Moderní technologie v ptačí budce, poskytují nejen zajímavé obrázky amatérům, ale slouží i k výzkumu

autor: Mgr. Vladimír Nemček
Každý ochranár, milovník prírody či záhradkár už zhotovil minimálne jednu búdku. Počas roka potom sleduje priebeh obsadenia búdky, vývin potomstva živočíchov. V lesoch bez dostatku dutinových stromov môžu byť búdky základným kameňom ochrany dutinových hniezdičov. Zároveň sú búdky ideálnou možnosťou na sledovanie správania organizmov, zvlášť ak ich vybavíme kamerou.


Chytré búdky

Tento systém je široko využívaný pre propagáciu ochrany prírody. Vývojom technológií bolo umožnené využiť monitoring búdok kamerovým systémom aj vo výskume ich obyvateľov. Kolektív českých autorov okolo M. Zárybnickej využil systém tzv. "smart nest boxes" pre sledovanie hniezdenia 8 párov pôtika kapcavého (sýc rousný) (Aegolius funereus) v roku 2014 (Zárybnická et al. 2015). Každá búdka bola vybavená kamerami s infračerveným prísvitom, RFID čítačkou, detektorom návštev, prídavných senzorov a napájacieho zdroja. Tento systém umožňuje sledovanie priebehu hniezdenia aj u nočných druhoch, zároveň meria teplotu vnútri a mimo búdky a intenzitu svetla. Sledovanie hniezd kamerami sa využívalo už dávnejšie, no predovšetkým na informovanie verejnosti a ako koníček sledovania búdok v záhradách. Postupom technológických inovácií našla táto metóda uplatnenie aj vo výskume.

Elektronický pomocník ornitológov

Odborníci z Českej republiky pomohli aj rozvinutiu ďalšej metódy pre výskum vtákov. Tentoraz v rámci strednej Európy začali využívať tzv. "akustický" monitoring vtákov. Pri tomto type monitoringu sa používajú diktafóny, ktoré nahrávajú zvuky v prírode. Na rozdiel od jednoduchého nahrávania zvukov sú ponechávané v teréne pričom nahrávajú buď vopred naprogramované časové úseky alebo nahrávajú dokým sa im nevybijú batérie. Diktafóny a rôzne špeciálne nahrávacie zariadenia zvukov sa používajú na záznam zvukov z prírody aj v ďalších krajinách. Nikde sa, ale nerozvíja využívanie komerčných diktafónov pre potreby monitoringu ako v Českej republike. Zásluhu na tom má predovšetkým J. Savický, ktorý začal používať záznamníky na viaceré výskumné ciele ako zisťovanie druhov na lokalitách, určovanie polohy a odlišovanie jedincov či výskum správania (Savický 2008). Táto metóda sa uplatňuje najmä pri monitoringu lesných druhov sov, pričom je často efektívnejšia ako klasický nočný monitoring. Po vyskúšaní tejto novej techniky sa začal akustický monitoring využívať aj na Slovensku, kde už patrí k spoľahlivým metódam na zisťovanie najmä nočných druhov.

Využitie technológii si nachádza uplatnenie aj pri výskume a ochrane prírody, sú čoraz dostupnejšie aj pre neprofesionálov. V rámci Českej a Slovenskej republiky sa za posledných niekoľko rokov ujali viaceré metódy, ktoré využívajú technologické možnosti. Technológie umožňujú predovšetkým často kvalitnejší výskum s menším množstvom chýb a zároveň sú efektívne (je potreba napríklad menej ľudí v teréne a môžu robiť dlhodobý monitoring aj na ťažko prístupných miestach). Je to dôležité najmä pre krajiny s obmedzeným množstvom odborníkov, kde nové možnosti umožňujú do určitej miery tento jav kompenzovať.

M. Zárybnická, P. Kubizňák, J. Šindelář a V. Hlaváč. 2015. Smart Nest Box: a Tool and Methodology for Monitoring of Cavity-dwelling Animals. Methods in Ecology and Evolution. doi: 10.1111/2041-210X.12509

J. Savický. 2008. Techniky akustického monitoringu ptáků. http://cso.cz/index.php?ID=1718autor:
datum vydání:
3. prosince 2015


Diskuze k článku „Moderní technologie v ptačí budce, poskytují nejen zajímavé obrázky amatérům, ale slouží i k výzkumu“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!