Co hodlají naše politické strany po volbách udělat pro zlepšení čistoty ovzduší?

autor: Bc. Petr Týfa
V tomto článku se budu krátce zabývat tématem čistoty ovzduší v ČR. Vybral jsem názory našich dvou nejsilnějších politických stran, neboť ty mají největší šanci v budoucnu prosadit body svého programu.

Dále jsem do článku zahrnul i výňatky z volebního programu Strany zelených, která se podle mého názoru bude v případě své účasti na budoucí vládě rovněž významně podílet na formování politiky v oblasti ochrany životního prostředí v naší republice. Myslím si, že v době blížících se parlamentních voleb není na škodu vědět, co naši politici mají v plánu v novém volebním období prosadit. I když realita se mnohdy rozchází s programem a idejemi, co můžeme čekat v nadcházejících čtyřech letech v oblasti čistoty ovzduší v ČR? Jaká opatření nás asi čekají a budou tato opatření ku prospěchu lidem žijícím u nás?

ODS se hned zpočátku svého volebního programu kriticky staví k současné vládě, která nebyla schopna reagovat na rostoucí ceny plynu a elektřiny v českých domácnostech. Následkem se mnoho lidí vrátilo k topení nekvalitními tuhými palivy, zvláště hnědému uhlí, které je příčinou větší míry lokálního znečištění. Lidé mnohdy používají k topení zastaralé kotle a často pálí i domovní odpad včetně plastů. Dalším zdrojem znečištění je podle ODS stále rostoucí automobilová doprava hlavně ve velkých městech. Na vině jsou nejvíce staré či špatně seřízené dieselové motory. Limity pro prachové mikročástice jsou tak překračovány v Brně o 50%, v Praze o 90% a v Ostravě až o 100%. Co ale strana navrhuje pro zlepšení těchto nepříliš potěšujících údajů?

Technologie zde prý již existují. Je nutné na úrovni obcí a měst zklidnit provoz a nabídnout alternativu ve formě adekvátní veřejné dopravy, omezovat nabídku nekvalitních tuhých paliv, častěji kontrolovat emise u automobilů a finančně přispívat obcím na politiku ochrany ovzduší ze strany vlády. Je nutné dále pomoci při nákupu moderních topidel na biomasu, která má výrazně nižší podíl na znečišťování ovzduší.

ČSSD se problematice ochrany ovzduší věnuje ve svém volebním programu týkajícího se životního prostředí. V rozporu s ODS konstatuje, že se za období její vlády se výrazně podařilo zlepšit čistotu ovzduší, přesto však limity znečištění, včetně skleníkových plynů, dosahují dvojnásobných hodnot v porovnání s průměrem EU. Jaké nástroje strana nabízí pro zkvalitnění ovzduší v České republice?

Věnovat téměř 40 miliard ze společných zdrojů ČR a EU na snižování znečišťování ovzduší, které se použijí jednak na zlepšování a zavedení moderních technologií v dopravě, energetice, průmyslu a v domácnostech, dále na obnovitelné zdroje energie a v neposlední řadě na modernizaci výrobních a spotřebních zařízení. Současně chce strana připravit nový zákon o podpoře výroby tepla z obnovitelných zdrojů. V programu ještě uvádí subvencovat výstavby nízkoenergetických rodinných a bytových domů z prostředků EU.

Volební program Strany zelených v oblasti životního prostředí je poměrně rozsáhlý a propracovaný, avšak co se týče tématu ochrany ovzduší jsem v něm nenašel mnoho informací. Strana se zasazuje o zlepšení kvality ovzduší v naší republice hlavně tím, že chce přísněji kontrolovat překračování limitů znečištění hlavně ze strany malých znečišťovatelů. Je nutné nabídnout dostatek materiálů lidem, aby si uvědomili co špatného často vypouští do ovzduší tím, že pálí nevhodné předměty. Důležitá je osvěta, pozitivní myšlení a přístup k životu. Strana zelených chce vysázet více zeleně podél ulic, vytvořit parky a biokoridory. Rovněž chce snížit prašnost komunikací a škodlivé emise.

Jak je vidět, strany se v některých bodech svého programu slučují více než v oblasti daní, sociální politiky a jiných témat, otázkou však zůstává nakolik se podaří jejich program realizovat a jakou prioritu ochrana přírody, resp. ovzduší bude mít.

Zdroje: Volební programy ODS, ČSSD a Strany zelenýchautor:
datum vydání:
26. května 2006


Diskuze k článku „Co hodlají naše politické strany po volbách udělat pro zlepšení čistoty ovzduší?“ 

Líbí se Vám naše články? Sledujte nás na Facebooku nebo pomocí RSS kanálu!