Čáp černý - Ciconia nigra

autor: Lenka Kadlíková
Mnohem méně známý a skrytě žijící příbuzný známého čápa bílého.

třídaptáci - Aves
řádbrodiví - Ciconiiformes
čeleďčápovití - Ciconiidae
rodčáp - Ciconia (Brisson, 1760)
druhčáp černý - Ciconia nigra (Linnaeus, 1758)

Vzhled

Pokud jste viděli čápa, který měl hlavu, krk a horní část těla černou, břicho bílé a zobák a nohy červené, měli jste štěstí. Viděli jste sice obecně ne až tak vzácného, ale málokdy viděného čápa černého. Za letu ho od příbuzného čápa bílého poznáme podle postavení hlavy, která je poněkud níže něž u čápa bílého. Čáp černý je také o něco menší něž jeho příbuzný čáp bílý. Narozená mláďata mají citrónově žlutý zobák, červené nohy a bílé prachové peří. Starší mláďata pak postupně tmavnou.

Rozšíření

Tohoto čápa můžete zahlédnout zejména v rozsáhlých a nyní již i v měně rozsáhlých lesnatých oblastech podél menších říček a potoků či malých vodních nádrží. V poslední době se však přizpůsobuje i zemědělské krajině. Z dřívějšího zdecimovaného stavu se začal v druhé polovině minulého století rozšiřovat znovu po celé Evropě. Na zimu zalétá většinou do Afriky.

Způsob života a potrava

Jak již bylo řečeno v úvodu, žije skrytým a samotářským způsobem života. Rád občas sedává na stožárech a vysokých stromech. Podobně jako čápovi bílému, i čápovi černému jsou potravou zejména ryby, ale nepohrdnou ani bezobratlými, žábami, plazy ani drobnými savci.

Stejně jako čáp bílý patří i čáp černý k tažným ptákům. U nás hnízdící jedinci zimují v Africe. Z hnízdišť se vydávají buď častější západní cestou přes Španělsko a Gibraltar do Afriky (letos sledovaná Eliška a Dalibor), nebo jihovýchodní cestou přes Balkán a Blízký východ (letos sledovaný Tomáš). Severněji hnízdící ptáci se vydávají do zimovišť v průběhu srpna. Jižní populace se vydává na cestu někdy až v říjnu. Zimoviště se nachází mezi jižním okrajem Sahary a rovníkem. Čápi z hnízdišť na východě (Asie) většinou zimují v Indii a ti z Dálného východu v Číně.

Rozmnožování

Při námluvách se čápi ozývají sípavým hlasem a roztahují do vějíře bílé peří, které mají pod ocasem. Čápi černí si své hnízdo z klacků a větviček staví většinou v lesích vysoko na stromech, často na starých bucích. Hnízda tohoto krasavce lze výjimečně vidět i ve skalách. Brzy po příletu, tedy již v dubnu, můžeme na hnízdech pozorovat 3 - 5 nazelenalých vajíček, která jsou zahřívána zhruba pět týdnů oběma rodiči. Na rodiče jsou odkázána další dva měsíce.

Ochrana

I když se početnost populací tohoto impozantního ptáka zvyšuje, stále patří dle vyhlášky 395/1992 sb. do kategorie silně ohrožených druhů. Věřme, že projekty zaměřené na jeho výzkum a tedy i záchranu, které začal v minulosti Český rozhlas a nynější a stejném principu fungující Flying of Natura 2000 pomohou k tomu, aby mohl být tento druh z této vyhlášky vyřazen jako zachráněný druh. Krom naší legislativy je i předmětem ochrany CITES.

český název Čáp černý
latinský název Ciconia nigra
hlavní znaky čáp s černou hlavou a horní částí těla
způsob života samotářský, tažný
rozšíření ČR Celá
rozšíření svět Celá Evropa, část Asie, Afrika
potrava Ryby, obojživelníci, drobní savci
doba sezení na vejcích 30 - 36 dní
počet mláďat 3 - 5
ochrana 395/1992, CITES

zdroje:
www.rozhlas.czautor:
datum vydání:
27. září 2005


Diskuze k článku „Čáp černý - Ciconia nigra“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!