Příroda, člověk, technologie

autor: Ondřej L. Kotouč
Technologie jsou tím, co nám každodenně usnadňuje život, jsou to produkty našeho myšlení. Produkty, které se snažíme neustále zdokonalovat a vyvíjet. Technologie mohou tvořit i ničit, zachraňovat životy i zabíjet.

Poprvé se technologie objevily na scéně v podobě nástrojů, které měli našim předkům usnadnit práci, ne ji však vykonávat za ně. Za pomoci motyk, seker, srpů a cepů naši předkové vytvářeli, obdělávali a využívali "své" umělé ekosystémy - první agroekosystémy. Pomocí třecích dřev a křesadel byli naši předci schopni rozdělat oheň. Začali jsme se velmi radikálně lišit od ostatní přírody, přestože i některá zvířata používají nástroje (primáti, vydry, někteří draví ptáci apod.), ale tato zvířata si nástroje nedokáží vyrobit, zatímco člověk je nejen vyrábí, ale i vyvíjí a zdokonaluje a vymýšlí.

Od chvíle vynalezení oštěpu a jeho prvního použití, do schození první jaderné bomby u atolu Bikini uběhlo několik tisíciletí. Několik tisíciletí, během nichž docházelo k vývoji nástrojů, jejich mechanizaci a vznikům strojů. Poprvé se objevily nové jednotky - stroje, mechanické nástroje, vykonávající samostatnou předem danou činnost. Tyto stroje způsobovali odcizení člověka od Přírody a jeho útěky do měst mu dávali pocit jeho nezávislosti na ní. Člověk získával snazší postavení vůči všemu okolnímu životu a mohl se plněji věnovat své charakteristické vlastnosti - zvídavosti, díky které se dozvídal o zákonitostech přírody, o jejích principech a na základě svých poznatků zdokonaloval stroje pro své, co možná nejvyšší pohodlí.

Z lidí se postupem času stali specializovaní jedinci, součástky soukolí společnosti. Nejsou schopni přežít v Přírodě, ani k tomu nejsou nuceni, jsou závislí na své technice a na svém pokroku. Ve snaze o pohodlí ustupovali zájmy přírody stranou.

Teprve v současné době se vynořují závažné otázky na témata ničení životního prostředí, neudržitelného rozvoje, úlohy člověka a jeho budoucnosti. Technika nám dala netušené možnosti a jejím používáním se nám podařilo změnit svět k nepoznání (bohužel v záporném slova smyslu) a ustlat si pod Damoklovým mečem.

Během několika hodin jsme schopni přemístit se z jedné části světa do jiné. Co na tom, že společně s námi pocestují invazní druhy rostlin a druhově cizí živočichové. Jsme schopni rozsvítit ulice všech našich měst, co je nám potom, že se budeme podílet na světelném znečištění a do atmosféry zbytečně uniknou spaliny z tepelných elektráren. Jsme schopni se během několika okamžiků dorozumět se vzdálenými příbuznými, má nás zajímat, že kvůli tomu se na dně moří povalují kabely, vysílače narušují přírodní ráz krajiny a elektrické vedení ohrožuje ptactvo. Můžeme klidně nastartovat svého plechového miláčka, spotřebovat tím životodárný kyslík a obohatit vzduch o jedovaté zplodiny. Můžeme se projet po dálnici vedoucí nedotčenou přírodou s ostrůvky průmyslových zón a nakonec zastavit u hypermarketu, kde nakoupíme zboží nevalné kvality v nadměrném množství, někdy potřísněné krví a potem obyvatel rozvojových zemí.

Můj závěr zní: "Nevzdávejte se techniky, avšak přemýšlejte o jejím smyslu a využívejte ji ve prospěch lidí i okolní přírody. Snižte své nároky a uvědomte si širší souvislosti vašeho chování."
autor:
Ondřej L. Kotouč
email: Green.Lake@seznam.cz

datum vydání:
4. května 2004


 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!
Nabízíme Vám také možnost zveřejnění reklamního článku, kterým můžete oslovit tisíce našich čtenářů.


Nákupem na Pieris.cz
podpoříte chod našeho serveru
Další publikování a šíření obsahu serveru Příroda.cz je bez souhlasu provozovatele zakázáno.
Pokud chcete nějaký obsah převzít tak nás prosím kontaktujte.

© 2004 - 2022 PŘÍRODA.cz
ISSN 1801-2787

Magazín PŘÍRODA.cz je soukromý projekt, provozovaný už od svého začátku v roce 2004 zcela BEZ DOTACÍ či jakékoliv jiné státní podpory.