Ohrozuje prikrmovanie na zemi hniezdiace vtáky?

autor: Mgr. Vladimír Nemček
Vtáky si väčšinou predstavíme ako tvory s krídlami, ktoré si stavajú hniezda na stromoch či skalách, kde vychovávajú svoje mláďatá. Avšak nie všetky druhy hniezdia na stromoch. Na zemi hniezdia najmä vtáky otvorenej krajiny ako jarabica poľná (Koroptev polní), škovránok poľný (Skřivan polní) či z dravcov kaňa popolavá (Moták lužní), ale aj lesné druhy ako napr. hlucháň obyčajný (Tetřev hlušec), jariabok lesný (Jeřábek lesní) či ľabtuška lesná (Linduška lesní). Výhoda hniezdenia na zemi je jasná - dá sa hniezdiť takmer všade a konštrukcia hniezda môže byť oveľa jednoduchšia a menej robustná ako v prípade hniezdenia na stromoch. Je tu, ale aj zjavná nevýhoda. Hrozí výrazne vyššie riziko zničenia hniezda predátormi.


Prikrmovanie zveri ohrozuje vtáky

Viaceré na zemi hniezdiace druhy sú výrazne ohrozované predáciou, čo môže byť výrazným faktorom ohrozenia ak je ich populácia nízka. Rozvojom technologií sa začala venovať pozornosť miere predácie na hniezdenie vtákov. Začali sa používať kamery a fotopasce na sledovanie úspešnosti hniezdenia čo prinieslo zaujímavé poznatky. K praktickým poznatkom prispela štúdia z Poľska (Selva et al. 2014), kde autori zistili nepriaznivý vplyv prikrmovania divej zveri na úspešnosť hniezdenia na zemi hniezdiacich druhov vtákov. Na sledovaných lokalitách umiestnili umelo vytvorené hniezda s vajíčkami, aby zistili mieru predácie na znáškach. V týchto miestach zisťovali aj frekvenciu výskytu potenciálnych predátorov, najčastejšie bola zaznamenaná sojka škriekavá (Sojka obecná) nasledovaná myšami a hrabošmi, medveďom hnedým (Medvěd hnědý), krkavcom čiernym (Krkavec velký) a sviňou divou (Prase divoké). Vedci zistili, že množstvo zničených hniezd predáciou bolo až o 30% vyššie v blízkosti miest prikrmovania. Podľa autorov je predáciou najohrozenejšia oblasť 1 km od prikrmovania zveri.

Aj ochranári používajú prikrmovanie

Nielen v poľovníctve sa používa prikrmovanie, ale aj pri ochranárskych projektoch. No aj v týchto prípadoch hrozí nepriame ohrozenie iných druhov zvýšenou predáciou. V prípade ochrany supov a iných zdochlinožravých dravcov sa napríklad používajú tzv. kŕmne miesta, aby sa znížilo riziko otrávenia nelegálnymi návnadami. Podobne ako pri poľskej štúdii, ale aj prikrmovanie dravcov a zvyšovanie ich koncentrácie umelo na jednom mieste môže viesť k zvýšenej predácii iných druhov ako bolo zistené v štúdii na Kanárskych ostrovoch (Cortés-Avisanda et al. 2009). Z uvedených štúdií je zrejmé, že prikrmovanie má pozitívny aj negatívny dopad na spoločenstvá. Preto je dôležité dôsledne zvážiť možný dopad prikrmovania na celé spoločenstvo. Na základe uvedených zistení je potrebné zvažovať negatívne dopady prikrmovania predovšetkým v chránených oblastiach s výskytom ohrozených druhov na zemi hniezdiacich vtákov.

Použitá literatúra

Selva N, Berezowska-Cnota T, Elguero-Claramunt I (2014) Unforeseen Effects of Supplementary Feeding: Ungulate Baiting Sites as Hotspots for Ground-Nest Predation. PLoS ONE 9(3): e90740. doi:10.1371/journal.pone.0090740 Cortés-Avizanda, A., Carrete, M., Serrano, D. and Donázar, J. A. (2009), Carcasses increase the probability of predation of ground-nesting birds: a caveat regarding the conservation value of vulture restaurants. Animal Conservation, 12: 85–88. doi: 0.1111/j.1469-1795.2008.00231.xautor:
datum vydání:
5. ledna 2016


Diskuze k článku „Ohrozuje prikrmovanie na zemi hniezdiace vtáky?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!