Problémy dnešního světa - zdroje surovin

autor: Antonín Lágner
Velkým problémem dnešní civilizace je její poptávka po nových zdrojích. Když pominu zdroje energiem, kterým jsem se již věnoval, zbývají nám zdroje nerostných surovin.

Hlavní surovinou, která dnes hýbe dnešním světem je ropa. Jedna část vytěžené ropy se využívá, jak známo, pro výrobu pohonných hmot, druhá část pro výrobu nejrůznějších polymerů - umělých hmot a vláken.

Bohužel zásoby ropy jsou omezené a ať se to někomu líbí anebo ne, brzo dojdou. Cena ropy se již dnes vyhoupla vysoko nad pomyslnou hranici 40 USD za barel, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné. Aby státy OPEC udržely cenu pohonných hmot a plastu na únosné hranici, zvyšují těžbu.

Ropa se nehospodárně krakuje a následně spaluje v dopravních prostředcích. Tím se tato důležitá surovina nenávratně ztrácí. Podívejte se na to, co všechno je dnes z plastů. Jste v nich oblečeni, sedíte na nich, pijete z nich atd.

Tímto nenadávám na řidiče - těm nic jiného nezbývá. Je ale škoda, že se alespoň 1% ze zisku naftových společností nedá na vývoj nových technologií. Co s tím? Abychom mohli co nejdéle využívat ropu pro důležitější věci než na ježdění, je třeba aby se vymyslely nové technologie pohonu. (o tom bylo již napsáno dost). Druhá možnost je důslednější využívání již vyrobených věcí a jejich regenerace a recyklace.

Zásoby kovů

S kovy zatím není problém tak výrazný jako u ropy. Kovů je zatím celkem dost. Velkou zásluhu na tom má skutečnost, že se již dlouhou dobu využívá zpětný odkup použitých výrobků z těchto materiálů. Je totiž levnější roztavit kus ušlechtilé oceli nebo mědi než jí získat z běžné rudy.

Nejnáročnější na výrobu čistého kovu jsou titan a hliník. Proto za ně ve sběru dostanete nejvíc peněz (za titan spíš ve zlatnictví). Bohužel po revoluci se naše hospodářství "zmohlo" a došlo k velkému úpadku a rušení sběren kovů. Tento jev se ale dnes opět trochu mění a dochází k otevírání nových provozoven, většinou v kombinaci se sběrnami nebezpečných odpadů apod.

Dřevo

Dřevo je jedinou surovinou, která nás za jistých okolností nemusí trápit nedostatkem. Ta jistá okolnost je naše rozumné využívání, které je schované především ve zdravé skladbě lesů a nechání je dorůst do potřebného věku. Musíme si uvědomit že smrk se kácí ve věku 60-70 let. Tvrdá dřeva potřebují dobu značně delší. Pokud potřebujeme více dřeva, je třeba abychom nezrychlovali periodu těžby ale spíše vyhradili větší prostor pro lesy.

Kam to všechno jde?

U nás je to jednoduché, většina použitých výrobků končí na skládkách (v lepším případě organizovaných). Je určité procento které se rozloží, ovšem také velké procento odpadů zůstává po dlouhou dobu téměř nedotknutých.

Pokud máte zájem aby jednou vaši potomci byli velmi velmi velmi bohatí, kupte si pozemek po skládce. Jednoho dne totiž budou skládky největšími nalezišti nerostných surovin. Doly budou vytěžené, vrty vyschlé, ale smetí bude bezpečně zase pod zemí a lidstvu je nezbude nic jiného než ho znovu použít. Tento katastrofický výhled nás nejspíš za našeho života nepotká. Můj odhad je 3-4 generace. Do hry ovšem může vstoupit kosmický výzkum, který je dnes jaksi v útlumu. Až začnou lidstvu docházet zdroje, co my víme jak se lidstvo zachová aby se zachránilo.autor:
datum vydání:
27. června 2005


Diskuze k článku „Problémy dnešního světa - zdroje surovin“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!