Výkon myslivosti - lov se zbraní

autor: Antonín Lágner
Před nedávnem se objevil další z dlouhých a nikdy nekončících smutných případů. Došlo k usmrcení jednoho myslivce druhým při lovu. Není to jistě první ani poslední případ tohoto druhu, ale určitě stojí za to zamyslet se nad příčinami a průběhem takovéhoto činu a zároveň říci si kde se stala chyba.

V tomto článku se budu zabývat zákonem o střelných zbraních a střelivu č:119/2002 Sb., který je v současnosti platný. Naopak se nebudu zabývat mysliveckými předpisy, protože veškeré zacházení s civilními zbraněmi je podřízeno tomuto zákonu a jeho prováděcím vyhláškám.

Krátký nástin situace:
2 muži věku kolem 65 let se vydali na lov kance. Za šera/tmy střelec vypálil do roští a zasáhl svého kolegu.

Protože se jednalo o legálně drženou zbraň, musel být střelec s tímto zákonem seznámen. Co nám říká zákon o použití zbraně: v § 28 odst. 5, smí střílet pouze na místech, kde je k tomu oprávněn a dbát zvýšené opatrnosti při zacházení se zbraní a střelivem (§ 29 odst. 1, písm a).

Teď se podívejme trochu podrobněji na tyto dvě věty:
Místo, kde je k tomu oprávněn podle zvláštního právního předpisu (např. zákon o myslivosti) znamená, že sice smí střílet v lese, na polích, ale je to vázáno na dodržení bezpečnostních pravidel (prolíná se s další větou z §29). Tato bezpečnostní pravidla zakazují střílet v místech, kde by mohl být ohrožen zdraví života a majetek. Také bezpečnost zakazuje střílet do míst, kam nevidíme. To znamená, že nejenom nesmíme vystřelit směrem kam nevidíme (např. do roští, do lesa atd.), ale musíme mít jasno o celém letu projektilu. Porušením těchto předpisů by mohl být jako příklad výstřel do vzduchu ve městě - je zde předpoklad vzniku škod a zranění projektilem, který má značnou energii díky gravitační síle.

Tedy shrnuto podtrženo: dotyčný muž i přes znalost pravidel tato vědomě porušil. To nejspíše zazní i v rozsudku, protože tímto činem se dopustil hned několika trestných činů a přestupků proti občanskému trestnímu zákonu.

Dalo by se tomuto nějak předejít? Zajisté. Jednoduše by museli myslivci dodržovat předpisy. Další možností by byla drobná legislativní změna, která by v zákoně povolila zaměřovače konstruované na principu noktovizorů (§4 písm. c věta. 3 - zakázané doplňky zbraní). Tyto zaměřovače by mohli odvrátit právě tyto tragédie, kdy dojde k výstřelu do tmy jenom na základě předpokladu výskytu zvěře. Toto ustanovení zákona je zde kvůli obavě z dostupnosti těchto zařízení pro páchání trestné činnosti. Toho bych se osobně neobával, protože černý trh jich dodává velké množství a tak kdo je potřebuje, ten si je stejně sežene. Je to jen další důkaz zbytečných zákonných omezení, které se staví do cesty vlastníkům zbraní.

Poslední možností, kde se dá takovýmto problémům předejít, jsou důkladnější zdravotní prohlídky držitelů ZP (zdravotní způsobilost: §16, odst.2 písm. a .). Zda je ve věku 65 let jedinec schopný držet loveckou zbraň a vykonávat myslivost je dnes pouze v kompetenci posouzení jediného (ošetřujícího) lékaře, který často neví vůbec nic o tom, co sebou může lov přinášet. V 65 letech je jistě schopen člověk sbírat zbraně nebo držet zbraň pro osobní ochranu (zbrojní průkaz skupin A, E), ale již ne aktivně lovit (držet ZP. průkaz skup. C). To by se dalo vyřešit okresním lékařem, který by byl seznámen s jednotlivými specifickými problémy a nároky, které vyžadují jednotlivé skupiny ZP. A ten by vydával posudky žadatelům o vydání / prodloužení ZP.

Nechtěl bych, aby toto vyznělo v neprospěch držitelů zbraní. Právě naopak, v poslední době se zase rozpoutala štvavá kampaň proti legálnímu držení zbraní a takovéto případy jsou používány k podpoře scestných argumentů vedoucích k požadavkům na omezení práv držitelů zbraní. Snažil jsem se na tomto konkrétním případě dokázat, že se zde jednalo o hlavně lidské selhání. Uvedl jsem sice i možnosti jak by tomuto mohl systém předejít, ale sebelepší systém není odolný proti lidem. Uvědomte si, že mnoho myslivců jsou přátelé lesa, že ne všichni pálí po všem co se v lese hne. Někteří jsou velmi odpovědní. Toto jsou výjimky, o kterých se poté mnoho mluví a píše a vrhají špatné světlo nejenom na myslivce, ale na všechny držitele zbraní.



autor:
datum vydání:
18. ledna 2006


Diskuze k článku „Výkon myslivosti - lov se zbraní“



 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!