Masarykova univerzita v Brně zprovoznila největší sluneční elektrárnu v ČR

autor: Bc. Petr Týfa
Masarykova univerzita, kde jsem ještě v lednu tohoto roku studoval, posunula naši republiku zase o krok kupředu, co se týče využití alternativních zdrojů energie. Pedagogická fakulta zprovoznila 13. dubna tohoto roku největší sluneční elektrárnu na našem území.

Nápad na tuto myšlenku se objevil na katedře fyziky, jejíž vedoucím je Vladislav Navrátil. Odborným garantem projektu se pak stal Petr Sládek z téže katedry. Sluneční elektrárna byla uvedena do ověřovacího provozu již před rokem, avšak oficiální otevření a spuštění na plný výkon se chystalo na tento měsíc.

Sluneční elektrárna bude mít dle jejích autorů dvojí využití. Jednak umožní vyrábět sluneční energii, a za druhé poslouží k výuce studentů a k vědecké práci na fakultě. Jak poznamenal rektor univerzity Petr Fiala: "Toto propojení obou účelů, aspekt ekonomický i vzdělávací, je modelovým řešením, které nám ukazuje cestu i v jiných oborech".

Konstrukce systému váží přibližně 13 tis. kg, solární panely se nacházejí jak na střeše (ty mají větší výkon), tak i na fasádě budovy. Celková rozloha slunečních panelů je 337 čtverečních metrů. Fotovoltaický systém generuje elektrickou energii přeměnou slunečního záření v generátoru, který tvoří fotovoltaické panely a pomocí speciálních střídačů ji dodává do elektrické sítě v budově školy. Celkový výkon však závisí na slunečních podmínkách, proto lze očekávat, že největší objem energie se dosáhne v letních měsících (až 40 kWp). To by měl být systém schopný pokrýt celkový elektrický provoz budovy a navíc vytvořit i přebytky. Ty by v budoucnu mohla fakulta prodávat. Údaje o momentálním výkonu a další potřebné informace se v reálném čase zobrazují na displeji, který je umístěn ve vstupních halách budov fakulty a současně se ukládají do počítače, který je dále zpracovává a vyhodnocuje. Počítá se, že za rok provozu by mohla elektrárna do sítě dodat více než 40 500 kWp elektrické energie a přispět ke snížení emisí oxidu uhličitého až o 24 tis. kg.

Cena celého zařízení se pohybuje okolo 19 milionů korun. Masarykova univerzita se spolupodílela na financování projektu. Rozhodující část peněz však přišla ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů. Masarykova univerzita je rovněž zapojena do evropského programu PV Enlargement. Tento program počítá s umístěním 32 solárních elektráren na 23 univerzitách v 10 evropských zemích včetně ČR. Cílem projektu je především šíření obnovitelných zdrojů energie a propagace nových a ekologicky neškodných technologií. Hlavním koordinátorem projektu je firma WIP Mnichov, u nás pak společnost Solartec, s.r.o. sídlící v Rožnově pod Radhoštěm, která rovněž vyrobila solární systém na Pedagogické fakultě.

Otevření nové elektrárny byl přítomen kromě rektora Masarykovy univerzity Petra Fialy a zástupců Jihomoravského kraje a města Brna i ministr životního prostředí Libor Ambrozek. Ten dal najevo svůj velký zájem a výrobu elektrické energie z alternativních zdrojů označil za jednu z priorit ministerstva. Ocenil zejména garantovanou patnáctiletou výkupní cenu energie, která umožňuje návrat investice. Mimo jiné řekl: "Jdeme cestou podpory instalace obnovitelných zdrojů ve veřejně prospěšných objektech - školách, nemocnicích, kulturních zařízeních, ale i na obecních úřadech. Podpora státu dosáhla za posledních pět let tří miliard korun". Současně vyzdvihl zákon, který byl prosazen v loňském roce a umožnil ekonomickou existenci alternativních výrobců elektřiny.

Fotografie poskytla: www.ped.muni.cz

Zdroje:
www.novinky.cz
www.rect.muni.cz
www.ped.muni.czautor:
datum vydání:
27. dubna 2006


Diskuze k článku „Masarykova univerzita v Brně zprovoznila největší sluneční elektrárnu v ČR“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!