Poplatky na likvidaci nebo recyklaci elektroodpadu při koupi elektrického zařízení

autor: Antonín Lágner
Tak už je to tady. K cenám nových výrobků se bude připočítávat poplatek za produkci odpadu. Co to znamená pro nás jako spotřebitele? Co to znamená pro přírodu? A proč to vůbec je?

Začnu odzadu, tedy otázkou:

"Proč?"

Tento poplatek by měl sloužit na financování likvidace nově vznikajícího elektroodpadu. Má tedy sloužit na likvidaci nových zařízení. Je důležité si uvědomit, že se neplatí za staré přístroje, ale za to, že i nový přístroj bude jednou zastaralý a bude jej třeba odstranit. Na rozdíl od poplatku za likvidaci, kterou by spotřebitel, tedy my, zaplatil při odevzdání výrobku to zaručí, že lidé nebudou odhazovat tento odpad do popelnic, ale využijí možnosti odevzdat tento výrobek k recyklaci nebo likvidaci, kterou si vlastně při jeho nákupu zaplatili. Legislativa, která se tímto problémem zabývá, je jednoznačná:

zákon 185/2001 Sb. o odpadech

zákon č: 7/2005 Sb., který vychází z evropské legislativy o odpadech 2002/96/ES.

Povinnost reagovat na tyto zákony mají výrobci, dovozci a distributoři již od 13.8.2005. Díky vyprodávání skladových zásob a některým nejasnostem se ale s poplatky za elektroodpad budeme setkávat až v těchto dnech.

Pomůže toto přírodě?

Já doufám že ano - cílem je vytvoření jakéhosi fondu, který bude krýt likvidaci odpadu - to je jednoznačně pozitivní. Obdobu tohoto systému najdeme u těžařských společností, které mají povinnost z vytěženého materiálu odvádět peníze na pozdější rekultivace. Pro přírodu to bude znamenat, že by se mohlo začít využívat množství surovin, ze kterých se tento druh odpadu skládá a zabrání se úniku velkého množství škodlivých látek.

A co to znamená pro nás?

Nic více a nic méně než to, že při nákupu nového zboží bychom měli na účtence nalézt položku, která by měla obsahovat sdělení o tom, že byl zaplacen poplatek za elektroodpad. Většina prodejců v současné době využívá toho, že má ještě staré skladové zásoby a láká tak spotřebitele k nákupu ještě bez tohoto poplatku. Mnozí prodejci však uvádí, že konkurence je tak veliká, že si nemohou odvolit o tuto "spotřební daň" zvednout ceny vyrobků. Poplatek tedy půjde na úkor jejich marže a spotřebitelé to na ceně výrobku nepocítí.

Výše tohoto poplatku je stanovena poskytovatelem služby sběrného systému, to znamená že si prodejce neurčuje ceny sám. Většina firem, poskytujících službu likvidace tohoto odpadu mají ceny vice méně stejné. V následující tabulce tabulce si můžete zjistit, kolik činí tyto poplatky. Jedná se řádově o koruny u malých elektrospotřebičů až o několik stokorun u spotřebičů, které nejvíce zatěžují životní prostředí a jejíchž likvidace či recyklace je finančně náročná (ledničky, televize...)

Skupina cena s DPH [Kč]
Velké domácí elektrospotřebiče 150 - 420
Malé domácí spotřebiče 10
Zařízení informačních technologií a telekomunikace 10 - 204
Spotřebitelská zařízení 2 - 200
Osvětlovací zařízení 5 - 35
Elektrické a elektronické nástroje (neprůmyslové) 11
Hračky, vybavení pro volný čas a sporty 5 - 200
Lékařské přístroje od 3
Přístroje pro monitorování a kontrolu 4 - 30
Výdejní automaty 100 - 350

Seznam kategorii elektrozařízení dle nařízení vlády ke stažení (formát .pdf)autor:
datum vydání:
13. září 2005


Diskuze k článku „Poplatky na likvidaci nebo recyklaci elektroodpadu při koupi elektrického zařízení“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!