Akce pro Vás

autor: RNDr. Jiří Jakl
Začalo jaro a s ním se spustila řada akcí pro nejširší veřejnost. Nakonec je potřeba i tak nějak už začít plánovat i akce na léto. Kde informace o akcích hledat a jak se do akcí zapojit?

V zásadě lze akce rozdělit do několika kategorií. Jedná o akce poznávací, akce na pomoc přírodě, různé přednášky, semináře, brigády, exkurze, výstavy a výlety a podobně. Pořádají je botanici, zoologové, geologové, ekologové... sdružovaní v různých organizacích, spolcích a institucích. Řady akcí se účastní lidé všech věkových kategorií a zaměstnání, na jiných se můžete setkat jen se svými vrstevníky. Řada akcí je bezplatných, na některých si můžete dokonce i něco přivydělat nebo alespoň poznat nové kamarády.

Kdo hledá, najde...

Čtenářům tohoto článku hned naservíruji několik užitečných odkazů (jak už to mám ve zvyku). Užitečné mohou být nejen pro ty, kteří se chtějí nějaké akce účastnit, ale i pro ty, kteří o svých akcích chtějí dát vědět veřejnosti. Inzerce akcí je zpravidla bezplatná a stačí vyplnit automatické předpřipravené formuláře. Někdy jsou tyto údaje před tím než se objeví na webu ručně redigovány. Váš inzerát se zde pak může objevit s několikadenním zpožděním. Stojím si za tvrzením, že provozovat jen vlastní stránky o pořádaných akcích dnes nestačí - Internet se stává v mnohých ohledech již nepřehledným a informace je nutno servírovat návštěvníkům na 'velkých webech' 'až pod nos'.

Příroda.cz - Jeden z kalendářů akcí je Vám k dispozici i na www.PŘÍRODA.cz. Akce zde zařazené jsou setříděny dle datumu a charakteru akce (brigáda, výstava apod.). Inzerce u nás rozhodně není neúčinná. Můžeme se pochlubit dosti vysokou návštěvností a inzeráty se objevují na webu ihned po zadání.

Ekolist - Akce z oblasti životního prostředí jsou zde přehledně setříděny. Akce se díky redakční kontrole nezobrazují ihned..

Kalendář akcí v občanském sektoru - Zde nenajdete jen akce z oblasti životního prostředí, ale z celého občanského sektoru (tzn. i např. politika a sociální oblast). Opět dobrá přehlednost a snadné vkládání nových akcí.

Ekolink - Problémem těchto stránek je poměrně nízká návštěvnost a malý počet akcí na výběr.

EnviWeb - akce - Tento web je určen již spíše odborné veřejnosti a nabídka akcí tudíž také asi bude více vyhovovat odborníkům. Vkládat akce zde mohou registrovaní uživatelé.

Biokontakt.cz- Komplexní informační servis v oblasti smysluplného využití volného času se zvláštním zřetelem na akce obsahující zážitkovou pedagogiku, rozvoj tvořivosti, kultury a vzdělání. Před vložením akcí je třeba se bezplatně registrovat.

Adam.cz - Jedná se o zpravodajský a informační servis sdružení dětí a mládeže. Specialitkou je to, že se při kliknutí na název akce můžete podívat na podrobnější informace přímo na stránkách organizace, která akci zadávala. Nemají však moc velkou návštěvnost.

Borovice.cz - Jedná se o informační centrum pro dětskou rekreaci, cestování a volný čas. Najdete zde jak nabídky táborů, výletů, exkurzí a kurzů pro děti a pořadatele takovýchto akcí, tak se zde můžete zapojit do zajímavých konferencí nebo přispět svojí poptávkou třeba po stanech pro Váš LTD.

Neziskovky.cz - Co dodat, zde inzerují neziskové organizace, akce jsou přehledně setříděny.

Hlasatel.info a Dobrovolníci.cz - Opět možnost dozvědět se o pořádaných akcích nebo se zúčastnit nějaké dobrovolné akce, tyto weby se ovšem nejspíše netěší velké návštěvnosti.

Šorm.cz - Rezervační informační systém České republiky může dát potenciálním návštěvníkům z řad turistů tolik potřebnou informaci o konaných akcích ve Vašem regionu. Informace do systému vkládají pověřené osoby.

Existují velké organizace typu ČSOP, Děti země či Brontosaurus a o pořádaných akcích se můžete dozvědět na jejich ústředních stránkách. Zdaleka sem nevkládají informace všechny základní organizace a pobočky, proto je vhodné prolézt i stránky základních organizací třeba ve Vašem regionu.
ČSOP
Hnutí Děti Země
Hnutí Brontosaurus

Pak jsou různé akce pořádané botanickými a zoologickými zahradami, muzei, správami ochrany přírody (správy CHKO a NP), vědeckými společnostmi. Nezbývá než číst tisk, brouzdat po Internetu a akce ve Vašem okolí určitě najdete.

Pokud jde např. o oblast botaniky, dobrý přehled aktualit nabízí Botanika nikde (viz. postranní menu). Známé jsou zejména přednášky a exkurze České botanické společnosti (účast zdarma).

Skvělou příležitostí, jak se seznámit se zajímavými lidmi a novými kamarády, jsou různé letní brigády (sečení horských luk, výsadba stromků apod.). Tyto akce jsou také doplněny odbornými přednáškami a příjemnou společenskou zábavou (vyslovení opilci se takových akcí obvykle neúčastní). Peníze řadoví účastníci nedostávají (nějakou tu korunu dostanou vedoucí, ale vysloveně vydělávat těžký peníze tu nikdo na nikom nechce), na hodně akcích je alespoň strava zdarma. Na některých akcích Brontosaurů si ji musíte platit. O zábavu a kamarády je ale postaráno.

Akci ve svém okolí můžete také připravit sami, jde jen o to se aktivovat. Můžete zkusit oslovit místní muzea, výstavní síně, školy a pod... s nabídkou tématické výstavky třeba o památných stromech, s výstavkou fotografií přírody (oslovte fotografy - např. z botanika.nikde.cz), o výstavku by určitě stálo i místní ČSOP. Muzea bohužel někdy nemají přírodovědná oddělení a ačkoli jsou placena z veřejných peněz (zřizovateli jsou např. Krajské úřady), místní ponejvíce historici jen velmi neradi přírodovědné výstavy pořádají (sám mám špatnou zkušenost s muzeem v Náchodě). Přírodovědné výstavy pořádané muzei jsou spíše výjimkou, i když místním občanům ukazují přírodní hodnoty, vedou je k lásce k domovu a takové výstavy mají i společenský význam a velký ohlas. Nebojte se proto napsat nějaký poutavý článek do regionálního tisku na dané téma a pak zkuste diplomaticky jednat (nejlépe písemně a dohodněte si osobní schůzku s vedením muzea, školy...). Výstavy pořádané muzei si na sebe obvykle nedokáží vydělat a muzea na tyto akce musejí přispívat. Je to samozřejmě i jejich poslání.autor:
datum vydání:
12. dubna 2005


Diskuze k článku „Akce pro Vás“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!