International Union for Conservation of Nature and Natural Resources) ji rozšířila z 22 tisíc ohrožených druhů o skoro 800 nových. Odborníci zkoumali ohrožení 77 tisíc potenciálních druhů zvířat a rostlin. V předcházejícím roce to bylo „jen“ 74 tisíc druhů. Z toho tedy vyplývá, že procentuální podíl ohrožených zvířat zůstal v celku konstantní. Červená listina je považována za důležitý ukazatel stavu přírody a pamatuje na stále se zvyšující zranitelnost přírody.

Důvody pro kritickou situaci jednotlivých zvířat a rostlin jsou jasné.

Jedná se především o negativní změny či úplnou ztrátu životního prostředí. Dalšími vážnými důvody jsou ilegální obchod a vytlačování jinými druhy. To se týká dokonce čtyř z pěti případů ohrožených druhů. Neslavnou roli zde hraje i příliš intenzivní sběr rostlin pro medicínské účely.

K léčebným účelům se využívají lví kosti

Mezi zvířaty se podle IUCN velmi zřetelně destabilizovala situace kočky zlaté žijící v Africe a také novozélandských lachtanů. I stavy lvů v západní a východní části kontinetu přes nějaké ty úspěchy v jižní Africe znatelně klesají. K důvodům přičítají vědci konflikty mezi osadníky a sedláky, stejně tak jako úbytek kořisti v důsledku nadměrného lovu. Nemalým nebezpečím je pro lvy také obchod s jejich kostmi a dalšími částmi těla pro lékařské účely. V tomto regionu a také v Asii se lékařství tohoto druhu cení.

Mezi velmi silně ohrožené druhy patří takřka celosvětově orchideje

Nejhorší je však situace v tropické Asii. Sice jsou orchideje pod ochranou Úmluvy o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin, známé pod zkratkou CITES. Ale kvůli absenci právních postihů bohužel ilegální obchod jen kvete. A když jsou rostliny dány do nepůvodního kulturního prostředí, tak v divoké přírodě pak dochází ke značnému ochuzení genetické rozrůzněnosti.

IUCN přidala na červený seznam také 44 rostlin z Indie, které se využívají k lékařským účelům. A všechny byly klasifikovány jako ohrožené. Jejich kořeny a listy jsou využívány ve velkém množství v ájurvédské medicíně (ájurvéda je sanskrtské slovo a znamená vědění o životě - zdroj https://cs.wikipedia.org) a v homeopatii.

Rys iberský se vrací zpět

Ať nejsme jen negativističtí, tak musíme uznat i některé zásluhy a úspěchy ochrany zvířat a rostlin. K příběhům se šťastným koncem řadí IUCN případ iberského rysa. Jeho stavy se za posledních deset let ztrojnásobily a ustálily se na 150 dospělých jedincích. Organizace tak upravila jeho status z „ohroženého vyhynutím“ na „ohroženého“.

Ještě lépe se vyvíjí populace lachtanů guadalupských (Guadalupe je sopečný ostrov patřící k Mexiku). V padesátých letech minulého století existovalo na světě jen několik stovek těchto zástupců. V současnosti se jeho stav v oblasti Jižní Kalifornie zvýšil na krásných 20 tisíc. Nová červená listina potvrdila jeho vyjmutím, že účinná ochrana přináší i mimořádné úspěchy.

Zdroj informací: 1) www.spiegel.deautor:
datum vydání:
15. července 2015


Diskuze k článku „Byl aktualizován seznam ohrožených zvířat a rostlin na červené listině“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!