Projekt úspory energie na roudnickém Gymnáziu

autor: Jakub Červenka
Gymnázium v Roudnici nad Labem se letošní rok přihlásilo do projektu "Úspory energie na školách". Každá škola v České republice má právo se do tohoto projektu přihlásit pouze jednou, a je tedy o to větší snaha dosáhnout dobrých výsledků.

Cílem projektu je, aby se studenti sami snažili co nejvíce dozvědět o fungování škol a množstvím spotřebované energie a zkusili navrhnout řešení, jak tyto náklady snížit. Dvanáct studentů roudnického Gymnázia zapojených do projektu bude od ledna do konce března zjišťovat všechno o místech, na kterých dochází k únikům energie, o možnostech alternativních zdrojů, a samozřejmě se pokusí formou her a soutěží zapojit také své spolužáky a žáky z mladších ročníku nejen Gymnázia, ale i ostatních roudnických, především základních škol. Dále zkusí formou dotazníků, zaměřených na spotřebu energie v domácnostech, a také formou informací v tisku, na stanici RTV a na internetu donutit občany, aby se zamysleli nad tímto problémem.

Co je ekologické a zdraví neškodné, nemusí být vždy drahé. Naopak! V tomto případě se dá pomocí různých opatření ušetřit poměrně dost výdajů, jak za elektřinu, tak za plyn. Celkem logické je, že když člověk odejde z místnosti, tak za sebou zhasne. Divili byste se, kolik se tím dá ušetřit, a přitom na to tolik lidí "kašle". Místo nastavení úsporného režimu na elektrických spotřebičích, je lepší přístroj raději vypnout. Tím lze také ušetřit několik procent spotřebované elektřiny. Vypnutím topení před odchodem z domu nebo bytu, či snížením teploty o jeden až tři stupně se dá také ušetřit, dle velikosti domácnosti až několik desítek procent. Topit plynem je sice možná dražší, ale je to alespoň trochu dobré pro životní prostředí.

Myslím si, že člověk si životního prostředí už vůbec neváží. Jak by si jinak mohl dovolit ničit životní prostředí, ve kterém žije? Dolování uhlí, havárie ropných tankerů, úniky chlóru, kyseliny chlorovodíkové a jiných nebezpečných látek z chemických závodů, vybíjení tuleňů a velryb, havárie jaderných elektráren, výstavba nových tepelných a jaderných elektráren, pokusy na zvířatech, zavádění plastů do stále širšího okruhu potravinových obalů, neustálé rozrůstání silniční sítě a zvyšování počtu automobilů, zakládání černých skládek, kácení deštných pralesů, zničení městské zeleně za účelem výstavby nových obchodních domů, lenost lidí třídit a recyklovat odpad, výstavba budov na zelených loukách, stálé zvětšování seznamu ohrožených druhů, balení ovoce a zeleniny do plastových vrstev (přitom slupka chrání mnohem lépe), nedostatečná ochrana přírodních a přírodě blízkých stanovišť, nízké procento výroby ekologicky šetrných elektrospotřebičů...

Ale PROČ????? Proč to všechno člověk dělá? Proč se nesnaží alespoň trochu něco změnit?

Jsme totiž líní, jde nám především o peníze a na životní prostředí kašleme! Zajímalo by mě, co si o nás pomyslí naši vnuci a pravnuci, co jsme jim tu udělali za spoušť. O čem budou přemýšlet, když se budou dusit kouřem z nejrůznějších průmyslových závodů? Co se stane, až bude otrávena poslední řeka, budou vybita všechna zvířata, vykáceny poslední stromy a globální oteplování bude vrcholit?

A přitom každý může něco udělat. Ať již jde o používání alternativních zdrojů energie, třídění odpadu... Proč bych neměl kupovat výrobky, které jsou ekologicky šetrné? Vždyť jejich pořizovací ceny a hlavně jejich vlastnosti jsou srovnatelné s podobnými výrobky na trhu.

Dokud se ovšem každý člověk nebude alespoň trochu snažit, není mnoho šancí, že se současný stav životního prostředí radikálně zlepší.

Možná si říkáte, že tohle nemá s úsporami energie mnoho společného, ale tento projekt by nás měl naučit šetřit nejen energii, ale i naší planetu. Jeden slavný ekolog řekl jednu větu, která je v současných ekologických kruzích velmi často aplikována (bohužel, většinou jen verbálně): "Mysli globálně, jednej lokálně!"

Na závěr celého projektu studenti tedy sepíší zprávu, ve které shrnou všechny zjištěné informace a navrhnou úsporná opatření, která by na své škole zavedli. Škola, která bude nejlépe ohodnocena, má nárok na určitou finanční dotaci a postup do celostátního kola, ve kterém již půjde asi o 50 000 Kč, které by mohly být využity na navrhnutá úsporná opatření. O navrhnutých a přijatých opatřeních budu informovat v příštím článku.

Za studenty zapojené do projektuautor:
datum vydání:
9. února 2006


Diskuze k článku „Projekt úspory energie na roudnickém Gymnáziu“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!