Globální oteplování

autor: Libuše Weinerová
V posledních letech se na naší planetě dějí zvláštní věci. Dochází k nejrůznějším přírodním katastrofám, které před několika desítkami let byly zcela neznámé. Na obou pólech tají ledovce. Čím to vše může být způsobeno?

Na tuto otázku nám, prostým občanům, odpovědělo už množství vědců. Všichni se shodují v jednom. Příčinou je globální oteplování.

Co znamená pojem "globální oteplování"? Jde o změnu průměrné roční teploty na zeměkouli. Ta se za posledních 200 let, od doby, kdy začala pravidelná měření, zvýšila v průměru o 0,5 °C. Oteplování se nadále zrychluje.

Hlavní příčinou těchto dějů v přírodě je oxid uhličitý. Vzniká při spalování ropy, uhlí a dále i při dalších lidských činnostech, jako je např. vypalování lesů. Zeměkoule je zabalena do CO2 spolu s metanem a dalšími plyny, kterým se někdy také říká skleníkové plyny. Tyto plyny zadržují teplo v noci, a brání tomu, aby teploty klesaly hluboko pod bod mrazu.

Během tohoto století se může oteplit o 1 - 6°C. Předpokládá se, že v České republice stoupne teplota o 3°C. Dnes je naše průměrná roční teplota 3,5°C.

Jaké to bude mít následky pro život lidí žijící na světě a jaké pro lidi žijící v ČR? I na tuto otázku již vědci odpověděli. Domnívají se, že nastane velké stěhování národů. Na světě budou vznikat hladomory, bude nedostatek pitné vody atd. Někteří předpokládají, že by mohla následovat druhá doba ledová. Jsme na tyto změny připraveni? Asi ne. Většina lidí, stejně jako já, v případě katastrofy, viní počasí. Proč muselo tolik pršet? Proč se musely tolik hnout litosférické desky? Proč tají ledovce? Myslíte si opravdu, že je to chyba přírody, životního prostředí? Asi ne. Už v úvodu jsem psala, že pravou příčinou jsme my - lidé. Určitě.

Není náhodou pravda úplně někde jinde? Nemstí se nám příroda? Vždyť žádný čin se neobejde bez následků. A už vůbec ne ten špatný, nerozvážný.

Jaký následek globální oteplování tedy má? Počasí podléhá dramatičtějším výkyvům, jaro přichází dřív a je teplejší, mizí led z ledovců, zmenšuje se Mount Everest, zvyšují se eroze, zvyšuje se hladina oceánu, mizí korálové útesy, ubývá pitné vody...

Co udělá člověk? Člověk hrdě nazývaný Homo sapiens. Už toho přece vymyslel tolik. Umí letět do vesmíru, zná tajemství genetického inženýrství, umí vyléčit skoro všechny choroby. Ale také umí sestrojit ničivé zbraně, zničit nejen sám sebe, ale i nevinné.

Člověk, který si jak se zdá, nedokáže uvědomit, že jeho život je těsně spjat s přírodou. Přírodu ke svému životu nutně potřebuje, bez ní přežití člověka rodu Homo sapiens není možné.

Je proto nejvyšší čas něco začít dělat. Ale nejen několik vyvolených. Je to úkol pro celou společnost.autor:
datum vydání:
21. února 2005


Diskuze k článku „Globální oteplování“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!