Ptáci migrující cestou ,,Via pontica" jsou stále více ohroženi

autor: Adéla Bienová
Nový červený seznam ohrožených druhů ptáků celkem překvapil, objevují se na něm i zdánlivě běžné druhy. Můžeme zde najít i celkem jednoduchou spojitost- čím dál víc ohrožené jsou stěhovavé druhy ptáků a zvláště druhy, které migrují cestou ,,Via pontica" směrem na jihozápad.


Migrační cesta ,,Via pontica"

Jedna z nejvíce frekventovaných migračních cest ,,Via Pontica" , vedoucí podél břehů Černého moře, je často veřejností opomíjena. Přitom právě znalost migračních cest ptáků je důležitým klíčem k jejich účinné ochraně.

Na této trase hrozí kolize s elektrickým vedením a větrnými elektrárnami, které se tu plánují do budoucna postavit a na nichž se již pracuje. Každý rok zde lze spatřit celkem přes 200 tisíc migrujících jedinců, kteří od Černého moře míří dále na jih nebo zůstávají zimovat v Bulharsku a okolí a jsou ohroženi právě těmito překážkami.

Jeden z důvodů proč tažní ptáci tak často umírají na následky střetů s různými překážkami je zvláštní způsob letu, který používají při migraci. Tito ptáci při migraci co nejméně aktivně létají tzn. co nejméně mávají křídly. Upřednostňují pasivní let neboli plachtění aby ušetřili energii kromě např. motáka pochopa, který i při migraci aktivně létá. Právě při tomto způsobu letu mohou být ptáci méně obratní a nestihnou se překážce vyhnout. Roli zde hraje i fyzické vyčerpání.

Proto by se mělo na této trase zvláště dbát na jasné a viditelné označení překážek a informování veřejnosti.

V tomto článku se zaměříme na stěhovavé ptáky, kteří po hnízdění v České Republice zamíří právě touto významnou migrační cestou k oblastem, kde přezimují.

Nejčastější druhy hnízdící u nás

Nejznámější stěhovavý pták hnízdící u nás je jistě čáp bílý (Ciconia ciconia). Tento velký vodní pták začíná migrovat v srpnu do subsaharské Afriky a Asie, ale poslední roky přezimovává kvůli mírnějším zimám i v jižní Evropě. Právě během migrace umírá až 50% čápů na následky zranění způsobených kolizí s elektrickým vedením. Na cestě ,,Via pontica" bylo napočítáno kolem 145 tisíc čápů bílých každou migrační sezónu.

Fotogalerie k článkuJeřáb popelavý - klikněte pro zobrazení detailuVčelojed - klikněte pro zobrazení detailuLuňák hnědý - klikněte pro zobrazení detailu

Další migrující vodní pták je jeřáb popelavý (Grus grus). Odlétá v říjnu do Středomoří a Malé Asie. Počet ptáků hnízdících v České Republice se stabilně zvyšuje a též počet migrujících jedinců- v roce 1999 nebyl spatřen ani jediný a poslední roky se již počet blíží k 1,000 každý rok.

Často opomíjený je včelojed lesní (Pernis apivorus). Nenápadný dravec podobný káni lesní odlétá na přelomu srpna a září do tropických oblastí Afriky spolu s čápem bílým, tyto druhy jsou často viděny ve stejnou dobu. Včelojed lesní má v ČR relativně malou, ale stabilní populaci. Tento druh je nejvíce ohrožen lovem ve Středomoří právě během migrace. Pravidelně u nás hnízdí luňák hnědý ( Milvus migrans). Zimuje v jižní Africe. Luňáci často umírají po kolizích s větrnými elektrárnami a elektrickými dráty. To samé platí pro příbuzného luňáka červeného (Milvus milvus).

Vzácný návštěvník území ČR orel královský (Aquila heliaca) hnízdí na Moravě a na podzim odlétá směrem na jihozápad stejnou cestou. Mladí evropští orli jsou převážně tažní a přezimovávájí nejčastěji v Bulharsku. U velkých dravců jsou úmrtí často způsobena otravou carbofuranem- hladoví ptáci pozřou otrávené pasti nastražené lidmi, kteří se (velmi často neodůvodněně) bojí o svá domácí zvířata. Tyto případy nejsou výjimkou ani v ČR jako případ otráveného motáka pochopa (odkaz pod článkem).

Populace u nás hnízdícího motáka pochopa (Circus aeruginosus) poslední desetiletí stabilně roste. Odlétá v srpnu až říjnu do jižní Evropy a Afriky, nejvíce je viděn v září. Jedinci migrují buď samostatně anebo v malých hejnech.

Za zmínku stojí i částečně tažné druhy jako jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a poštolka obecná (Falco tinnunculus). Zde platí pravidlo, že jen populace na severu Evropy jsou tažné, u nás hnízdící jedinci jsou stálí. To samé platí pro orla mořského, v ČR lze najít rezidentní páry, ale i skupiny ptáků ze severu, které zde pouze přezimovávají (opět nejčastěji na Moravě). Na migrační cestě k Černému moři lze spatřit tyto druhy vzácně, zatím bylo spatřeno pouze pár desítek jedinců.

Poznámka: Všichni ptáci jsou foceni v letu zespoda, protože takto je uvidíte při migraci :-)

www.policie.cz

zdroj: The autumn migration of soaring birds at Bourgas Bay, Bulgaria, Tanyo Michev, Lyubomir Profirov, Konstantin Nyagolov and Milko Dimitrov, British Birds 104 • January 2011autor:
datum vydání:
31. července 2015


Diskuze k článku „Ptáci migrující cestou ,,Via pontica" jsou stále více ohroženi“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!