Převoz koní na jatka

autor: Eva Konečná
Mnozí už o něm slyšeli, mnozí ne. Ovšem všichni s tímto odporným činem mlčky souhlasíme. Ročně zemře několik tisíc koní a poníků při převozu přes Českou republiku.

Koně putují z Polska do Itálie, čili jedou přes Českou republiku. Na jatka se dávají koně staří a nemocní, ale i mladí a zdraví. Zvířata zažijí otřesný zážitek, který končí jak jinak než smrtí...

Koně jsou přinuceni celou cestu stát, a přitom jízda trvá někdy i týden. Nedostávají vodu a krmivo, protože je to prý zbytečná investice. Mnoho koní cestou klopýtne a upadne. Tihle chudáci ovšem už nikdy nevstanou, protože jsou následně ostatními koňmi ušlapáni.

Nejhorší na tom je, že Česká republika s tímto hnusným činem souhlasí. Je totiž sepsaná smlouva mezi Polskem, Českem a Itálií, kde Česká republika souhlasí s převozem koní na jatka do Itálie.

V České republice existují majitelé nejen koní, kteří své "miláčky" týrají, a pak je posílají na jatka. Tito majitelé porušují zákon, ve kterém je přísný zákaz týrání koní!

Kam se obrátit, víme-li o týraném zvířeti?

Na POLICII ČR nebo na obecní (obvodní, městský) úřad, který přěstupky projednává. Policii ČR se ohlašuje podezření, že došlo ke spáchání trestného činu týrání zvířat podle §203 trestního zákona. Odebrání týraného zvířete může nařídit obecní (obvodový, městský) úřad, a to pouze na návrh okresní (městské) veterinární správy. Proto je vhodné na případ týraného zvířata upozornit také tento orgán.

Jestli vás tento článek donutil k zamyšlení nad ubohými zvířaty, je to dobře. Pokud můžete přispět libovolnou částkou na ochranu týraných koní v České republice, pomožte:

1. SMSkomunikace:
T Mobile - 737 184 300
Eurotel - 607 602 519

2. sdružení:
kancelář- 517 362 022

Na tahle číslo můžete nahlásit týrání, prodej na jatka atd.
telefon: +420 517 361 030
fax: +420 517 361 040

Adresa: OSZK Topolany 11, Vyškov 682 01 – stáje pro záchranu týraných koní
(NEJEZDĚTE BEZ OHLÁŠENÍ - STÁJE NEJSOU KVŮLI KARANTÉNĚ VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ VEŘEJNOSTI!!!)

E-mail:zachrante-kone@volny.cz


Účet: GE Money Bank No: 164676365/0600
variabilní symbol: rodné číslo.
Adresa: Vyskočilova 1422/1a, Praha 140 28

Více informací najdete na: www.volny.cz/zachrante-koneautor:
datum vydání:
30. března 2005


Diskuze k článku „Převoz koní na jatka“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!