Kouření

autor: Antonín Lágner
Že je kouření škodlivé je prokázáno již dlouhou dobu. Jenže u nás je stále nedokonalá ochrana nekuřáků proti tomuto jevu. Čas od času se objeví nějaká verze zákona, která se to nějak pokouší řešit, ale nikdy to neprojde celým schvalovacím procesem. Proč píši tento článek? Protože doufám, že po jeho přečtení se alespoň nějací kuřáci zamyslí nad tím jak se k nám chovají.


Hledisko životní prostředí

Každý má nárok na zdravé životní prostředí v mezích možností. Zde se naskýtá otázka: Proč mám dýchat jedy, kterými si někdo dobrovolně ničí zdraví? Dále je zde také ještě to, jak se kuřáci chovají k našemu prostředí. V poslední době jsem si podrobně všímal chování kuřáků na zastávkách MHD. Typický kuřák se chová asi takto: Dostane chuť na cigárko - vytáhne novou krabičku, strhne igelitový obal který většinou odhodí na zem. Otevře krabičku a alobal opět putuje na zem. Jestliže zapálí cigaretu sirkou, tak ta také putuje na zem. Cigaretku si "vychutnává" na úkor po větru stojících lidí, které obtěžuje kouřem. Mezitím odklepává na zem popel. No a po skončení celého úkonu putuje nedopalek na zem, kde je zašlápnut. Chtěl bych podotknout, že někteří se zachovají i tak slušně že odpadky odhazují do koše, ale přesto produkují kouř. Důsledek: lidé jsou vystavení pasivnímu kouření - ať chtějí či nechtějí musí dýchat cigaretový kouř. Dále se na určitých místech (zastávky MHD, vlakové nástupiště etc.) hromadí množství odpadků.

Hledisko chemie

Podle dnešních poznatků se udává, že zplodiny tabáku obsahují až 4000 identifikovaných látek. Toto číslo stále roste tak, jak se zdokonalují analytické metody. Kouř obsahuje také 64 karcinogenů. Z nich je 11 prokázaných karcinogenů, 6 pravděpodobných a 46 možných (stav k roku 1996), množství dalších látek je jedovatých či zdravý škodlivých. Celkem se číslo škodlivých látek vyšplhá na 1000-1200 škodlivin. Namátkou zmíním jen některé látky v kouři obsažené:

- CO - oxid uhelnatý. Má lepší vaznost na hemoglobin než kyslík, tím dochází k zmenšení schopnosti krve přenášet kyslík.
- CO2 - oxid uhličitý skleníkový plyn. Celkem na organismus nemá škodlivé účinky.
- Dehet - směs uhlovodíků, páchnoucí hnědočerná tekutina. Obsahuje různé škodliviny, zacpává a zanáší veškeré cesty, kudy projde tabákový kouř.
Směs nikotinových alkaloidů - nejsou škodlivé ale návykové. Což je důvod, proč do sebe lidé cpou i ty zbylé škodliviny.
- CH4 methan, H2S sirovodík, HCN - kyanidovodík - velmi jedovaté látky
- organické látky - PCB, dioxiny, různé fenoly, heterocykly apod.

Hledisko zdravotní

Kouření způsobuje a podporuje: nádory, zacpání cév, zvýšení krevního tlaku, kardiovaskulární onemocnění, astma a mnohé nemoci nejen způsobuje, ale třeba i podporuje. Velmi se zvyšuje riziko jednotlivých jevů při kombinaci s alkoholem (daleko více než konzumace jednotlivě).U nekuřáků vystavených zakouřenému prostředí se projevuje kašel, bolení hlavy, nevolnost.

Na světě kouří přibližně 1 miliarda lidí, v ČR cca 40% populace, stále se zvyšuje podíl mladých, mladistvých a nezletilých kuřáků. Již 3 cigarety denně prokazatelně škodí. 9 z 10 kuřáků umírá na následky kouření. U kuřáků je 25 x větší pravděpodobnost nádorů.

Zbylé aspekty

Kuřáci jsou skupina, která nejvíce ovlivňuje státní rozpočet. Přinášejí peníze za spotřební daň a díky nemocem umírají podstatně dříve a tím nezatěžují důchodový systém. Zato ale podstatně více zatěžují zdravotnictví. Svým chováním otravují život všem ostatním lidem. Tabákový průmysl je jedním z nejsilnějších průmyslových odvětví.

Tento článek ukazuje, co je cigareta zač a čím nám škodí. Protože jsem nekuřák, chybí mi jedna z důležitých věcí: vím že kuřáci kouří protože jsou závislí, ale nemohu napsat co lidi nutí dále kouřit a nepřestat i když je dnes prokázána škodlivost, i když tato závislost silně zatěžuje jejich rozpočet. Proto žádám případné kuřáky, aby se k tomuto vyjádřily, protože si myslím že by toto zaujalo mnoho lidí. Na závěr napíšu jedno z označení tabáku: "pomsta indiánů" - a že se jim povedla!autor:
datum vydání:
3. února 2005


Diskuze k článku „Kouření“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!