Prínos lykožrúta pre prírodu

autor: Mgr. Vladimír Nemček
Akonáhle sa pri diskusii o lesoch spomenie lykožrút smrekový (Lýkožrout smrkový), tak sa vytvoria dve názorové skupiny. Pre jednu stranu je lykožrút škodca a nepriateľ, ktorého treba redukovať. Druhá strana obhajuje jeho miesto v prírode. Je jasné, že pre lesohospodárov je lykožrút nepriateľom, no je jeho prínos pre prírodu negatívny? Môže aj lykožrút mať pozitívny prínos pre človeka a jeho potreby?


Kvalita vody

Na tieto otázky odpovedá štúdia tímu autorov z Nemecka (1). V Bavorskom lese boli zaznamenané dve výrazné vlny lykožrúta, ktoré postihli viac ako 50 % oblasti a 75 % starších smrekových (Picea abies) porastov. Autori porovnávali staršie porasty smreka so skorým sukcesným štádiom po odumretí porastov napadnutých lykožrútom. Bol sledovaný vplyv na biodiverzitu pre 19 taxonomických skupín. Okrem toho sledovali aj kvalitu vody v troch povodiach tokov v kalamitných lokalitách po vypuknutí vysokých stavov lykožrúta. Kvalita vody, ako bolo zistené, bola ovplyvnená miestami s odumretými stromami - smrekmi. V povodiach boli zaznamenané vyššie koncentrácie ako pred kalamitou, v prípade stredne veľkého povodia bol zaznamenaný výrazný nárast nitrátov vo vode. Avšak po 10 rokoch od odumretia stromov hladina koncentrácií klesla na úroveň pred odumretím. Treba poznamenať, že úroveň koncentrácií nitrátov dosahovala maximálne polovičné hodnoty doporučených WHO (Svetová zdravotnícka organizácia).


Lykožrút a biodiverzita

Čo sa týka biodiverzity, sedem sledovaných skupín organizmov zvýšilo diverzitu po rozmnožení lykožrúta. Tiež u siedmich skupín bol zaznamenaný vyšší počet ohrozených druhov. V jednej skupine bol naopak zaznamenaný pokles v diverzite - u drevo-obývajúcich húb. Ostatné skupiny neboli stavom populácie lykožrúta ovplyvnené (čo sa týka počtu druhov). U chrobákov (brouci), vtákov a machov (mech) nebol pozorovaný rozdiel v počte druhov pred/po kalamite, avšak výrazne narástol počet ohrozených druhov po kalamite.

Ako je vidieť, minimálne z hľadiska diverzity môže mať činnosť lykožrúta aj pozitívny efekt, pričom nedochádza k vplyvu na kvalitu vody ako sa niekedy ľudia obávajú. Treba poznamenať, že stratou lesného porastu môžu byť dotknuté populácie čisto lesných druhov organizmov, môže dôjsť k ich výraznému poklesu. Z celkového hľadiska na biodiverzitu, lykožrút svojou činnosťou vytvára podmienky pre život aj iných druhov ako čisto lesných a neriadenie týchto procesov môže byť prínosom pre biodiverzitu.

Literatúra
(1) Beudert, B., Bässler, C., Thorn, S., Noss, R., Schröder, B., Dieffenbach-Fries, H., Foullois, N. and Müller, J. (2015), Bark Beetles Increase Biodiversity While Maintaining Drinking Water Quality. Conservation Letters, 8: 272–281. doi:10.1111/conl.12153autor:
datum vydání:
11. května 2016


Diskuze k článku „Prínos lykožrúta pre prírodu“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!